ایروناسیرایروناسیر

ثبت نام شما به این معنی است که تمامی قوانین ایرونا سیر را خوانده اید و قبول دارید

در حال حاضر عضو هستید؟

ایروناسیرایروناسیر
فراموشی رمز عبور ؟

آیا یک حساب کاربری ندارید؟

تور مشهد از همدان

لیست قیمت های تور، به تفکیک نوع تور در این قسمت قابل مشاهده میباشد. جهت مشاهده لیست قیمت ابتدا نوع سفر را در این قسمت انتخاب نمایید:

در زیر لیست قیمت تور مشهد از همدان با قطار با توجه به هتل انتخابی قابل مشاهد میباشد، جهت اطلاعات بیشتر و مشاوره با شماره های ما تماس گرفته تا کارشناسان ایرونا شما را در انتخاب مناسبترین تور راهنمایی کنند .


خدمات تور مشهد از همدان زمینی

 1. بلیت رفت و برگشت قطار در مسیر همدان - مشهد - همدان
 2. دو شب و سه روز اقامت در هتل های لوکس و با کیفیت ، نزدیک حرم
 3. پذیرایی به تعداد شبهای اقامت بصورت منو انتخابی یا بوفه با توجه به هتل مد نظر
 4. سرویس ترانسفر استقبال بصورت رایگان در تمامی تورها
 5. بیمه مسافرتی برای مسافران بالای ۲۳ نفر
 6. پشتیبانی ۲۴ ساعته از ابتدا شروع تور الی پایان تور

نام هتل یک تخته دو تخته سه تختهکودک با خدماتکودک بدون خدماتتوضيحات
1 تخته 5,450,000 2 تخته 4,450,000 3 تخته 4,450,000 کودک با خدمات 3,100,000 کودک بدون خدمات 2,400,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 6,650,000 2 تخته 5,050,000 3 تخته 5,050,000 کودک با خدمات 3,400,000 کودک بدون خدمات 2,400,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 4,450,000 2 تخته 3,950,000 3 تخته 3,950,000 کودک با خدمات 3,300,000 کودک بدون خدمات 2,400,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 4,950,000 2 تخته 4,050,000 3 تخته 4,050,000 کودک با خدمات 3,400,000 کودک بدون خدمات 2,400,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 5,650,000 2 تخته 4,550,000 3 تخته 4,450,000 کودک با خدمات 3,100,000 کودک بدون خدمات 2,400,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 5,650,000 2 تخته 4,550,000 3 تخته 4,550,000 کودک با خدمات 3,140,000 کودک بدون خدمات 2,400,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 5,850,000 2 تخته 4,650,000 3 تخته 4,650,000 کودک با خدمات 4,000,000 کودک بدون خدمات 2,400,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 7,050,000 2 تخته 5,250,000 3 تخته 5,250,000 کودک با خدمات 3,500,000 کودک بدون خدمات 2,400,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 8,450,000 2 تخته 7,430,000 3 تخته 7,430,000 کودک با خدمات 4,000,000 کودک بدون خدمات 2,400,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 10,450,000 2 تخته 8,050,000 3 تخته 8,050,000 کودک با خدمات 4,400,000 کودک بدون خدمات 2,400,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 10,950,000 2 تخته 8,270,000 3 تخته 7,590,000 کودک با خدمات 4,000,000 کودک بدون خدمات 2,400,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 11,050,000 2 تخته 8,650,000 3 تخته 8,650,000 کودک با خدمات 5,500,000 کودک بدون خدمات 2,400,000

جهت رزرو تماس بگیرید

در زیر لیست قیمت تور مشهد از همدان با هواپیما با توجه به هتل انتخابی قابل مشاهد میباشد، جهت اطلاعات بیشتر و مشاوره با شماره های ما تماس گرفته تا کارشناسان ایرونا شما را در انتخاب مناسبترین تور راهنمایی کنند .


خدمات تور مشهد از همدان هوایی

 1. بلیت رفت و برگشت  پرواز در مسیر همدان - مشهد - همدان
 2. دو شب و سه روز اقامت در هتل های لوکس و با کیفیت ، نزدیک حرم
 3. پذیرایی به تعداد شبهای اقامت بصورت منو انتخابی یا بوفه (با توجه به هتل )
 4. سرویس ترانسفر استقبال بصورت رایگان در تمامی تورها
 5. بیمه مسافرتی برای مسافران بالای ۲۳ نفر
 6. پشتیبانی ۲۴ ساعته از ابتدا شروع تور الی پایان تور

نام هتل یک تخته دو تخته سه تختهکودک با خدماتکودک بدون خدماتتوضيحات
1 تخته 12,900,000 2 تخته 11,900,000 3 تخته 11,900,000 کودک با خدمات 11,200,000 کودک بدون خدمات 10,500,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 14,100,000 2 تخته 12,500,000 3 تخته 12,500,000 کودک با خدمات 11,500,000 کودک بدون خدمات 10,500,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 11,900,000 2 تخته 11,400,000 3 تخته 11,400,000 کودک با خدمات 11,400,000 کودک بدون خدمات 10,500,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 12,400,000 2 تخته 11,500,000 3 تخته 11,500,000 کودک با خدمات 11,500,000 کودک بدون خدمات 10,500,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 13,100,000 2 تخته 12,000,000 3 تخته 11,900,000 کودک با خدمات 11,200,000 کودک بدون خدمات 10,500,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 13,100,000 2 تخته 12,000,000 3 تخته 12,000,000 کودک با خدمات 11,240,000 کودک بدون خدمات 10,500,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 13,300,000 2 تخته 12,100,000 3 تخته 12,100,000 کودک با خدمات 12,100,000 کودک بدون خدمات 10,500,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 14,500,000 2 تخته 12,700,000 3 تخته 12,700,000 کودک با خدمات 11,600,000 کودک بدون خدمات 10,500,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 15,900,000 2 تخته 14,880,000 3 تخته 14,880,000 کودک با خدمات 12,100,000 کودک بدون خدمات 10,500,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 17,900,000 2 تخته 15,500,000 3 تخته 15,500,000 کودک با خدمات 12,500,000 کودک بدون خدمات 10,500,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 18,400,000 2 تخته 15,720,000 3 تخته 15,040,000 کودک با خدمات 12,100,000 کودک بدون خدمات 10,500,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 18,500,000 2 تخته 16,100,000 3 تخته 16,100,000 کودک با خدمات 13,600,000 کودک بدون خدمات 10,500,000

جهت رزرو تماس بگیرید

در زیر لیست قیمت تور مشهد از همدان ترکیبی با توجه به هتل انتخابی قابل مشاهد میباشد، جهت اطلاعات بیشتر و مشاوره با شماره های ما تماس گرفته تا کارشناسان ایرونا شما را در انتخاب مناسبترین تور راهنمایی کنند .


خدمات تور مشهد از همدان ترکیبی

 1. بلیت رفت زمینی و برگشت هوایی مسیر همدان - مشهد - همدان
 2. دو شب و سه روز اقامت در هتل های لوکس و با کیفیت ، نزدیک حرم
 3. پذیرایی به تعداد شبهای اقامت بصورت منو انتخابی یا بوفه با توجه به هتل مد نظر
 4. سرویس ترانسفر فرودگاهی استقبال بصورت رایگان در تمامی تورها
 5. بیمه مسافرتی برای مسافران بالای ۲۳ نفر
 6. پشتیبانی ۲۴ ساعته از ابتدا شروع تور الی پایان تور

نام هتل یک تخته دو تخته سه تختهکودک با خدماتکودک بدون خدماتتوضيحات
1 تخته 9,170,000 2 تخته 8,170,000 3 تخته 8,170,000 کودک با خدمات 7,300,000 کودک بدون خدمات 6,600,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 10,370,000 2 تخته 8,770,000 3 تخته 8,770,000 کودک با خدمات 7,600,000 کودک بدون خدمات 6,600,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 8,170,000 2 تخته 7,670,000 3 تخته 7,670,000 کودک با خدمات 7,500,000 کودک بدون خدمات 6,600,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 8,670,000 2 تخته 7,770,000 3 تخته 7,770,000 کودک با خدمات 7,600,000 کودک بدون خدمات 6,600,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 9,370,000 2 تخته 8,270,000 3 تخته 8,170,000 کودک با خدمات 7,300,000 کودک بدون خدمات 6,600,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 9,370,000 2 تخته 8,270,000 3 تخته 8,270,000 کودک با خدمات 7,340,000 کودک بدون خدمات 6,600,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 9,570,000 2 تخته 8,370,000 3 تخته 8,370,000 کودک با خدمات 8,200,000 کودک بدون خدمات 6,600,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 10,770,000 2 تخته 8,970,000 3 تخته 8,970,000 کودک با خدمات 7,700,000 کودک بدون خدمات 6,600,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 12,170,000 2 تخته 11,150,000 3 تخته 11,150,000 کودک با خدمات 8,200,000 کودک بدون خدمات 6,600,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 14,170,000 2 تخته 11,770,000 3 تخته 11,770,000 کودک با خدمات 8,600,000 کودک بدون خدمات 6,600,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 14,670,000 2 تخته 11,990,000 3 تخته 11,310,000 کودک با خدمات 8,200,000 کودک بدون خدمات 6,600,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 14,770,000 2 تخته 12,370,000 3 تخته 12,370,000 کودک با خدمات 9,700,000 کودک بدون خدمات 6,600,000

جهت رزرو تماس بگیرید

در زیر لیست قیمت تور مشهد از همدان با اتوبوس با توجه به هتل انتخابی قابل مشاهد میباشد، جهت اطلاعات بیشتر و مشاوره با شماره های ما تماس گرفته تا کارشناسان ایرونا شما را در انتخاب مناسبترین تور راهنمایی کنند


خدمات تور مشهد از همدان زمینی با اتوبوس

 1. بلیت رفت و برگشت اتوبوس در مسیر همدان - مشهد - همدان
 2. دو شب و سه روز اقامت در هتل های لوکس و با کیفیت ، نزدیک حرم
 3. پذیرایی به تعداد شبهای اقامت بصورت منو انتخابی یا بوفه با توجه به هتل مد نظر
 4. سرویس ترانسفر فرودگاهی استقبال بصورت رایگان در تمامی تورها
 5. بیمه مسافرتی برای مسافران بالای ۲۳ نفر
 6. پشتیبانی ۲۴ ساعته از ابتدا شروع تور الی پایان تور

نام هتل یک تخته دو تخته سه تختهکودک با خدماتکودک بدون خدماتتوضيحات
1 تخته 5,100,000 2 تخته 4,100,000 3 تخته 4,100,000 کودک با خدمات 3,400,000 کودک بدون خدمات 2,700,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 6,300,000 2 تخته 4,700,000 3 تخته 4,700,000 کودک با خدمات 3,700,000 کودک بدون خدمات 2,700,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 4,100,000 2 تخته 3,600,000 3 تخته 3,600,000 کودک با خدمات 3,600,000 کودک بدون خدمات 2,700,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 4,600,000 2 تخته 3,700,000 3 تخته 3,700,000 کودک با خدمات 3,700,000 کودک بدون خدمات 2,700,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 5,300,000 2 تخته 4,200,000 3 تخته 4,100,000 کودک با خدمات 3,400,000 کودک بدون خدمات 2,700,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 5,300,000 2 تخته 4,200,000 3 تخته 4,200,000 کودک با خدمات 3,440,000 کودک بدون خدمات 2,700,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 5,500,000 2 تخته 4,300,000 3 تخته 4,300,000 کودک با خدمات 4,300,000 کودک بدون خدمات 2,700,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 6,700,000 2 تخته 4,900,000 3 تخته 4,900,000 کودک با خدمات 3,800,000 کودک بدون خدمات 2,700,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 8,100,000 2 تخته 7,080,000 3 تخته 7,080,000 کودک با خدمات 4,300,000 کودک بدون خدمات 2,700,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 10,100,000 2 تخته 7,700,000 3 تخته 7,700,000 کودک با خدمات 4,700,000 کودک بدون خدمات 2,700,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 10,600,000 2 تخته 7,920,000 3 تخته 7,240,000 کودک با خدمات 4,300,000 کودک بدون خدمات 2,700,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 10,700,000 2 تخته 8,300,000 3 تخته 8,300,000 کودک با خدمات 5,800,000 کودک بدون خدمات 2,700,000

جهت رزرو تماس بگیرید

توضیحات مختصر در مورد تور مشهد از همدان

برگزاری تور مشهد از همدان جزو تخصص آژانس ایروناسیر میباشد ، شما میتوانید بر اساس نوع سفری که میخواهید داشته باشید تور مورد نظرتون رو انتخاب و رزرو کنید

تور مشهد از همدان به صورت هوایی و زمینی برای شما عزیزان در دسترس میباشد

قیمت سفر با توجه به تاریخ انتخابی، نوع سفر و یا هتل انتخابی متفاوت است. قیمت ذکر شده برای ۲ شب اقامت در بازه زمانی ذکر شده میباشد جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

 

راهنمای سفر به مشهد

ابتدا اطلاعاتی در مورد موقعیت جغرافیایی مشهد با هم میخوانیم :

شهر مشهد مقدس در شمال شرقی کشور قرار گرفته است که تا سال ۱۳۸۳ بزرگترین استان ایران بود . این استان بعد سال ۱۳۸۳ به ۳ استان خراسان جنوبی، خراسان رضوی و خراسان شمالی تقسیم شد . تعداد ۲۸ شهرستان در خراسان رضوی وجود دارد

وضعیت آب و هوایی شهر مشهد

استان خراسان دارای آب و هوای گوناگون میباشد ولی در مجموع این استان دارای آب و هوای معتدل و خشک است

بهترین زمان مسافرت به مشهد : زائران و مسافران حرم امام رضا (ع) در تمامی فصل های سال به مشهد مقدس مراجعه میکند اما در ایامی خاص مانند تولد و شهادت امام رضا(ع) و تعطیلات عید نوروز شهر مشهد شلوغ ترین ایام سال را تجربه میکند

 

تور مشهد از همدان

 

اگر در رابطه با انتخاب تور مشهد سوالی دارید و یا نوع سفر دلخواه  شما متفاوت است میتوانید از منوی سایت گزینه تور مشهد  را انتخاب کنید و سایر تور ها را مشاهده نمایید، هم چنین در صورت نیاز به مشاوره جهت انتخاب بهترین تور متناسب با درخواست شما میتوانید با کارشناسان ایرونا سیر تماس حاصل نمایید

Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید