آژانس مسافرتی ایرونا سیرآژانس مسافرتی ایرونا سیر

ثبت نام شما به این معنی است که تمامی قوانین ایرونا سیر را خوانده اید و قبول دارید

در حال حاضر عضو هستید؟

آژانس مسافرتی ایرونا سیرآژانس مسافرتی ایرونا سیر
فراموشی رمز عبور ؟

آیا یک حساب کاربری ندارید؟

تور مشهد از تبریز

لیست قیمت های تور، به تفکیک نوع تور در این قسمت قابل مشاهده میباشد. جهت مشاهده لیست قیمت ابتدا نوع سفر را در این قسمت انتخاب نمایید:

در زیر لیست قیمت تور مشهد از تبریز با قطار با توجه به هتل انتخابی قابل مشاهد میباشد، جهت اطلاعات بیشتر و مشاوره با شماره های ما تماس گرفته تا کارشناسان ایرونا شما را در انتخاب مناسبترین تور راهنمایی کنند .


خدمات تور مشهد از تبریز زمینی

 1. بلیت رفت و برگشت قطار در مسیر تبریز - مشهد - تبریز
 2. دو شب و سه روز اقامت در هتل های لوکس و با کیفیت ، نزدیک حرم
 3. پذیرایی به تعداد شبهای اقامت بصورت منو انتخابی یا بوفه با توجه به هتل مد نظر
 4. سرویس ترانسفر استقبال بصورت رایگان در تمامی تورها
 5. بیمه مسافرتی برای مسافران بالای ۲۳ نفر
 6. پشتیبانی ۲۴ ساعته از ابتدا شروع تور الی پایان تور

نام هتل یک تخته دو تخته سه تخته کودک با خدمات کودک بدون خدمات توضيحات
1 تخته 5,570,000 2 تخته 4,570,000 3 تخته 4,570,000 کودک با خدمات 2,900,000 کودک بدون خدمات 2,200,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 6,770,000 2 تخته 5,170,000 3 تخته 5,170,000 کودک با خدمات 3,200,000 کودک بدون خدمات 2,200,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 4,570,000 2 تخته 4,070,000 3 تخته 4,070,000 کودک با خدمات 3,100,000 کودک بدون خدمات 2,200,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 5,070,000 2 تخته 4,170,000 3 تخته 4,170,000 کودک با خدمات 3,200,000 کودک بدون خدمات 2,200,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 5,770,000 2 تخته 4,670,000 3 تخته 4,670,000 کودک با خدمات 2,940,000 کودک بدون خدمات 2,200,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 5,770,000 2 تخته 4,670,000 3 تخته 4,570,000 کودک با خدمات 2,900,000 کودک بدون خدمات 2,200,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 5,970,000 2 تخته 4,770,000 3 تخته 4,770,000 کودک با خدمات 3,800,000 کودک بدون خدمات 2,200,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 7,170,000 2 تخته 5,370,000 3 تخته 5,370,000 کودک با خدمات 3,300,000 کودک بدون خدمات 2,200,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 8,570,000 2 تخته 7,550,000 3 تخته 7,550,000 کودک با خدمات 3,800,000 کودک بدون خدمات 2,200,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 10,570,000 2 تخته 8,170,000 3 تخته 8,170,000 کودک با خدمات 4,200,000 کودک بدون خدمات 2,200,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 11,070,000 2 تخته 8,390,000 3 تخته 7,710,000 کودک با خدمات 3,800,000 کودک بدون خدمات 2,200,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 11,170,000 2 تخته 8,770,000 3 تخته 8,770,000 کودک با خدمات 5,300,000 کودک بدون خدمات 2,200,000

جهت رزرو تماس بگیرید

در زیر لیست قیمت تور مشهد از تبریز با هواپیما با توجه به هتل انتخابی قابل مشاهد میباشد، جهت اطلاعات بیشتر و مشاوره با شماره های ما تماس گرفته تا کارشناسان ایرونا شما را در انتخاب مناسبترین تور راهنمایی کنند .


خدمات تور مشهد از تبریز هوایی

 1. بلیت رفت و برگشت  پرواز در مسیر تبریز - مشهد - تبریز
 2. دو شب و سه روز اقامت در هتل های لوکس و با کیفیت ، نزدیک حرم
 3. پذیرایی به تعداد شبهای اقامت بصورت منو انتخابی یا بوفه (با توجه به هتل )
 4. سرویس ترانسفر استقبال بصورت رایگان در تمامی تورها
 5. بیمه مسافرتی برای مسافران بالای ۲۳ نفر
 6. پشتیبانی ۲۴ ساعته از ابتدا شروع تور الی پایان تور

نام هتل یک تخته دو تخته سه تخته کودک با خدمات کودک بدون خدمات توضيحات
1 تخته 9,300,000 2 تخته 8,300,000 3 تخته 8,300,000 کودک با خدمات 7,600,000 کودک بدون خدمات 6,900,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 10,500,000 2 تخته 8,900,000 3 تخته 8,900,000 کودک با خدمات 7,900,000 کودک بدون خدمات 6,900,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 8,300,000 2 تخته 7,800,000 3 تخته 7,800,000 کودک با خدمات 7,800,000 کودک بدون خدمات 6,900,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 8,800,000 2 تخته 7,900,000 3 تخته 7,900,000 کودک با خدمات 7,900,000 کودک بدون خدمات 6,900,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 9,500,000 2 تخته 8,400,000 3 تخته 8,400,000 کودک با خدمات 7,640,000 کودک بدون خدمات 6,900,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 9,500,000 2 تخته 8,400,000 3 تخته 8,300,000 کودک با خدمات 7,600,000 کودک بدون خدمات 6,900,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 9,700,000 2 تخته 8,500,000 3 تخته 8,500,000 کودک با خدمات 8,500,000 کودک بدون خدمات 6,900,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 10,900,000 2 تخته 9,100,000 3 تخته 9,100,000 کودک با خدمات 8,000,000 کودک بدون خدمات 6,900,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 12,300,000 2 تخته 11,280,000 3 تخته 11,280,000 کودک با خدمات 8,500,000 کودک بدون خدمات 6,900,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 14,300,000 2 تخته 11,900,000 3 تخته 11,900,000 کودک با خدمات 8,900,000 کودک بدون خدمات 6,900,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 14,800,000 2 تخته 12,120,000 3 تخته 11,440,000 کودک با خدمات 8,500,000 کودک بدون خدمات 6,900,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 14,900,000 2 تخته 12,500,000 3 تخته 12,500,000 کودک با خدمات 10,000,000 کودک بدون خدمات 6,900,000

جهت رزرو تماس بگیرید

در زیر لیست قیمت تور مشهد از تبریز ترکیبی با توجه به هتل انتخابی قابل مشاهد میباشد، جهت اطلاعات بیشتر و مشاوره با شماره های ما تماس گرفته تا کارشناسان ایرونا شما را در انتخاب مناسبترین تور راهنمایی کنند .


خدمات تور مشهد از تبریز ترکیبی

 1. بلیت رفت زمینی و برگشت هوایی مسیر تبریز - مشهد - تبریز
 2. دو شب و سه روز اقامت در هتل های لوکس و با کیفیت ، نزدیک حرم
 3. پذیرایی به تعداد شبهای اقامت بصورت منو انتخابی یا بوفه با توجه به هتل مد نظر
 4. سرویس ترانسفر فرودگاهی استقبال بصورت رایگان در تمامی تورها
 5. بیمه مسافرتی برای مسافران بالای ۲۳ نفر
 6. پشتیبانی ۲۴ ساعته از ابتدا شروع تور الی پایان تور

نام هتل یک تخته دو تخته سه تخته کودک با خدمات کودک بدون خدمات توضيحات
1 تخته 7,180,000 2 تخته 6,180,000 3 تخته 6,180,000 کودک با خدمات 5,000,000 کودک بدون خدمات 4,300,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 8,380,000 2 تخته 6,780,000 3 تخته 6,780,000 کودک با خدمات 5,300,000 کودک بدون خدمات 4,300,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 6,180,000 2 تخته 5,680,000 3 تخته 5,680,000 کودک با خدمات 5,200,000 کودک بدون خدمات 4,300,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 6,680,000 2 تخته 5,780,000 3 تخته 5,780,000 کودک با خدمات 5,300,000 کودک بدون خدمات 4,300,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 7,380,000 2 تخته 6,280,000 3 تخته 6,280,000 کودک با خدمات 5,040,000 کودک بدون خدمات 4,300,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 7,380,000 2 تخته 6,280,000 3 تخته 6,180,000 کودک با خدمات 5,000,000 کودک بدون خدمات 4,300,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 7,580,000 2 تخته 6,380,000 3 تخته 6,380,000 کودک با خدمات 5,900,000 کودک بدون خدمات 4,300,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 8,780,000 2 تخته 6,980,000 3 تخته 6,980,000 کودک با خدمات 5,400,000 کودک بدون خدمات 4,300,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 10,180,000 2 تخته 9,160,000 3 تخته 9,160,000 کودک با خدمات 5,900,000 کودک بدون خدمات 4,300,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 12,180,000 2 تخته 9,780,000 3 تخته 9,780,000 کودک با خدمات 6,300,000 کودک بدون خدمات 4,300,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 12,680,000 2 تخته 10,000,000 3 تخته 9,320,000 کودک با خدمات 5,900,000 کودک بدون خدمات 4,300,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 12,780,000 2 تخته 10,380,000 3 تخته 10,380,000 کودک با خدمات 7,400,000 کودک بدون خدمات 4,300,000

جهت رزرو تماس بگیرید

در زیر لیست قیمت تور مشهد از تبریز با اتوبوس با توجه به هتل انتخابی قابل مشاهد میباشد، جهت اطلاعات بیشتر و مشاوره با شماره های ما تماس گرفته تا کارشناسان ایرونا شما را در انتخاب مناسبترین تور راهنمایی کنند


خدمات تور مشهد از تبریز زمینی با اتوبوس

 1. بلیت رفت و برگشت اتوبوس در مسیر تبریز - مشهد - تبریز
 2. دو شب و سه روز اقامت در هتل های لوکس و با کیفیت ، نزدیک حرم
 3. پذیرایی به تعداد شبهای اقامت بصورت منو انتخابی یا بوفه با توجه به هتل مد نظر
 4. سرویس ترانسفر فرودگاهی استقبال بصورت رایگان در تمامی تورها
 5. بیمه مسافرتی برای مسافران بالای ۲۳ نفر
 6. پشتیبانی ۲۴ ساعته از ابتدا شروع تور الی پایان تور

نام هتل یک تخته دو تخته سه تخته کودک با خدمات کودک بدون خدمات توضيحات
1 تخته 5,900,000 2 تخته 4,900,000 3 تخته 4,900,000 کودک با خدمات 4,200,000 کودک بدون خدمات 3,500,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 7,100,000 2 تخته 5,500,000 3 تخته 5,500,000 کودک با خدمات 4,500,000 کودک بدون خدمات 3,500,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 4,900,000 2 تخته 4,400,000 3 تخته 4,400,000 کودک با خدمات 4,400,000 کودک بدون خدمات 3,500,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 5,400,000 2 تخته 4,500,000 3 تخته 4,500,000 کودک با خدمات 4,500,000 کودک بدون خدمات 3,500,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 6,100,000 2 تخته 5,000,000 3 تخته 5,000,000 کودک با خدمات 4,240,000 کودک بدون خدمات 3,500,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 6,100,000 2 تخته 5,000,000 3 تخته 4,900,000 کودک با خدمات 4,200,000 کودک بدون خدمات 3,500,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 6,300,000 2 تخته 5,100,000 3 تخته 5,100,000 کودک با خدمات 5,100,000 کودک بدون خدمات 3,500,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 7,500,000 2 تخته 5,700,000 3 تخته 5,700,000 کودک با خدمات 4,600,000 کودک بدون خدمات 3,500,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 8,900,000 2 تخته 7,880,000 3 تخته 7,880,000 کودک با خدمات 5,100,000 کودک بدون خدمات 3,500,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 10,900,000 2 تخته 8,500,000 3 تخته 8,500,000 کودک با خدمات 5,500,000 کودک بدون خدمات 3,500,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 11,400,000 2 تخته 8,720,000 3 تخته 8,040,000 کودک با خدمات 5,100,000 کودک بدون خدمات 3,500,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 11,500,000 2 تخته 9,100,000 3 تخته 9,100,000 کودک با خدمات 6,600,000 کودک بدون خدمات 3,500,000

جهت رزرو تماس بگیرید

تور تبریز مشهد

جهت راهنمایی و رزرو تور مشهد از مبدا تبریز با مشاورین ایرونا سیر تماس بگیرید تا در ایجاد پکیج تور تبریز به مشهد شما را همراهی کنند. هم چنین اطلاعات مورد نیاز در این قسمت قابل مشاهده میباشد.

خدمات تور مشهد از تبریز

 1. بلیت رفت و برگشت با توجه به نوع سفر انتخابی (زمینی، هوایی و یا ترکیبی)
 2. دو شب و سه روز اقامت در هتل های لوکس و با کیفیت ، نزدیک حرم
 3. پذیرایی به تعداد شبهای اقامت بصورت منو انتخابی یا بوفه (با توجه به هتل )
 4. سرویس ترانسفر فرودگاهی استقبال بصورت رایگان در تمامی تورها
 5. بیمه مسافرتی برای مسافران بالای ۲۳ نفر
 6. پشتیبانی ۲۴ ساعته از ابتدا شروع تور الی پایان تور

اجرای تور مشهد از مبدا تبریز یکی از تخصص های آژانس مسافرتی ایرونا سیر میباشد. تورها به صورت زمینی، هوایی و ترکیبی قابل اجرا هستند.

قیمت تور مشهد از تبریز با توجه به هتل مشهد و نوع سفر متفاوت است.

تور مشهد از تبریز زمینی: تور های زمینی میتوانند با اتوبوس و قطار اجرا شوند و هزینه مناسب تری نسبت به سایر انواع تور دارند

تور مشهد از تبریز هوایی: تور های هوایی در رفت و برگشت با هواپیما و پرواز میباشد که معمولا قیمت بالا تری نسبت به سایر انواع تور دارند

و تور ترکیبی تبریز مشهد: که یک طرف پرواز و به صورت هوایی میباشد و یک طرف به صورت زمینی

شرایط ثبت نام و اطلاع رسانی

پس از خرید و ثبت نام، قرارداد تور برای مسافران صادر می شود که در آن تمامی اطلاعات لازمه از جمله زمان و محل حرکت، خدمات تور، وسایل مورد نیاز و… ذکر شده است. کسانی که به صورت حضوری ثبت نام می نمایند یک نسخه از قرارداد را دریافت می کنند اما آن دسته از همسفران که به صورت غیرحضوری و از طریق واریز وجه به کارت یا حساب بانکی ایرونا سیر ثبت نام می نمایند لازم است موارد ذیل را توجه فرمایند:

 1. پس از واریز وجه و انجام ثبت نام غیر حضوری همواره یک نسخه از قرارداد تور در دفتر ایرونا سیر تهیه شده و نماینده مسافران می تواند با مراجعه به شرکت ایرونا سیر آن را دریافت کند.ایرونا از رساندن قرارداد به مسافران در هنگام اجرای تور معذور است.
 2. در صورت عدم مراجعه به شرکت و عدم دریافت قرارداد، مسافران موظف اند خود به وبسایت ایرونا سیر مراجعه کرده و اطلاعات سفر را مطالعه کنند. با توجه به وسعت اطلاعات تور و همچنین مستند نبودن اطلاع رسانی شفاهی، ایرونا از تماس تلفنی با مسافران جهت اعلام اطلاعات سفر معذور است.
 3. ایرونا قبل از سفر برای مسافرانی که اطلاعات موبایلشان موجود باشد پیامک ارسال می کند اما به خاطر مشکلات مخابرات، همواره برخی از پیامکها به مقصد نمی رسند و ایرونا در این زمینه امکان پی گیری ندارد.
 4. قوانین و شرایط عمومی سفرهای داخلی که به تصویب سازمان میراث فرهنگی و گردشگری رسیده است حاکم بر کلیه سفرهای داخلی می باشد. خواهشمند است قبل از ثبت نام آن را مطالعه فرمایید.برای مطالعه آن میتوانید به گزینه اطلاعات و قوانین تور در بالا کلیک نمایید .
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید