آژانس مسافرتی ایرونا سیرآژانس مسافرتی ایرونا سیر

ثبت نام شما به این معنی است که تمامی قوانین ایرونا سیر را خوانده اید و قبول دارید

در حال حاضر عضو هستید؟

آژانس مسافرتی ایرونا سیرآژانس مسافرتی ایرونا سیر
فراموشی رمز عبور ؟

آیا یک حساب کاربری ندارید؟

تور مشهد از یزد

لیست قیمت های تور، به تفکیک نوع تور در این قسمت قابل مشاهده میباشد. جهت مشاهده لیست قیمت ابتدا نوع سفر را در این قسمت انتخاب نمایید:

در زیر لیست قیمت تور مشهد از یزد با قطار با توجه به هتل انتخابی قابل مشاهد میباشد، جهت اطلاعات بیشتر و مشاوره با شماره های ما تماس گرفته تا کارشناسان ایرونا شما را در انتخاب مناسبترین تور راهنمایی کنند .


خدمات تور مشهد از یزد زمینی

 1. بلیت رفت و برگشت قطار در مسیر یزد - مشهد - یزد
 2. دو شب و سه روز اقامت در هتل های لوکس و با کیفیت ، نزدیک حرم
 3. پذیرایی به تعداد شبهای اقامت بصورت منو انتخابی یا بوفه با توجه به هتل مد نظر
 4. سرویس ترانسفر استقبال بصورت رایگان در تمامی تورها
 5. بیمه مسافرتی برای مسافران بالای ۲۳ نفر
 6. پشتیبانی ۲۴ ساعته از ابتدا شروع تور الی پایان تور

نام هتل یک تخته دو تخته سه تخته کودک با خدمات کودک بدون خدمات توضيحات
1 تخته 5,380,000 2 تخته 4,880,000 3 تخته 4,880,000 کودک با خدمات 3,800,000 کودک بدون خدمات 2,900,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 5,880,000 2 تخته 4,980,000 3 تخته 4,980,000 کودک با خدمات 3,900,000 کودک بدون خدمات 2,900,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 6,380,000 2 تخته 5,380,000 3 تخته 5,380,000 کودک با خدمات 3,600,000 کودک بدون خدمات 2,900,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 6,580,000 2 تخته 5,480,000 3 تخته 5,380,000 کودک با خدمات 3,600,000 کودک بدون خدمات 2,900,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 6,580,000 2 تخته 5,480,000 3 تخته 5,480,000 کودک با خدمات 3,640,000 کودک بدون خدمات 2,900,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 6,780,000 2 تخته 5,580,000 3 تخته 5,580,000 کودک با خدمات 4,500,000 کودک بدون خدمات 2,900,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 7,580,000 2 تخته 5,980,000 3 تخته 5,980,000 کودک با خدمات 3,900,000 کودک بدون خدمات 2,900,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 7,980,000 2 تخته 6,180,000 3 تخته 6,180,000 کودک با خدمات 4,000,000 کودک بدون خدمات 2,900,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 9,380,000 2 تخته 8,360,000 3 تخته 8,360,000 کودک با خدمات 4,500,000 کودک بدون خدمات 2,900,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 11,380,000 2 تخته 8,980,000 3 تخته 8,980,000 کودک با خدمات 4,900,000 کودک بدون خدمات 2,900,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 11,880,000 2 تخته 9,200,000 3 تخته 8,520,000 کودک با خدمات 4,500,000 کودک بدون خدمات 2,900,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 11,980,000 2 تخته 9,580,000 3 تخته 9,580,000 کودک با خدمات 6,000,000 کودک بدون خدمات 2,900,000

جهت رزرو تماس بگیرید

در زیر لیست قیمت تور مشهد از یزد با هواپیما با توجه به هتل انتخابی قابل مشاهد میباشد، جهت اطلاعات بیشتر و مشاوره با شماره های ما تماس گرفته تا کارشناسان ایرونا شما را در انتخاب مناسبترین تور راهنمایی کنند .


خدمات تور مشهد از یزد هوایی

 1. بلیت رفت و برگشت  پرواز در مسیر یزد - مشهد - یزد
 2. دو شب و سه روز اقامت در هتل های لوکس و با کیفیت ، نزدیک حرم
 3. پذیرایی به تعداد شبهای اقامت بصورت منو انتخابی یا بوفه (با توجه به هتل )
 4. سرویس ترانسفر استقبال بصورت رایگان در تمامی تورها
 5. بیمه مسافرتی برای مسافران بالای ۲۳ نفر
 6. پشتیبانی ۲۴ ساعته از ابتدا شروع تور الی پایان تور

نام هتل یک تخته دو تخته سه تخته کودک با خدمات کودک بدون خدمات توضيحات
1 تخته 9,340,000 2 تخته 8,840,000 3 تخته 8,840,000 کودک با خدمات 8,840,000 کودک بدون خدمات 7,940,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 9,840,000 2 تخته 8,940,000 3 تخته 8,940,000 کودک با خدمات 8,940,000 کودک بدون خدمات 7,940,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 10,340,000 2 تخته 9,340,000 3 تخته 9,340,000 کودک با خدمات 8,640,000 کودک بدون خدمات 7,940,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 10,540,000 2 تخته 9,440,000 3 تخته 9,340,000 کودک با خدمات 8,640,000 کودک بدون خدمات 7,940,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 10,540,000 2 تخته 9,440,000 3 تخته 9,440,000 کودک با خدمات 8,680,000 کودک بدون خدمات 7,940,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 10,740,000 2 تخته 9,540,000 3 تخته 9,540,000 کودک با خدمات 9,540,000 کودک بدون خدمات 7,940,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 11,540,000 2 تخته 9,940,000 3 تخته 9,940,000 کودک با خدمات 8,940,000 کودک بدون خدمات 7,940,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 11,940,000 2 تخته 10,140,000 3 تخته 10,140,000 کودک با خدمات 9,040,000 کودک بدون خدمات 7,940,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 13,340,000 2 تخته 12,320,000 3 تخته 12,320,000 کودک با خدمات 9,540,000 کودک بدون خدمات 7,940,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 15,340,000 2 تخته 12,940,000 3 تخته 12,940,000 کودک با خدمات 9,940,000 کودک بدون خدمات 7,940,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 15,840,000 2 تخته 13,160,000 3 تخته 12,480,000 کودک با خدمات 9,540,000 کودک بدون خدمات 7,940,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 15,940,000 2 تخته 13,540,000 3 تخته 13,540,000 کودک با خدمات 11,040,000 کودک بدون خدمات 7,940,000

جهت رزرو تماس بگیرید

در زیر لیست قیمت تور مشهد از یزد ترکیبی با توجه به هتل انتخابی قابل مشاهد میباشد، جهت اطلاعات بیشتر و مشاوره با شماره های ما تماس گرفته تا کارشناسان ایرونا شما را در انتخاب مناسبترین تور راهنمایی کنند .


خدمات تور مشهد از یزد ترکیبی

 1. بلیت رفت زمینی و برگشت هوایی مسیر یزد - مشهد - یزد
 2. دو شب و سه روز اقامت در هتل های لوکس و با کیفیت ، نزدیک حرم
 3. پذیرایی به تعداد شبهای اقامت بصورت منو انتخابی یا بوفه با توجه به هتل مد نظر
 4. سرویس ترانسفر فرودگاهی استقبال بصورت رایگان در تمامی تورها
 5. بیمه مسافرتی برای مسافران بالای ۲۳ نفر
 6. پشتیبانی ۲۴ ساعته از ابتدا شروع تور الی پایان تور

نام هتل یک تخته دو تخته سه تخته کودک با خدمات کودک بدون خدمات توضيحات
1 تخته 6,680,000 2 تخته 6,180,000 3 تخته 6,180,000 کودک با خدمات 5,670,000 کودک بدون خدمات 4,770,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 7,180,000 2 تخته 6,280,000 3 تخته 6,280,000 کودک با خدمات 5,770,000 کودک بدون خدمات 4,770,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 7,680,000 2 تخته 6,680,000 3 تخته 6,680,000 کودک با خدمات 5,470,000 کودک بدون خدمات 4,770,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 7,880,000 2 تخته 6,780,000 3 تخته 6,680,000 کودک با خدمات 5,470,000 کودک بدون خدمات 4,770,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 7,880,000 2 تخته 6,780,000 3 تخته 6,780,000 کودک با خدمات 5,510,000 کودک بدون خدمات 4,770,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 8,080,000 2 تخته 6,880,000 3 تخته 6,880,000 کودک با خدمات 6,370,000 کودک بدون خدمات 4,770,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 8,880,000 2 تخته 7,280,000 3 تخته 7,280,000 کودک با خدمات 5,770,000 کودک بدون خدمات 4,770,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 9,280,000 2 تخته 7,480,000 3 تخته 7,480,000 کودک با خدمات 5,870,000 کودک بدون خدمات 4,770,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 10,680,000 2 تخته 9,660,000 3 تخته 9,660,000 کودک با خدمات 6,370,000 کودک بدون خدمات 4,770,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 12,680,000 2 تخته 10,280,000 3 تخته 10,280,000 کودک با خدمات 6,770,000 کودک بدون خدمات 4,770,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 13,180,000 2 تخته 10,500,000 3 تخته 9,820,000 کودک با خدمات 6,370,000 کودک بدون خدمات 4,770,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 13,280,000 2 تخته 10,880,000 3 تخته 10,880,000 کودک با خدمات 7,870,000 کودک بدون خدمات 4,770,000

جهت رزرو تماس بگیرید

در زیر لیست قیمت تور مشهد از یزد با اتوبوس با توجه به هتل انتخابی قابل مشاهد میباشد، جهت اطلاعات بیشتر و مشاوره با شماره های ما تماس گرفته تا کارشناسان ایرونا شما را در انتخاب مناسبترین تور راهنمایی کنند


خدمات تور مشهد از یزد زمینی با اتوبوس

 1. بلیت رفت و برگشت اتوبوس در مسیر یزد - مشهد - یزد
 2. دو شب و سه روز اقامت در هتل های لوکس و با کیفیت ، نزدیک حرم
 3. پذیرایی به تعداد شبهای اقامت بصورت منو انتخابی یا بوفه با توجه به هتل مد نظر
 4. سرویس ترانسفر فرودگاهی استقبال بصورت رایگان در تمامی تورها
 5. بیمه مسافرتی برای مسافران بالای ۲۳ نفر
 6. پشتیبانی ۲۴ ساعته از ابتدا شروع تور الی پایان تور

نام هتل یک تخته دو تخته سه تخته کودک با خدمات کودک بدون خدمات توضيحات
1 تخته 3,800,000 2 تخته 3,300,000 3 تخته 3,300,000 کودک با خدمات 3,300,000 کودک بدون خدمات 2,400,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 4,300,000 2 تخته 3,400,000 3 تخته 3,400,000 کودک با خدمات 3,400,000 کودک بدون خدمات 2,400,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 4,800,000 2 تخته 3,800,000 3 تخته 3,800,000 کودک با خدمات 3,100,000 کودک بدون خدمات 2,400,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 5,000,000 2 تخته 3,900,000 3 تخته 3,800,000 کودک با خدمات 3,100,000 کودک بدون خدمات 2,400,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 5,000,000 2 تخته 3,900,000 3 تخته 3,900,000 کودک با خدمات 3,140,000 کودک بدون خدمات 2,400,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 5,200,000 2 تخته 4,000,000 3 تخته 4,000,000 کودک با خدمات 4,000,000 کودک بدون خدمات 2,400,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 6,000,000 2 تخته 4,400,000 3 تخته 4,400,000 کودک با خدمات 3,400,000 کودک بدون خدمات 2,400,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 6,400,000 2 تخته 4,600,000 3 تخته 4,600,000 کودک با خدمات 3,500,000 کودک بدون خدمات 2,400,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 7,800,000 2 تخته 6,780,000 3 تخته 6,780,000 کودک با خدمات 4,000,000 کودک بدون خدمات 2,400,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 9,800,000 2 تخته 7,400,000 3 تخته 7,400,000 کودک با خدمات 4,400,000 کودک بدون خدمات 2,400,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 10,300,000 2 تخته 7,620,000 3 تخته 6,940,000 کودک با خدمات 4,000,000 کودک بدون خدمات 2,400,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 10,400,000 2 تخته 8,000,000 3 تخته 8,000,000 کودک با خدمات 5,500,000 کودک بدون خدمات 2,400,000

جهت رزرو تماس بگیرید

توضیحات مختصر در مورد تور مشهد از یزد

مسافرین عزیزی که قصد رزرو تور مشهد از یزد را دارند ، برای رزرو بلیط رفت و برگشت و پیدا کردن تور و هتل مناسب دیگر نگران نباشند ، آژانس ایروناسیر برای شما بهترین هتل ها و تور های مناسب با بودجه را برای شما در نظر میگیرد

در سایت ما هتل های مشهدی که میتوانند به شما عزیزان خدمت رسانی کنند وجود دارد که میتوانید نسبت به تاریخ دلخواهتان رزرو کنید

قیمت سفر با توجه به تاریخ انتخابی، نوع سفر و یا هتل انتخابی متفاوت است. قیمت ذکر شده برای ۲ شب اقامت در بازه زمانی ذکر شده می باشد

راهنمای تور مشهد از یزد

ابتدا اطلاعاتی در مورد موقعیت جغرافیایی مشهد با هم میخوانیم :

شهر مشهد مقدس در شمال شرقی کشور قرار گرفته است که تا سال ۱۳۸۳ بزرگترین استان ایران بود . این استان بعد سال ۱۳۸۳ به ۳ استان خراسان جنوبی، خراسان رضوی و خراسان شمالی تقسیم شد . تعداد ۲۸ شهرستان در خراسان رضوی وجود دارد

تور مشهد از یزد را با هتل دلخواه خود و با توجه به بودجه خود میتوانید از ایرونا سیر تهیه کنید (چرا که با توجه به تعداد شب های اقامت، وسیله سفر، نوع هتل و… قیمت متفاوت است) ، فقط کافیست با مشاورین ما در تماس باشید

وضعیت آب و هوایی شهر مشهد

استان خراسان دارای آب و هوای گوناگون میباشد ولی در مجموع این استان دارای آب و هوای معتدل و خشک است

بهترین زمان مسافرت به مشهد : زائران و مسافران حرم امام رضا (ع) در تمامی فصل های سال به مشهد مقدس مراجعه میکند اما در ایامی خاص مانند تولد و شهادت امام رضا(ع) و تعطیلات عید نوروز شهر مشهد شلوغ ترین ایام سال را تجربه میکند

 

تور مشهد از یزد

 

اگر در رابطه با انتخاب تور مشهد از یزد سوالی دارید و یا نوع سفر دلخواه  شما متفاوت است میتوانید از منوی سایت گزینه تور مشهد  را انتخاب کنید و سایر تور ها را مشاهده نمایید.

هم چنین در صورت نیاز به مشاوره جهت انتخاب بهترین تور متناسب با درخواست شما میتوانید با کارشناسان ایرونا سیر تماس حاصل نمایید و پس از مشاوره مراحل رزرو را طی کنید .

Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید