ایروناسیرایروناسیر

ثبت نام شما به این معنی است که تمامی قوانین ایرونا سیر را خوانده اید و قبول دارید

در حال حاضر عضو هستید؟

ایروناسیرایروناسیر
فراموشی رمز عبور ؟

آیا یک حساب کاربری ندارید؟

تور مشهد از تبریز

لیست قیمت های تور، به تفکیک نوع تور در این قسمت قابل مشاهده میباشد. جهت مشاهده لیست قیمت ابتدا نوع سفر را در این قسمت انتخاب نمایید:

در زیر لیست قیمت تور مشهد از تبریز با قطار با توجه به هتل انتخابی قابل مشاهد میباشد، جهت اطلاعات بیشتر و مشاوره با شماره های ما تماس گرفته تا کارشناسان ایرونا شما را در انتخاب مناسبترین تور راهنمایی کنند .


خدمات تور مشهد از تبریز زمینی

 1. بلیت رفت و برگشت قطار در مسیر تبریز - مشهد - تبریز
 2. دو شب و سه روز اقامت در هتل های لوکس و با کیفیت ، نزدیک حرم
 3. پذیرایی به تعداد شبهای اقامت بصورت منو انتخابی یا بوفه با توجه به هتل مد نظر
 4. سرویس ترانسفر استقبال بصورت رایگان در تمامی تورها
 5. بیمه مسافرتی برای مسافران بالای ۲۳ نفر
 6. پشتیبانی ۲۴ ساعته از ابتدا شروع تور الی پایان تور

نام هتل یک تخته دو تخته سه تختهکودک با خدماتکودک بدون خدماتتوضيحات
1 تخته 5,570,000 2 تخته 4,570,000 3 تخته 4,570,000 کودک با خدمات 2,900,000 کودک بدون خدمات 2,200,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 6,770,000 2 تخته 5,170,000 3 تخته 5,170,000 کودک با خدمات 3,200,000 کودک بدون خدمات 2,200,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 4,570,000 2 تخته 4,070,000 3 تخته 4,070,000 کودک با خدمات 3,100,000 کودک بدون خدمات 2,200,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 5,070,000 2 تخته 4,170,000 3 تخته 4,170,000 کودک با خدمات 3,200,000 کودک بدون خدمات 2,200,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 5,770,000 2 تخته 4,670,000 3 تخته 4,670,000 کودک با خدمات 2,940,000 کودک بدون خدمات 2,200,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 5,770,000 2 تخته 4,670,000 3 تخته 4,570,000 کودک با خدمات 2,900,000 کودک بدون خدمات 2,200,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 5,970,000 2 تخته 4,770,000 3 تخته 4,770,000 کودک با خدمات 3,800,000 کودک بدون خدمات 2,200,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 7,170,000 2 تخته 5,370,000 3 تخته 5,370,000 کودک با خدمات 3,300,000 کودک بدون خدمات 2,200,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 8,570,000 2 تخته 7,550,000 3 تخته 7,550,000 کودک با خدمات 3,800,000 کودک بدون خدمات 2,200,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 10,570,000 2 تخته 8,170,000 3 تخته 8,170,000 کودک با خدمات 4,200,000 کودک بدون خدمات 2,200,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 11,070,000 2 تخته 8,390,000 3 تخته 7,710,000 کودک با خدمات 3,800,000 کودک بدون خدمات 2,200,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 11,170,000 2 تخته 8,770,000 3 تخته 8,770,000 کودک با خدمات 5,300,000 کودک بدون خدمات 2,200,000

جهت رزرو تماس بگیرید

در زیر لیست قیمت تور مشهد از تبریز با هواپیما با توجه به هتل انتخابی قابل مشاهد میباشد، جهت اطلاعات بیشتر و مشاوره با شماره های ما تماس گرفته تا کارشناسان ایرونا شما را در انتخاب مناسبترین تور راهنمایی کنند .


خدمات تور مشهد از تبریز هوایی

 1. بلیت رفت و برگشت  پرواز در مسیر تبریز - مشهد - تبریز
 2. دو شب و سه روز اقامت در هتل های لوکس و با کیفیت ، نزدیک حرم
 3. پذیرایی به تعداد شبهای اقامت بصورت منو انتخابی یا بوفه (با توجه به هتل )
 4. سرویس ترانسفر استقبال بصورت رایگان در تمامی تورها
 5. بیمه مسافرتی برای مسافران بالای ۲۳ نفر
 6. پشتیبانی ۲۴ ساعته از ابتدا شروع تور الی پایان تور

نام هتل یک تخته دو تخته سه تختهکودک با خدماتکودک بدون خدماتتوضيحات
1 تخته 9,300,000 2 تخته 8,300,000 3 تخته 8,300,000 کودک با خدمات 7,600,000 کودک بدون خدمات 6,900,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 10,500,000 2 تخته 8,900,000 3 تخته 8,900,000 کودک با خدمات 7,900,000 کودک بدون خدمات 6,900,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 8,300,000 2 تخته 7,800,000 3 تخته 7,800,000 کودک با خدمات 7,800,000 کودک بدون خدمات 6,900,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 8,800,000 2 تخته 7,900,000 3 تخته 7,900,000 کودک با خدمات 7,900,000 کودک بدون خدمات 6,900,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 9,500,000 2 تخته 8,400,000 3 تخته 8,400,000 کودک با خدمات 7,640,000 کودک بدون خدمات 6,900,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 9,500,000 2 تخته 8,400,000 3 تخته 8,300,000 کودک با خدمات 7,600,000 کودک بدون خدمات 6,900,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 9,700,000 2 تخته 8,500,000 3 تخته 8,500,000 کودک با خدمات 8,500,000 کودک بدون خدمات 6,900,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 10,900,000 2 تخته 9,100,000 3 تخته 9,100,000 کودک با خدمات 8,000,000 کودک بدون خدمات 6,900,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 12,300,000 2 تخته 11,280,000 3 تخته 11,280,000 کودک با خدمات 8,500,000 کودک بدون خدمات 6,900,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 14,300,000 2 تخته 11,900,000 3 تخته 11,900,000 کودک با خدمات 8,900,000 کودک بدون خدمات 6,900,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 14,800,000 2 تخته 12,120,000 3 تخته 11,440,000 کودک با خدمات 8,500,000 کودک بدون خدمات 6,900,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 14,900,000 2 تخته 12,500,000 3 تخته 12,500,000 کودک با خدمات 10,000,000 کودک بدون خدمات 6,900,000

جهت رزرو تماس بگیرید

در زیر لیست قیمت تور مشهد از تبریز ترکیبی با توجه به هتل انتخابی قابل مشاهد میباشد، جهت اطلاعات بیشتر و مشاوره با شماره های ما تماس گرفته تا کارشناسان ایرونا شما را در انتخاب مناسبترین تور راهنمایی کنند .


خدمات تور مشهد از تبریز ترکیبی

 1. بلیت رفت زمینی و برگشت هوایی مسیر تبریز - مشهد - تبریز
 2. دو شب و سه روز اقامت در هتل های لوکس و با کیفیت ، نزدیک حرم
 3. پذیرایی به تعداد شبهای اقامت بصورت منو انتخابی یا بوفه با توجه به هتل مد نظر
 4. سرویس ترانسفر فرودگاهی استقبال بصورت رایگان در تمامی تورها
 5. بیمه مسافرتی برای مسافران بالای ۲۳ نفر
 6. پشتیبانی ۲۴ ساعته از ابتدا شروع تور الی پایان تور

نام هتل یک تخته دو تخته سه تختهکودک با خدماتکودک بدون خدماتتوضيحات
1 تخته 7,180,000 2 تخته 6,180,000 3 تخته 6,180,000 کودک با خدمات 5,000,000 کودک بدون خدمات 4,300,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 8,380,000 2 تخته 6,780,000 3 تخته 6,780,000 کودک با خدمات 5,300,000 کودک بدون خدمات 4,300,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 6,180,000 2 تخته 5,680,000 3 تخته 5,680,000 کودک با خدمات 5,200,000 کودک بدون خدمات 4,300,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 6,680,000 2 تخته 5,780,000 3 تخته 5,780,000 کودک با خدمات 5,300,000 کودک بدون خدمات 4,300,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 7,380,000 2 تخته 6,280,000 3 تخته 6,280,000 کودک با خدمات 5,040,000 کودک بدون خدمات 4,300,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 7,380,000 2 تخته 6,280,000 3 تخته 6,180,000 کودک با خدمات 5,000,000 کودک بدون خدمات 4,300,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 7,580,000 2 تخته 6,380,000 3 تخته 6,380,000 کودک با خدمات 5,900,000 کودک بدون خدمات 4,300,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 8,780,000 2 تخته 6,980,000 3 تخته 6,980,000 کودک با خدمات 5,400,000 کودک بدون خدمات 4,300,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 10,180,000 2 تخته 9,160,000 3 تخته 9,160,000 کودک با خدمات 5,900,000 کودک بدون خدمات 4,300,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 12,180,000 2 تخته 9,780,000 3 تخته 9,780,000 کودک با خدمات 6,300,000 کودک بدون خدمات 4,300,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 12,680,000 2 تخته 10,000,000 3 تخته 9,320,000 کودک با خدمات 5,900,000 کودک بدون خدمات 4,300,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 12,780,000 2 تخته 10,380,000 3 تخته 10,380,000 کودک با خدمات 7,400,000 کودک بدون خدمات 4,300,000

جهت رزرو تماس بگیرید

در زیر لیست قیمت تور مشهد از تبریز با اتوبوس با توجه به هتل انتخابی قابل مشاهد میباشد، جهت اطلاعات بیشتر و مشاوره با شماره های ما تماس گرفته تا کارشناسان ایرونا شما را در انتخاب مناسبترین تور راهنمایی کنند


خدمات تور مشهد از تبریز زمینی با اتوبوس

 1. بلیت رفت و برگشت اتوبوس در مسیر تبریز - مشهد - تبریز
 2. دو شب و سه روز اقامت در هتل های لوکس و با کیفیت ، نزدیک حرم
 3. پذیرایی به تعداد شبهای اقامت بصورت منو انتخابی یا بوفه با توجه به هتل مد نظر
 4. سرویس ترانسفر فرودگاهی استقبال بصورت رایگان در تمامی تورها
 5. بیمه مسافرتی برای مسافران بالای ۲۳ نفر
 6. پشتیبانی ۲۴ ساعته از ابتدا شروع تور الی پایان تور

نام هتل یک تخته دو تخته سه تختهکودک با خدماتکودک بدون خدماتتوضيحات
1 تخته 5,900,000 2 تخته 4,900,000 3 تخته 4,900,000 کودک با خدمات 4,200,000 کودک بدون خدمات 3,500,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 7,100,000 2 تخته 5,500,000 3 تخته 5,500,000 کودک با خدمات 4,500,000 کودک بدون خدمات 3,500,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 4,900,000 2 تخته 4,400,000 3 تخته 4,400,000 کودک با خدمات 4,400,000 کودک بدون خدمات 3,500,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 5,400,000 2 تخته 4,500,000 3 تخته 4,500,000 کودک با خدمات 4,500,000 کودک بدون خدمات 3,500,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 6,100,000 2 تخته 5,000,000 3 تخته 5,000,000 کودک با خدمات 4,240,000 کودک بدون خدمات 3,500,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 6,100,000 2 تخته 5,000,000 3 تخته 4,900,000 کودک با خدمات 4,200,000 کودک بدون خدمات 3,500,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 6,300,000 2 تخته 5,100,000 3 تخته 5,100,000 کودک با خدمات 5,100,000 کودک بدون خدمات 3,500,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 7,500,000 2 تخته 5,700,000 3 تخته 5,700,000 کودک با خدمات 4,600,000 کودک بدون خدمات 3,500,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 8,900,000 2 تخته 7,880,000 3 تخته 7,880,000 کودک با خدمات 5,100,000 کودک بدون خدمات 3,500,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 10,900,000 2 تخته 8,500,000 3 تخته 8,500,000 کودک با خدمات 5,500,000 کودک بدون خدمات 3,500,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 11,400,000 2 تخته 8,720,000 3 تخته 8,040,000 کودک با خدمات 5,100,000 کودک بدون خدمات 3,500,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 11,500,000 2 تخته 9,100,000 3 تخته 9,100,000 کودک با خدمات 6,600,000 کودک بدون خدمات 3,500,000

جهت رزرو تماس بگیرید

تور مشهد از تبریز خدمتی نوین می باشد که ایرونا بصورت تورهای زمینی ، هوایی و ترکیبی اقدام به اجرای آن نموده است .

اگر تمایل دارید تا با استفاده از این تورها سفری خاطره انگیز برای خودتان رقم بزنید کافیست تا پایان این مقاله با ما همراه باشید .

اجرای تور مشهد از تبریز

تور مشهد از تبریز

اگر بخواهیم در رابطه با اجرای تور مشهد  یا رزرو هتل مشهد از شهرهای مختلف صحبت کنیم شهر تبریز یکی از مبادی ورودی تور به استان خراسان رضوی و در واقع باید بهتر بگیم شهر مشهد مقدس می باشد .

مردم تبریز مردمی معتقد و بسیار اهل زیارت از اماکن مذهبی هستند و سالیانه حجم زیادی از مسافران شهر مشهد را به عهده خود گرفتند و در فصل سفر بیشتر با مسافران این شهر روبرو می شویم .

همچنین این شهر هم به مانند سایر شهرها دارای  فرودگاه بین المللی شهید مدنی همچنین ایستگاه راه آهن و ترمینال های مسافربری برون شهری متعدد اشاره کرد . 

مردم شهر تبریز همیشه برای رفتن به حرم امام رضا  و سفر به مشهد مقدس اکثراً  به صورت ریلی و از قطار استفاده می کنند و این ذوق و سلیقه سبب شده تا به نسبت سایر شهرهای پرجمعیت از تعداد قطارها مختلفی برخوردار باشند

با تمام ظرفیت های مازاد ای که در این مسیر وجود دارد در بیشتر مواقع این قطارها با تکمیل ظرفیت و عدم موجودی و جا مواجه هستند و به همین دلیل همسفران ما باید برای رزرو تور تبریز مشهد از قبل اقدام به رزرو نمایند .

در ادامه برای آشنایی بیشتر با انواع اجرای تورهای تبریز به مشهد به روش های مختلف بیشتر توضیح خواهیم  داد .  آژانس ایروناسیر برای دریافت اطلاعاتی مطلوب تر و ارائه آن به همسفران خود به تبریز سفر کرده است .

در این سفر ایرونا اطلاعاتی از فرودگاه شهر برای تور هوایی تبریز مشهد ، راه آهن و ترمینال های برون شهری برای تور زمینی تبریز مشهد و ایجاد پکیج تور ترکیبی تبریز مشهد ، به شما ارائه خواهد کرد .

 تور مشهد از تبریز به صورت زمینی

تور مشهد از تبریز با قطار

 تور مشهد از تبریز با قطار | یکی از قدیمی ترین راه آهن های کشورمان راه آهن تبریز می باشد و در سال ۱۲۹۵ در مسیری بین جلفا و تبریز  به طول ۱۴۹ کیلومتر به جهت حمل و نقل بار و مسافر مورد بهره برداری قرار گرفت .

ایستگاه راه آهن تبریز در سال ۱۳۳۷ خورشیدی در فاصله‌ای به طول ۷۴۸ کیلومتر راه‌آهن حد فاصل تهران و تبریز تکمیل و شهر تبریز به صورت مستقل به کلان شهر تهران و پایتخت مرکزی ایران متصل گردید . 

ساختمان ایستگاه راه آهن تبریز با توجه به قدمت آن و گذشت یکصد سال در سال ۱۳۹۵ بعنوان آثار تاریخی ثبت ملی گردید .لازم به ذکر است شما همسفران محترم که برای استفاده از تورهای تبریز به مشهد اقدام نمایید مطلع باشید

فاصله بین مسیر تبریز تا مشهد مقدس چیزی حدود ۲۳ ساعت می باشد و این مدت زمان به جهت دوری مسیر و همچنین ایستگاه های بسیار زیاد تشکیلاتی و غیره تشکیلاتی متععد در بین مسیر می باشد که عبارتند از :

تبریز، رازی، آذرشهر، عجب شیر، مراغه، آتش بغ، خراسانک، میانه، سرچم، زنجان، خرمدره، تاکستان، سیاه چشمه، قزوین،  آبیک، هشتگرد، کرج، تهران، گرمسار، سمنان، دامغان، شاهرود، نقاب، سبزوار، نیشابور، و مشهد می باشد .

به طور کل قطارهای در حال تردد در مسیر تبریز به مشهد همگی از نوع درجه یک به صورت کوپه های چهار تخته و شش تخته می باشد و در بعضی از مواقع از قطارهای سالنی تندرو و عادی در این مسیر استفاده می شود .

همچنین در این مسیر هم مانند سایر شهرها قطارهای مسیر تور مشهد از تبریز زمینی در مواقع شلوغی افزایش و در خلوتی از تعداد آنها کاسته می شود اما تا به امروز مشاهده نگردیده که در این مسیر قطاری حرکت نداشته باشد .

 تور تبریز مشهد بصورت جاده ای

پایانه مسافربری برون شهری تبریز

تبریز هم به مانند خیلی از شهرهای دیگر  دارای پایانه مسافربری بین شهری می باشد مهمترین و اصلی ترین پایانه بین شهری در تبریز همان پایانه مرکزی یا به اصطلاح ترمینال مرکزی می باشد که بیشترین تمرکز سفر را به خود اختصاص داده .

این ترمینال در سال  ۱۳۶۶ در زمینی به مساحت ۳۰ هکتار در محدوده میدان منظریه جمع اتوبان کسایی کلید خورد و به دلیل اینکه این پروژه دارای دو  فاز بود فاز اول آن تاسیس و مورد بهره برداری قرار گرفت .

در فاز دوم آن با توقفی ۱۷ ساله در ابتدای سال ۱۳۹۱ برای ساخت کلید خورد و در سال ۱۳۹۴ مورد بهره برداری قرار گرفت. از عمده ترددهای مقاصد هدف در این ترمینال همچون تهران مشهد اهواز اصفهان شیراز می باشد .

 اتوبوس های موجود در این پایانه همگی از جدیدترین نوع ناوگان ترابری بین شهری بوده و در دو حالت به صورت اکونومی و وی آی پی می باشد طبیعتاً شما همسفران تور مشهد از تبریز با اتوبوسهای اکونومی آشنایی کامل دارید .

اما اتوبوسهای وی آی پی از چند مدل تشکیل شده اند ، عمدتاً مهم ترین ویژگی این اتوبوس ها صندلی تختشو و همچنین دارای زیرپایی می باشد.آب معدنی میان وعده سیستم تصویری و صوتی از امکانات این اتوبوس ها می باشد . 

 با وجود اتوبوس های وی آی پی در این ترمینال اجرای تور مشهد از تبریز با اتوبوس یکی از پکیج های پرطرفدار این مجموعه می باشد و بیشتر همسفران ما که تمایل به مسافرت با اتوبوس دارند با مدت زمان ۲۰ ساعت از این پکیج ها استفاده می کنند .

 تور مشهد از تبریز هوایی

فرودگاه تبریز جهت تور هوایی

اگر تمایل دارید که به بزرگترین فرودگاه شمال غربی کشور بدانبد حتماً تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید چرا که در این قسمت می خواهیم درباره فرودگاه تبریز که بعداً به نام فرودگاه شهید مدنی نامگذاری گردید بپردازیم .

تبریز هم به مانند سایر شهرها به دلیل قرار گرفتن در شمال غربی کشور و همچنین یدک کشیدن نام کلانشهر دارای فرودگاهی با تمام تجهیزات امکانات پروازی می باشد که امروزه کمتر کسی نمیشناسد .

 این فرودگاه که در گذشته به عنوان فرودگاه آموزشی و پایگاه شکاری مورد استفاده قرار می‌گرفت امروزه به عنوان بین المللی تمامی نیازهای همسفران را تامین و با ارائه خدمات نوین یکی از مجهز ترین فرودگاه ها می باشد .

استانبول، بغداد، مدینه، جده، تفلیس، آذربایجان، بدروم، ازمیر  و آنکارا از پروازهای بین المللی فرودگاه می باشد . تهران، مشهد، اصفهان، کیش، شیراز، اهواز کرمان و قشم از پرتردد‌ترین مسیرهای داخلی این فرودگاه می باشد .

 اما نکته مهم در این قسمت مدت زمان سیر از مسیر تبریز تا مشهد می باشد که معادل  ۲ ساعت می باشد . نکته حائز اهمیت برای استفاده از پروازهای مسیر تبریز به مشهد در نظر گرفتن زمان خرید بلیط زمان حرکت می باشد .

زیرا که با توجه به شلوغی و خلوتی امکان کاهش یا افزایش تعداد پروازها در روز وجود دارد . پروازهای موجود در مسیر تور مشهد از تبریز هوایی معمولا به صورت سیستمی و یا بصورت چارتر (غیر قابل استرداد ) می باشند .

همانطور که مستحضر هستید پروازهای چارتر با قوانین شرکت اجاره کننده هواپیما تنظیم شده که نمونه آن را می‌توان عدم استرداد بعد از صدور بلیط عنوان کرد . از دیگر موارد مهم در زمینه اینطور حضور مسافر یک ساعت قبل از پرواز می باشد . 

 تور تبریز مشهد ترکیبی

تور ترکیبی مشهد از تبریز

 تور مشهد از تبریز قطار+ هواپیما تلفیقی از اجرای دوسیله سفر در یک پکیج می باشد که طرفداران مختص خود را دارد و شما می توانید با انتخاب زمانی مناسب و هتلی مد نظر در مشهد اقدام به رزرو و خرید این تور نمایید .

 با توجه به اشتیاق پیشنهادات پی‌درپی از طرف همسفران ما در شهر تبریز پکیج ترکیبی اینطور هم برای رفاه حال مسافران تور تنظیم و مورد بهره برداری قرار گرفت و برای آن دسته از مسافران که زمان کمتری برای سفر خود دارند .

مسافرانی که نمیخواهند از هزینه زیادی برای هر دو طرف پرواز استفاده کنند و زمان کافی برای سفر یک سر قطار خود دارند انتخاب تور مشهد از تبریز ترکیبی بهترین گزینه استفاده می باشد .

در این تور یک طرف آن را بلیط هواپیما و طرف دیگر سفر را به یک قطار یا اتوبوس تشکیل داده و مابقی خدمات به مانند سایر تورها به قوت خود باقی است و با توجه به سلیقه مسافران رزرو و اجرا خواهد شد.

نکته مهم در موضوع تور فوق انتخاب شما همسفران محترم برای وسایل سفر در هر طرف تور می باشد . شما می توانید برای رفت و برگشت خود یکی از سه وسیله قطار ، اتوبوس یا هواپیما را انتخاب کنید و محدودیتی وجود ندارد .

انتخاب تور ترکیبی تبریز مشهد به مانند تور مشهد از اندیمشک که توانسته با ایجاد برنامه ای متنوع و کم هزینه طرفداران زیادی را در زمینه سفر و گردشگری و در مقصد هدف تعیین شده به سمت خود جذب کند .

Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید