اتاق دو تخته متشکل از : یک تخت دو نفره متصل ویژه خانواده