ایروناسیرایروناسیر

ثبت نام شما به این معنی است که تمامی قوانین ایرونا سیر را خوانده اید و قبول دارید

در حال حاضر عضو هستید؟

ایروناسیرایروناسیر
فراموشی رمز عبور ؟

آیا یک حساب کاربری ندارید؟

تور مشهد از کرمان

لیست قیمت های تور، به تفکیک نوع تور در این قسمت قابل مشاهده میباشد. جهت مشاهده لیست قیمت ابتدا نوع سفر را در این قسمت انتخاب نمایید:

در زیر لیست قیمت تور مشهد از کرمان با قطار با توجه به هتل انتخابی قابل مشاهد میباشد، جهت اطلاعات بیشتر و مشاوره با شماره های ما تماس گرفته تا کارشناسان ایرونا شما را در انتخاب مناسبترین تور راهنمایی کنند .


خدمات تور مشهد از کرمان زمینی

 1. بلیت رفت و برگشت قطار در مسیر کرمان - مشهد - کرمان
 2. دو شب و سه روز اقامت در هتل های لوکس و با کیفیت ، نزدیک حرم
 3. پذیرایی به تعداد شبهای اقامت بصورت منو انتخابی یا بوفه با توجه به هتل مد نظر
 4. سرویس ترانسفر استقبال بصورت رایگان در تمامی تورها
 5. بیمه مسافرتی برای مسافران بالای ۲۳ نفر
 6. پشتیبانی ۲۴ ساعته از ابتدا شروع تور الی پایان تور

نام هتل یک تخته دو تخته سه تختهکودک با خدماتکودک بدون خدماتتوضيحات
1 تخته 5,220,000 2 تخته 4,220,000 3 تخته 4,220,000 کودک با خدمات 2,800,000 کودک بدون خدمات 2,100,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 6,420,000 2 تخته 4,820,000 3 تخته 4,820,000 کودک با خدمات 3,100,000 کودک بدون خدمات 2,100,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 4,220,000 2 تخته 3,720,000 3 تخته 3,720,000 کودک با خدمات 3,000,000 کودک بدون خدمات 2,100,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 4,720,000 2 تخته 3,820,000 3 تخته 3,820,000 کودک با خدمات 3,100,000 کودک بدون خدمات 2,100,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 5,420,000 2 تخته 4,320,000 3 تخته 4,220,000 کودک با خدمات 2,800,000 کودک بدون خدمات 2,100,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 5,420,000 2 تخته 4,320,000 3 تخته 4,320,000 کودک با خدمات 2,840,000 کودک بدون خدمات 2,100,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 5,620,000 2 تخته 4,420,000 3 تخته 4,420,000 کودک با خدمات 3,700,000 کودک بدون خدمات 2,100,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 6,820,000 2 تخته 5,020,000 3 تخته 5,020,000 کودک با خدمات 3,200,000 کودک بدون خدمات 2,100,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 8,220,000 2 تخته 7,200,000 3 تخته 7,200,000 کودک با خدمات 3,700,000 کودک بدون خدمات 2,100,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 10,220,000 2 تخته 7,820,000 3 تخته 7,820,000 کودک با خدمات 4,100,000 کودک بدون خدمات 2,100,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 10,720,000 2 تخته 8,040,000 3 تخته 7,360,000 کودک با خدمات 3,700,000 کودک بدون خدمات 2,100,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 10,820,000 2 تخته 8,420,000 3 تخته 8,420,000 کودک با خدمات 5,200,000 کودک بدون خدمات 2,100,000

جهت رزرو تماس بگیرید

در زیر لیست قیمت تور مشهد از کرمان با هواپیما با توجه به هتل انتخابی قابل مشاهد میباشد، جهت اطلاعات بیشتر و مشاوره با شماره های ما تماس گرفته تا کارشناسان ایرونا شما را در انتخاب مناسبترین تور راهنمایی کنند .


خدمات تور مشهد از کرمان هوایی

 1. بلیت رفت و برگشت  پرواز در مسیر کرمان - مشهد - کرمان
 2. دو شب و سه روز اقامت در هتل های لوکس و با کیفیت ، نزدیک حرم
 3. پذیرایی به تعداد شبهای اقامت بصورت منو انتخابی یا بوفه (با توجه به هتل )
 4. سرویس ترانسفر استقبال بصورت رایگان در تمامی تورها
 5. بیمه مسافرتی برای مسافران بالای ۲۳ نفر
 6. پشتیبانی ۲۴ ساعته از ابتدا شروع تور الی پایان تور

نام هتل یک تخته دو تخته سه تختهکودک با خدماتکودک بدون خدماتتوضيحات
1 تخته 11,070,000 2 تخته 10,070,000 3 تخته 10,070,000 کودک با خدمات 6,370,000 کودک بدون خدمات 5,670,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 12,270,000 2 تخته 10,670,000 3 تخته 10,670,000 کودک با خدمات 6,670,000 کودک بدون خدمات 5,670,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 10,070,000 2 تخته 9,570,000 3 تخته 9,570,000 کودک با خدمات 6,570,000 کودک بدون خدمات 5,670,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 10,570,000 2 تخته 9,670,000 3 تخته 9,670,000 کودک با خدمات 6,670,000 کودک بدون خدمات 5,670,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 11,270,000 2 تخته 10,170,000 3 تخته 10,070,000 کودک با خدمات 6,370,000 کودک بدون خدمات 5,670,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 11,270,000 2 تخته 10,170,000 3 تخته 10,170,000 کودک با خدمات 6,410,000 کودک بدون خدمات 5,670,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 11,470,000 2 تخته 10,270,000 3 تخته 10,270,000 کودک با خدمات 7,270,000 کودک بدون خدمات 5,670,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 12,670,000 2 تخته 10,870,000 3 تخته 10,870,000 کودک با خدمات 6,770,000 کودک بدون خدمات 5,670,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 14,070,000 2 تخته 13,050,000 3 تخته 13,050,000 کودک با خدمات 7,270,000 کودک بدون خدمات 5,670,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 16,070,000 2 تخته 13,670,000 3 تخته 13,670,000 کودک با خدمات 7,670,000 کودک بدون خدمات 5,670,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 16,570,000 2 تخته 13,890,000 3 تخته 13,210,000 کودک با خدمات 7,270,000 کودک بدون خدمات 5,670,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 16,670,000 2 تخته 14,270,000 3 تخته 14,270,000 کودک با خدمات 8,770,000 کودک بدون خدمات 5,670,000

جهت رزرو تماس بگیرید

در زیر لیست قیمت تور مشهد از کرمان ترکیبی با توجه به هتل انتخابی قابل مشاهد میباشد، جهت اطلاعات بیشتر و مشاوره با شماره های ما تماس گرفته تا کارشناسان ایرونا شما را در انتخاب مناسبترین تور راهنمایی کنند .


خدمات تور مشهد از کرمان ترکیبی

 1. بلیت رفت زمینی و برگشت هوایی مسیر کرمان - مشهد - کرمان
 2. دو شب و سه روز اقامت در هتل های لوکس و با کیفیت ، نزدیک حرم
 3. پذیرایی به تعداد شبهای اقامت بصورت منو انتخابی یا بوفه با توجه به هتل مد نظر
 4. سرویس ترانسفر فرودگاهی استقبال بصورت رایگان در تمامی تورها
 5. بیمه مسافرتی برای مسافران بالای ۲۳ نفر
 6. پشتیبانی ۲۴ ساعته از ابتدا شروع تور الی پایان تور

نام هتل یک تخته دو تخته سه تختهکودک با خدماتکودک بدون خدماتتوضيحات
1 تخته 8,130,000 2 تخته 7,130,000 3 تخته 7,130,000 کودک با خدمات 6,100,000 کودک بدون خدمات 5,400,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 9,330,000 2 تخته 7,730,000 3 تخته 7,730,000 کودک با خدمات 6,400,000 کودک بدون خدمات 5,400,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 7,130,000 2 تخته 6,630,000 3 تخته 6,630,000 کودک با خدمات 6,300,000 کودک بدون خدمات 5,400,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 7,630,000 2 تخته 6,730,000 3 تخته 6,730,000 کودک با خدمات 6,400,000 کودک بدون خدمات 5,400,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 8,330,000 2 تخته 7,230,000 3 تخته 7,130,000 کودک با خدمات 6,100,000 کودک بدون خدمات 5,400,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 8,330,000 2 تخته 7,230,000 3 تخته 7,230,000 کودک با خدمات 6,140,000 کودک بدون خدمات 5,400,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 8,530,000 2 تخته 7,330,000 3 تخته 7,330,000 کودک با خدمات 7,000,000 کودک بدون خدمات 5,400,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 9,730,000 2 تخته 7,930,000 3 تخته 7,930,000 کودک با خدمات 6,500,000 کودک بدون خدمات 5,400,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 11,130,000 2 تخته 10,110,000 3 تخته 10,110,000 کودک با خدمات 7,000,000 کودک بدون خدمات 5,400,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 13,130,000 2 تخته 10,730,000 3 تخته 10,730,000 کودک با خدمات 7,400,000 کودک بدون خدمات 5,400,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 13,630,000 2 تخته 10,950,000 3 تخته 10,270,000 کودک با خدمات 7,000,000 کودک بدون خدمات 5,400,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 13,730,000 2 تخته 11,330,000 3 تخته 11,330,000 کودک با خدمات 8,500,000 کودک بدون خدمات 5,400,000

جهت رزرو تماس بگیرید

خدمات تور مشهد از کرمان

 1. بلیت رفت و برگشت قطارهای درجه یک و لوکس برای تور زمینی مشهد .
 2.  اقامت در هتل های لوکس و با کیفیت در نزدیک حرم مطهر .
 3. پذیرایی به تعداد شبهای اقامت بصورت منو انتخابی یا بوفه (با توجه به هتل )
 4. سرویس ترانسفر استقبال بصورت رایگان در تمامی تورها از راه آهن .
 5. کارت تخفیف سرزمین موجهای آبی در تورهای ایرونا .
 6. در هتل های دور از حرم سرویس ایاب ذهاب بصورت رایگان وجود دارد .
 7. بیمه مسافرتی برای مسافران بالای ۲۳ نفر  .
 8. پشتیبانی ۲۴ ساعته از ابتدا شروع تور  الی  پایان تور .
 9. لازم به ذکر است جهت کسب اطلاع دقیق تر از نرخ لحظه ای تور با ما تماس بگیرید .

اجرای تور مشهد از مبدا کرمان یکی از تخصص های آژانس مسافرتی ایرونا سیر میباشد. تورها به صورت زمینی، هوایی و ترکیبی قابل اجرا هستند.

قیمت تور مشهد از کرمان با توجه به هتل مشهد و نوع سفر متفاوت است.

تور مشهد از کرمان زمینی: تور های زمینی میتوانند با اتوبوس و قطار اجرا شوند و هزینه مناسب تری نسبت به سایر انواع تور دارند

تور مشهد از کرمان هوایی: تور های هوایی در رفت و برگشت با هواپیما و پرواز میباشد که معمولا قیمت بالا تری نسبت به سایر انواع تور دارند

و تور ترکیبی کرمان مشهد: که یک طرف پرواز و به صورت هوایی میباشد و یک طرف به صورت زمینی

مسیر مشهد کرمان

مشهد به کرمان ۹۰۵ کیلومتر
مسیر پیشنهادی: از مشهد به کرمان۹۰۵ کیلومتر
مسیر یابی: مشهد، ملک آباد،تربت حیدریه ، فیض آباد،بجستان، فردوس، دیهوک، دیگ رستم ، راور، چترود، کرمان .

مشهد به ملک آباد:

از عوارضی پلیس راه مشهد تاایستگاه عوارضی ملک آباد۳۷ کیلومتر است( آزاد راه باغچه)و فاصله ملک آباد تا شهر کرمان ۸۶۸کیلومتراست .( جاده بصورت آزاد راه)

ملک آباد به تربت حیدریه:

از عوارضی ملک آباد تا میدان بیست و دو بهمن تربت حیدریه ۱۱۳ کیلومتر است که در نتیجه فاصله تربت حیدریه تا مشهد مقدس ۱۵۰ کیلومتر است و فاصله تربت حیدریه تا کرمان ۷۵۵کیلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

تربت حیدریه به فیض آباد:

از میدان بیست و دو بهمن تربت حیدریه تا میدان اول فیض آباد ۵۷ کیلومتر است که در نتیجه فاصله فیض آباد تا مشهد مقدس۲۰۷ کیلومتر است و فاصله فیض آباد تا کرمان۶۹۸کیلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

فیض آباد به بجستان:

از میدان اول فیض آباد تا بجستان ۸۵کیلومتر است که در نتیجه فاصله بجستان تامشهد مقدس ۲۹۲کیلومتر است و فاصله بجستان تا کرمان ۶۱۳کیلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

بجستان به فردوس :

از بجستان تا میدان اول فردوس ۶۶ کیلومتر است که در نتیجه فاصله فردوس تا مشهد مقدس۳۵۸ کیلومتر است و فاصله فردوس تا کرمان ۵۴۷کیلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

فردوس به دیهوک:

از میدان اول فردوس تا دیهوک۱۱۲ کیلومتر است که در نتیجه فاصله دیهوک تا مشهد مقدس۴۷۰ کیلومتر است و فاصله دیهوک تا کرمان ۴۳۵کیلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

دیهوک به دیگ رستم:

از دیهوک تا دیگ رستم ۱۴۰ کیلومتر است در نتیجه فاصله دیگ رستم تا مشهد مقدس ۶۱۰ کیلومتر است و فاصله دیگ رستم تا کرمان ۲۹۵کیلومتر است . ( جاده بصورت دو طرفه اصلی) توضیح بیشتر اینکه: دیگ رستم در میانه کویر واقع شده است و نقش مهمی برای مسافران دارد و دارای نمازخانه ورستوران و پمپ بنزین است . مسافرین می توانند این مکان را برای استراحتی کوتاه وصرف غذا وتهیه بنزین در مسیر در نظر داشته باشند زیرا کویر بسیار طولانی است .

دیگ رستم به راور:

از دیگ رستم تاراور ۱۶۵ کیلومتر است در نتیجه فاصله راور تا مشهد مقدس۷۷۵ کیلومتر است و فاصله راور تا کرمان ۱۳۰کیلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلی)

راور به چترود:

از راور تا چترود ۹۴ کیلومتر است در نتیجه فاصله چترود تا مشهد مقدس ۸۶۹ کیلومتر است و فاصله چترود تا کرمان ۳۶کیلومتر است.( جاده بصورت دو طرفه اصلی)

چترود به کرمان:

از چترود تا میدان اول کرمان۳۶ کیلومتر است در نتیجه فاصله کرمان تا مشهد مقدس ۹۰۵ کیلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

مسیر پیشنهادی:از کرمان به مشهد ۹۰۵ کیلومتر

مسیر یابی : کرمان، چترود، راور، دیگ رستم، دیهوک،فردوس ، بجستان، فیض آباد، تربت حیدریه، ملک آباد، مشهد .

کرمان به چترود :

از میدان اول کرمان تا چترود ۳۶کیلومتر است و فاصله چترود تا مشهد مقدس ۸۶۹کیلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

چترود به راور:

از چترود تا راور ۹۴کیلومتر است که در نتیجه فاصله راور تا کرمان ۱۳۰کیلومتر است و فاصله راور تا مشهد مقدس ۷۷۵کیلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلی)

راور به دیگ رستم:

از راور تا دیگ رستم ۱۶۵کیلومتر است که در نتیجه فاصله دیگ رستم تا کرمان ۲۹۵کیلومتر است و فاصله دیگ رستم تا مشهد مقدس ۶۱۰کیلومتر است . ( جاده بصورت دو طرفه اصلی)

توضیح بیشتر اینکه: دیگ رستم در میانه کویر واقع شده است و نقش مهمی برای مسافران دارد و دارای نمازخانه ورستوران و پمپ بنزین است . مسافرین می توانند این مکان را برای استراحتی کوتاه وصرف غذا وتهیه بنزین در مسیر در نظر داشته باشند زیرا کویر بسیار طولانی است .

دیگ رستم به دیهوک:

ازدیگ رستم تا دیهوک ۱۴۰کیلومتر است که در نتیجه فاصله دیهوک تا کرمان ۴۳۵کیلومتر است و فاصله دیهوک تا مشهد مقدس ۴۷۰کیلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلی)

دیهوک به فردوس :

از دیهوک تا فردوس ۱۱۲کیلومتر است که در نتیجه فاصله فردوس تا کرمان ۵۴۷کیلومتر است و فاصله فردوس تا مشهد مقدس ۳۵۸کیلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

فردوس به بجستان:

ازفردوس تا بجستان ۶۶کیلومتر است که در نتیجه فاصله بجستان تا کرمان ۶۱۳کیلومتر است وفاصله بجستان تا مشهد مقدس ۲۹۲کیلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

بجستان به فیض آباد:

از بجستان تا فیض آباد ۸۵کیلومتر است که در نتیجه فاصله فیض آباد تا کرمان ۶۹۸کیلومتر است و فاصله فیض آباد تا مشهد مقدس ۲۰۷کیلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

فیض آباد به تربت حیدریه:

ازفیض آباد تا تربت حیدریه ۵۷کیلومتر است که در نتیجه فاصله تربت حیدریه تا کرمان ۷۵۵کیلومتر است و فاصله تربت حیدریه تا مشهد مقدس ۱۵۰کیلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

تربت حیدریه به ملک آباد:

ازتربت حیدریه تا ملک آباد ۱۱۳کیلومتر است که در نتیجه فاصله ملک آباد تا کرمان ۸۶۸کیلومتر است و فاصله ملک آباد تا مشهد مقدس ۳۷کیلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

ملک آباد به مشهد :

از ملک آباد تا مشهد مقدس ۳۷کیلومتر است که در نتیجه فاصله کرمان تا مشهد مقدس ۹۰۵کیلومتر است. ( جاده بصورت آزاد راه)

Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید

فرم زیر را پر نمایید و از تخفیفات ویژه ایرونا سیر مطلع شوید

درخواست تور - سایت

 • (لطفا در وارد کردن شماره موبایل دقت کنید کد تخفیف از طریق پیامک ارسال میشود)