ایروناسیرایروناسیر

ثبت نام شما به این معنی است که تمامی قوانین ایرونا سیر را خوانده اید و قبول دارید

در حال حاضر عضو هستید؟

ایروناسیرایروناسیر
فراموشی رمز عبور ؟

آیا یک حساب کاربری ندارید؟

تور مشهد از یزد

لیست قیمت های تور، به تفکیک نوع تور در این قسمت قابل مشاهده میباشد. جهت مشاهده لیست قیمت ابتدا نوع سفر را در این قسمت انتخاب نمایید:

در زیر لیست قیمت تور مشهد از یزد با قطار با توجه به هتل انتخابی قابل مشاهد میباشد، جهت اطلاعات بیشتر و مشاوره با شماره های ما تماس گرفته تا کارشناسان ایرونا شما را در انتخاب مناسبترین تور راهنمایی کنند .


خدمات تور مشهد از یزد زمینی

 1. بلیت رفت و برگشت قطار در مسیر یزد - مشهد - یزد
 2. دو شب و سه روز اقامت در هتل های لوکس و با کیفیت ، نزدیک حرم
 3. پذیرایی به تعداد شبهای اقامت بصورت منو انتخابی یا بوفه با توجه به هتل مد نظر
 4. سرویس ترانسفر استقبال بصورت رایگان در تمامی تورها
 5. بیمه مسافرتی برای مسافران بالای ۲۳ نفر
 6. پشتیبانی ۲۴ ساعته از ابتدا شروع تور الی پایان تور

نام هتل یک تخته دو تخته سه تختهکودک با خدماتکودک بدون خدماتتوضيحات
1 تخته 5,380,000 2 تخته 4,880,000 3 تخته 4,880,000 کودک با خدمات 3,800,000 کودک بدون خدمات 2,900,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 5,880,000 2 تخته 4,980,000 3 تخته 4,980,000 کودک با خدمات 3,900,000 کودک بدون خدمات 2,900,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 6,380,000 2 تخته 5,380,000 3 تخته 5,380,000 کودک با خدمات 3,600,000 کودک بدون خدمات 2,900,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 6,580,000 2 تخته 5,480,000 3 تخته 5,380,000 کودک با خدمات 3,600,000 کودک بدون خدمات 2,900,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 6,580,000 2 تخته 5,480,000 3 تخته 5,480,000 کودک با خدمات 3,640,000 کودک بدون خدمات 2,900,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 6,780,000 2 تخته 5,580,000 3 تخته 5,580,000 کودک با خدمات 4,500,000 کودک بدون خدمات 2,900,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 7,580,000 2 تخته 5,980,000 3 تخته 5,980,000 کودک با خدمات 3,900,000 کودک بدون خدمات 2,900,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 7,980,000 2 تخته 6,180,000 3 تخته 6,180,000 کودک با خدمات 4,000,000 کودک بدون خدمات 2,900,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 9,380,000 2 تخته 8,360,000 3 تخته 8,360,000 کودک با خدمات 4,500,000 کودک بدون خدمات 2,900,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 11,380,000 2 تخته 8,980,000 3 تخته 8,980,000 کودک با خدمات 4,900,000 کودک بدون خدمات 2,900,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 11,880,000 2 تخته 9,200,000 3 تخته 8,520,000 کودک با خدمات 4,500,000 کودک بدون خدمات 2,900,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 11,980,000 2 تخته 9,580,000 3 تخته 9,580,000 کودک با خدمات 6,000,000 کودک بدون خدمات 2,900,000

جهت رزرو تماس بگیرید

در زیر لیست قیمت تور مشهد از یزد با هواپیما با توجه به هتل انتخابی قابل مشاهد میباشد، جهت اطلاعات بیشتر و مشاوره با شماره های ما تماس گرفته تا کارشناسان ایرونا شما را در انتخاب مناسبترین تور راهنمایی کنند .


خدمات تور مشهد از یزد هوایی

 1. بلیت رفت و برگشت  پرواز در مسیر یزد - مشهد - یزد
 2. دو شب و سه روز اقامت در هتل های لوکس و با کیفیت ، نزدیک حرم
 3. پذیرایی به تعداد شبهای اقامت بصورت منو انتخابی یا بوفه (با توجه به هتل )
 4. سرویس ترانسفر استقبال بصورت رایگان در تمامی تورها
 5. بیمه مسافرتی برای مسافران بالای ۲۳ نفر
 6. پشتیبانی ۲۴ ساعته از ابتدا شروع تور الی پایان تور

نام هتل یک تخته دو تخته سه تختهکودک با خدماتکودک بدون خدماتتوضيحات
1 تخته 9,340,000 2 تخته 8,840,000 3 تخته 8,840,000 کودک با خدمات 8,840,000 کودک بدون خدمات 7,940,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 9,840,000 2 تخته 8,940,000 3 تخته 8,940,000 کودک با خدمات 8,940,000 کودک بدون خدمات 7,940,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 10,340,000 2 تخته 9,340,000 3 تخته 9,340,000 کودک با خدمات 8,640,000 کودک بدون خدمات 7,940,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 10,540,000 2 تخته 9,440,000 3 تخته 9,340,000 کودک با خدمات 8,640,000 کودک بدون خدمات 7,940,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 10,540,000 2 تخته 9,440,000 3 تخته 9,440,000 کودک با خدمات 8,680,000 کودک بدون خدمات 7,940,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 10,740,000 2 تخته 9,540,000 3 تخته 9,540,000 کودک با خدمات 9,540,000 کودک بدون خدمات 7,940,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 11,540,000 2 تخته 9,940,000 3 تخته 9,940,000 کودک با خدمات 8,940,000 کودک بدون خدمات 7,940,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 11,940,000 2 تخته 10,140,000 3 تخته 10,140,000 کودک با خدمات 9,040,000 کودک بدون خدمات 7,940,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 13,340,000 2 تخته 12,320,000 3 تخته 12,320,000 کودک با خدمات 9,540,000 کودک بدون خدمات 7,940,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 15,340,000 2 تخته 12,940,000 3 تخته 12,940,000 کودک با خدمات 9,940,000 کودک بدون خدمات 7,940,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 15,840,000 2 تخته 13,160,000 3 تخته 12,480,000 کودک با خدمات 9,540,000 کودک بدون خدمات 7,940,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 15,940,000 2 تخته 13,540,000 3 تخته 13,540,000 کودک با خدمات 11,040,000 کودک بدون خدمات 7,940,000

جهت رزرو تماس بگیرید

در زیر لیست قیمت تور مشهد از یزد ترکیبی با توجه به هتل انتخابی قابل مشاهد میباشد، جهت اطلاعات بیشتر و مشاوره با شماره های ما تماس گرفته تا کارشناسان ایرونا شما را در انتخاب مناسبترین تور راهنمایی کنند .


خدمات تور مشهد از یزد ترکیبی

 1. بلیت رفت زمینی و برگشت هوایی مسیر یزد - مشهد - یزد
 2. دو شب و سه روز اقامت در هتل های لوکس و با کیفیت ، نزدیک حرم
 3. پذیرایی به تعداد شبهای اقامت بصورت منو انتخابی یا بوفه با توجه به هتل مد نظر
 4. سرویس ترانسفر فرودگاهی استقبال بصورت رایگان در تمامی تورها
 5. بیمه مسافرتی برای مسافران بالای ۲۳ نفر
 6. پشتیبانی ۲۴ ساعته از ابتدا شروع تور الی پایان تور

نام هتل یک تخته دو تخته سه تختهکودک با خدماتکودک بدون خدماتتوضيحات
1 تخته 6,680,000 2 تخته 6,180,000 3 تخته 6,180,000 کودک با خدمات 5,670,000 کودک بدون خدمات 4,770,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 7,180,000 2 تخته 6,280,000 3 تخته 6,280,000 کودک با خدمات 5,770,000 کودک بدون خدمات 4,770,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 7,680,000 2 تخته 6,680,000 3 تخته 6,680,000 کودک با خدمات 5,470,000 کودک بدون خدمات 4,770,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 7,880,000 2 تخته 6,780,000 3 تخته 6,680,000 کودک با خدمات 5,470,000 کودک بدون خدمات 4,770,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 7,880,000 2 تخته 6,780,000 3 تخته 6,780,000 کودک با خدمات 5,510,000 کودک بدون خدمات 4,770,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 8,080,000 2 تخته 6,880,000 3 تخته 6,880,000 کودک با خدمات 6,370,000 کودک بدون خدمات 4,770,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 8,880,000 2 تخته 7,280,000 3 تخته 7,280,000 کودک با خدمات 5,770,000 کودک بدون خدمات 4,770,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 9,280,000 2 تخته 7,480,000 3 تخته 7,480,000 کودک با خدمات 5,870,000 کودک بدون خدمات 4,770,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 10,680,000 2 تخته 9,660,000 3 تخته 9,660,000 کودک با خدمات 6,370,000 کودک بدون خدمات 4,770,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 12,680,000 2 تخته 10,280,000 3 تخته 10,280,000 کودک با خدمات 6,770,000 کودک بدون خدمات 4,770,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 13,180,000 2 تخته 10,500,000 3 تخته 9,820,000 کودک با خدمات 6,370,000 کودک بدون خدمات 4,770,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 13,280,000 2 تخته 10,880,000 3 تخته 10,880,000 کودک با خدمات 7,870,000 کودک بدون خدمات 4,770,000

جهت رزرو تماس بگیرید

در زیر لیست قیمت تور مشهد از یزد با اتوبوس با توجه به هتل انتخابی قابل مشاهد میباشد، جهت اطلاعات بیشتر و مشاوره با شماره های ما تماس گرفته تا کارشناسان ایرونا شما را در انتخاب مناسبترین تور راهنمایی کنند


خدمات تور مشهد از یزد زمینی با اتوبوس

 1. بلیت رفت و برگشت اتوبوس در مسیر یزد - مشهد - یزد
 2. دو شب و سه روز اقامت در هتل های لوکس و با کیفیت ، نزدیک حرم
 3. پذیرایی به تعداد شبهای اقامت بصورت منو انتخابی یا بوفه با توجه به هتل مد نظر
 4. سرویس ترانسفر فرودگاهی استقبال بصورت رایگان در تمامی تورها
 5. بیمه مسافرتی برای مسافران بالای ۲۳ نفر
 6. پشتیبانی ۲۴ ساعته از ابتدا شروع تور الی پایان تور

نام هتل یک تخته دو تخته سه تختهکودک با خدماتکودک بدون خدماتتوضيحات
1 تخته 3,800,000 2 تخته 3,300,000 3 تخته 3,300,000 کودک با خدمات 3,300,000 کودک بدون خدمات 2,400,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 4,300,000 2 تخته 3,400,000 3 تخته 3,400,000 کودک با خدمات 3,400,000 کودک بدون خدمات 2,400,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 4,800,000 2 تخته 3,800,000 3 تخته 3,800,000 کودک با خدمات 3,100,000 کودک بدون خدمات 2,400,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 5,000,000 2 تخته 3,900,000 3 تخته 3,800,000 کودک با خدمات 3,100,000 کودک بدون خدمات 2,400,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 5,000,000 2 تخته 3,900,000 3 تخته 3,900,000 کودک با خدمات 3,140,000 کودک بدون خدمات 2,400,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 5,200,000 2 تخته 4,000,000 3 تخته 4,000,000 کودک با خدمات 4,000,000 کودک بدون خدمات 2,400,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 6,000,000 2 تخته 4,400,000 3 تخته 4,400,000 کودک با خدمات 3,400,000 کودک بدون خدمات 2,400,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 6,400,000 2 تخته 4,600,000 3 تخته 4,600,000 کودک با خدمات 3,500,000 کودک بدون خدمات 2,400,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 7,800,000 2 تخته 6,780,000 3 تخته 6,780,000 کودک با خدمات 4,000,000 کودک بدون خدمات 2,400,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 9,800,000 2 تخته 7,400,000 3 تخته 7,400,000 کودک با خدمات 4,400,000 کودک بدون خدمات 2,400,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 10,300,000 2 تخته 7,620,000 3 تخته 6,940,000 کودک با خدمات 4,000,000 کودک بدون خدمات 2,400,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 10,400,000 2 تخته 8,000,000 3 تخته 8,000,000 کودک با خدمات 5,500,000 کودک بدون خدمات 2,400,000

جهت رزرو تماس بگیرید

تور مشهد از یزد : اگر شما در شهر یزد زندگی میکنید و تمایل دارید تا از یزد به مشهد سفری خاطره انگیز را تجربه کنید با ما همراه باشید .

ما در این مقاله تلاش خواهیم کرد تا تمام زوایای سفر به مشهد از شهر یزد را به صورت کاملا تخصصی به شما معرفی کنیم .

مقدمه ای برای اجرای تور مشهد از یزد

نمایی از شهر

اینبار به سراغی شهری آمده ایم که از نظر گردشگری قطب گردشگری کشور در چند سال اخیر بحساب آمده است و خودش نوعی میزبان محسوب می شود .

شهر یزد با وجود جاذبه های گردشگری فراوان از قبیل تاریخی ، جغرافیایی و فرهنگی بعنوان یکی از زیباترین و بکرترین اماکن گردشگری ایران و جهان می باشد .

به طوری که در سال های  نه چندان دور خود یزد به عنوان یکی از کلانشهرهای ایران و همچنین در سال ۱۳۹۶ ثبت جهانی بعنوان بافت تاریخی شد .

با توجه به داشتن موقعیت های سفر و مبادی سفر از قبیل راه آهن شهر یزد با موقعیت عالی ، پایانه های برون شهری عالی و فرودگاه یزد شهری برای شروع میباشد .

ازینرو ایرونا به مانند سایر مسیرهای تور و پکیجی از قبیل تور مشهد از اصفهان اقدام به ایجاد تور مشهد از یزد نموده است .

دراین مسیر ایرونا اقدام به تور زمینی مشهد ، تور هوایی مشهد ، تور ترکیبی مشهد از یرد نموده است و کافیست تا شما همسفران محترم نوع سفر خود را انتخاب کنید .

خدمات موجود در این پکیج در هیچ یک از سایر روش های اجرا تفاوتی ندارد و تنها مورد قابل تغییر وسیله سفر می باشد که به انتخاب خودتان میتوانید رزرو کنید .

همچنین هتل هایی که برای این تور انتخاب شده در تمامی روش های تور یکی بوده و ما با تعدد هتل های موجود در بخش هتل مشهد این محدودیت را حذف کرده ایم .

ازین که شما همسفران محترم در این قسمت از محتوا با ما همراه هستید از شما سپاسگزاریم و دعوت میکنیم تا برای انتخاب تور به مطالعه این مقاله بپردازید .

تور یزد مشهد زمینی با قطار

ایستگاه راه آهن تور مشهد از یزد

همانطور که استحضار دارید یکی از پکیج های تور زمینی مشهد اجرای تور مشهد از یزد بصورت زمینی می باشد که در نوع خود خاص می باشد .

در سفرهای زمینی ، همانطور که در پکیج های قبل به آن اشاره کرده ایم بنا به موقعیت مبداء سفر  باید نوع اجرا را انتخاب ، طراحی و فعال می کردیم .

با توجه به شرایط و موقعیت شهر یزد از نظر ریلی و جاده ای امکان اجرای تور به دو صورت قطار و اتوبوس امکان پذیر می باشد که دراین باره با ما همراه باشید .

ایستگاه راه آهن یزد که در مسیر شمال به جنوب در قسمت مرکزی و معادن قرار گرفته در سال ۱۳۱۷ شروع به ساخت و به دلایل مختلف کشور در ۱۳۵۰ تاسیس شد .

این ایستگاه که درمرکز شهر یزد قرار دارد روزانه حجم کثیری از مسافران را در خود می بینید اما چیزی که در ظاهر قابل نمایش است از پشت صحنه متفاوتی برخوردار است .

بدلیل قرار گرفتن این شهر در بین مسیر ریلی یکی از پرترددترین مسیر باری کشور به لحاظ وجود معادن در این مسیر و حمل بار می باشد .

قطارهای مسیر یزد مشهد چهارتخته با امکانات کوپه،تخت،سرویس خواب،میان وعده عصرانه و سرویس بهداشتی می باشد.همچنین مدت زمان سیرتا مشهد ۱۵ساعت میباشد.

این مسیر همانند سایر مسیرها دارای ایستگاه های بین راهی تشکیلاتی یزد ، طبس ، تربت حیدریه ، و مشهد می باشد و ساعت حرکت این قطار بعد از ظهر می باشد .

از طرفی با توجه به ایام پیک و غیر پیک در این مسیر اجرای تور مشهد از یزد با قطار بصورت یک روز درمیان می باشد و اماکن تغییرات در برنامه فصلی وجود دارد .

تور مشهد زمینی با اتوبوس از یزد

ترمینال مسافربری -تور یزد مشهد

یکی دیگر از راه های سفر از شهر یزد به سایر شهرها بصورت زمینی و از طریق جاده می باشد . استفاده از وسایط نقلیه عمومی اتوبوس و تاکسی ازین نوع هستند .

شهر یزد دارای پایانه های برون شهری و درون شهری می باشد و از همه مهمتر وجود پایانه مرکزی مسافربری برون شهری هم سهم زیادی در انتقال مسافر دارد .

این پایانه در سال ۱۳۷۷ در زمینی به مساحت ۱۴۰۰۰ هزار متر قرار گرفته سالن ۱۵۰۰ نفری عمومی بسیار مناسب از نقطه های مثبت این پایانه مسافربری میباشد .

وجود جنگل های سفارشی سازی شده به ۱۰۰۰۰ متر مربع مساحت و فضای سبز و محوطه ۲۰۰۰ متری با شرایط ویژه از دیگر امکانات پایانه یا ترمینال غدیر می باشد

بر همین اساس ما در ایرونا اقدام به طراحی پکیج تور مشهد از یزد با اتوبوس کرده ایم و با توجه به اقدامات موجود در این زمینه توانسته ایم شرایط ایده آلی را رقم بزنیم

۱۷ مرکز تجاری عرضه سوغات و تنقلات، غرفه های فروش شامل مطبوعات، میوه فروشی، اسباب بازی فروشی، محصولات فرهنگی وخدماتی، رستوران بزرگ و مجهز،

 سرویس های بهداشتی، نمازخانه، پاسگاه نیروی انتظامی، کافی نت و کافی شاپ، ۱۶ دفتر فروش بلیط، محل استراحت رانندگان، شرکت وگیشه فروش بلیط،

تعداد ۱۲۸ سکوی سوار شدن مسافر، پارکینگ خودروهای سبک به تعداد۳۰۰ واحد شامل ۲۰۰ واحد مسقف و ۱۰۰ واحد بدون سقف از امکانات موجود پایانه می باشد .

وجود اتوبوسهای ویژه وی آی پی ، با امکانات مدرن صندلی تخت شده تک نفره،و زیرپایی و مدت زمان سیر در مسیری به طول۹۲۰ کیلومتر معادل ۱۱ساعت می باشد .

تور یزد به مشهد هوایی

فرودگاه شهید صدوقی - تور مشهد از یزد

این فرودگاه در سال ۱۳۴۸ تاسیس شده است. مساحت این فرودگاه ۵۷۵ هکتار و در حاشیه جنوبی کویر مرکزی قرار دارد.

این فرودگاه در تقاطع اصلی حمل و نقل شمالی و جنوبی واقع شده است و را های بین المللی هوایی از آسمان یزد می گذرد.

بیشتر هواپیماهای داخلی و خارجی نظامی و کشوری از آسمان این شهر گذر می کند و در زمان جنگ فرودگاه نظامی مورد استفاده قرار میگرفت .

همانطور که بهتر با آن آشنا هستید در مسیرهای هوایی پروازها از شکل ونوع مختلف برای فروش برخوردار هستند وبدلیل وجود پکیج های مختلف به معرفی آن خواهیم پرداخت .

اما قبل از هرچیز باید بدانید که فرودگاه شهر یزد که بانام فرودگاه شهید صدوقی معرف حضور سفردوستان می باشد دارای پروازهای داخلی و خارجی متعددو روزانه است .

ایرلاین های زیادی از قبیل ماهان ،آسمان ، زاگرس و … از جمله ایرلاین هایی هستند که با انواع هواپیماهای سبک و سنگین برای جابجایی مسافر در این فرودگاه فعالیت میکنند .

همچنین مدت زمان سیر یزد تا مشهد به طور تقریبی حدود یک ساعت و چهل دقیقه ۱.۴۰ دقیقه می باشد و مدت زمان قابل ذکر خیلی از تغییرات تایمی برخوردار نیست .

همچنین برای استفاده از تور مشهد از یزد هوایی می توانید به دو روش بصورت تور مشهد چارتر و تور مشهد سیستمی بهره مند شوید .

خوشبختانه در مسیر فوق همه روزه پرواز به مسیر مشهد وجود دارد شما می توانید با توجه به نیازتان از سفر بصورت چارتر غیر قابل استرداد یا سیستمی اقدام به رزرو تور نمایید .

تور مشهد از یزد ترکیبی

همانند سایر برنامه های تور که قبلا درباره آن صحبت کردیم تور مشهد از یزد هم دارای تنوع و پکیج های مختلف می باشد .

دلیل وجود همه امکانات اجرایی در این مسیر وجود همه نوع از مبادی های ورودی از قبیل قطار ، هواپیما و اتوبوس می باشد .

در چنین شرایطی وقتی بستر اجرای تورهای زمینی و هوایی دایر است خب خیلی منطقی است که شما در قالب مسافر سایر نیازهای سفر خود را درخواست کنید .

تور مشهد از یزد ترکیبی یکی دیگر ازین درخواست ها می باشد که ایرونا به محض ایجاد مسیر تور درتمامی پکیج ها بادرخواست سفر دوستان باآن مواجه می شود .

ما با وجود مسیر ریلی-جاده ای و پرواز و قرار گرفتن در شرایط پیک و غیر پیکی یا هما خلوتی و شلوغی اقدام به ایجاد پکیج تور ترکیبی مشهد می کنیم .

مهم نیست که کدام طرف سفر شما هواپیما باشد مهمترین رکن و اساس این نوع اجرا بحث مالی و شرایط سفر می باشد .

شما میتوانید با انتخاب تور مشهد از یزد بصورتی یک طرف آن را قطار و یا اتوبوس تشکیل دهد و طرف دیگر آن را پرواز تشکیل دهد به مشهد بروید .

انتخابی که ضمن استفاده از دو وسیله سفر در عین حال از خدمات همان تور در سایر برنامه ها استفاده می کنید .

ضمن این موضوع برای استفاده از رزرو هتل مشهد در این تورها کافیست از پکیج های ارائه شده در این تور استفاده نمایید .

ما در هر پکیج هتل های زیادی را معرفی کرده ایم که برای اطلاع از نرخ و اطلاعات هتل کافیست روی اسم هتل کلیک کنید .

Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید