آژانس مسافرتی ایرونا سیرآژانس مسافرتی ایرونا سیر

ثبت نام شما به این معنی است که تمامی قوانین ایرونا سیر را خوانده اید و قبول دارید

در حال حاضر عضو هستید؟

آژانس مسافرتی ایرونا سیرآژانس مسافرتی ایرونا سیر
فراموشی رمز عبور ؟

آیا یک حساب کاربری ندارید؟

تور مشهد از قشم

لیست قیمت های تور، به تفکیک نوع تور در این قسمت قابل مشاهده میباشد. جهت مشاهده لیست قیمت ابتدا نوع سفر را در این قسمت انتخاب نمایید:

در زیر لیست قیمت تور مشهد از قشم با قطار با توجه به هتل انتخابی قابل مشاهد میباشد، جهت اطلاعات بیشتر و مشاوره با شماره های ما تماس گرفته تا کارشناسان ایرونا شما را در انتخاب مناسبترین تور راهنمایی کنند .


خدمات تور مشهد از قشم زمینی

 1. بلیت رفت و برگشت قطار در مسیر قشم - مشهد - قشم
 2. دو شب و سه روز اقامت در هتل های لوکس و با کیفیت ، نزدیک حرم
 3. پذیرایی به تعداد شبهای اقامت بصورت منو انتخابی یا بوفه با توجه به هتل مد نظر
 4. سرویس ترانسفر استقبال بصورت رایگان در تمامی تورها
 5. بیمه مسافرتی برای مسافران بالای ۲۳ نفر
 6. پشتیبانی ۲۴ ساعته از ابتدا شروع تور الی پایان تور497

نام هتل یک تخته دو تخته سه تخته کودک با خدمات کودک بدون خدمات توضيحات
1 تخته 7,370,000 2 تخته 6,370,000 3 تخته 6,370,000 کودک با خدمات 4,340,000 کودک بدون خدمات 3,640,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 8,570,000 2 تخته 6,970,000 3 تخته 6,970,000 کودک با خدمات 4,640,000 کودک بدون خدمات 3,640,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 6,870,000 2 تخته 5,970,000 3 تخته 5,970,000 کودک با خدمات 4,640,000 کودک بدون خدمات 3,640,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 6,370,000 2 تخته 5,870,000 3 تخته 5,870,000 کودک با خدمات 4,540,000 کودک بدون خدمات 3,640,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 7,570,000 2 تخته 6,470,000 3 تخته 6,470,000 کودک با خدمات 4,380,000 کودک بدون خدمات 3,640,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 7,770,000 2 تخته 6,570,000 3 تخته 6,570,000 کودک با خدمات 5,240,000 کودک بدون خدمات 3,640,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 7,570,000 2 تخته 6,470,000 3 تخته 6,370,000 کودک با خدمات 4,340,000 کودک بدون خدمات 3,640,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 8,970,000 2 تخته 7,170,000 3 تخته 7,170,000 کودک با خدمات 4,740,000 کودک بدون خدمات 3,640,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 10,370,000 2 تخته 9,350,000 3 تخته 9,350,000 کودک با خدمات 5,240,000 کودک بدون خدمات 3,640,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 12,370,000 2 تخته 9,970,000 3 تخته 9,970,000 کودک با خدمات 5,640,000 کودک بدون خدمات 3,640,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 12,870,000 2 تخته 10,190,000 3 تخته 9,510,000 کودک با خدمات 5,240,000 کودک بدون خدمات 3,640,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 12,970,000 2 تخته 10,570,000 3 تخته 10,570,000 کودک با خدمات 6,740,000 کودک بدون خدمات 3,640,000

جهت رزرو تماس بگیرید

در زیر لیست قیمت تور مشهد از قشم با هواپیما با توجه به هتل انتخابی قابل مشاهد میباشد، جهت اطلاعات بیشتر و مشاوره با شماره های ما تماس گرفته تا کارشناسان ایرونا شما را در انتخاب مناسبترین تور راهنمایی کنند .


خدمات تور مشهد از قشم هوایی

 1. بلیت رفت و برگشت  پرواز در مسیر قشم - مشهد - قشم
 2. دو شب و سه روز اقامت در هتل های لوکس و با کیفیت ، نزدیک حرم
 3. پذیرایی به تعداد شبهای اقامت بصورت منو انتخابی یا بوفه (با توجه به هتل )
 4. سرویس ترانسفر استقبال بصورت رایگان در تمامی تورها
 5. بیمه مسافرتی برای مسافران بالای ۲۳ نفر
 6. پشتیبانی ۲۴ ساعته از ابتدا شروع تور الی پایان تور

نام هتل یک تخته دو تخته سه تخته کودک با خدمات کودک بدون خدمات توضيحات
1 تخته 14,900,000 2 تخته 13,900,000 3 تخته 13,900,000 کودک با خدمات 13,200,000 کودک بدون خدمات 12,500,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 16,100,000 2 تخته 14,500,000 3 تخته 14,500,000 کودک با خدمات 13,500,000 کودک بدون خدمات 12,500,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 14,400,000 2 تخته 13,500,000 3 تخته 13,500,000 کودک با خدمات 13,500,000 کودک بدون خدمات 12,500,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 13,900,000 2 تخته 13,400,000 3 تخته 13,400,000 کودک با خدمات 13,400,000 کودک بدون خدمات 12,500,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 15,100,000 2 تخته 14,000,000 3 تخته 14,000,000 کودک با خدمات 13,240,000 کودک بدون خدمات 12,500,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 15,300,000 2 تخته 14,100,000 3 تخته 14,100,000 کودک با خدمات 14,100,000 کودک بدون خدمات 12,500,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 15,100,000 2 تخته 14,000,000 3 تخته 13,900,000 کودک با خدمات 13,200,000 کودک بدون خدمات 12,500,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 16,500,000 2 تخته 14,700,000 3 تخته 14,700,000 کودک با خدمات 13,600,000 کودک بدون خدمات 12,500,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 17,900,000 2 تخته 16,880,000 3 تخته 16,880,000 کودک با خدمات 14,100,000 کودک بدون خدمات 12,500,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 19,900,000 2 تخته 17,500,000 3 تخته 17,500,000 کودک با خدمات 14,500,000 کودک بدون خدمات 12,500,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 20,400,000 2 تخته 17,720,000 3 تخته 17,040,000 کودک با خدمات 14,100,000 کودک بدون خدمات 12,500,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 20,500,000 2 تخته 18,100,000 3 تخته 18,100,000 کودک با خدمات 15,600,000 کودک بدون خدمات 12,500,000

جهت رزرو تماس بگیرید

در زیر لیست قیمت تور مشهد از قشم ترکیبی با توجه به هتل انتخابی قابل مشاهد میباشد، جهت اطلاعات بیشتر و مشاوره با شماره های ما تماس گرفته تا کارشناسان ایرونا شما را در انتخاب مناسبترین تور راهنمایی کنند .


خدمات تور مشهد از قشم ترکیبی

 1. بلیت رفت زمینی و برگشت هوایی مسیر قشم - مشهد - قشم
 2. دو شب و سه روز اقامت در هتل های لوکس و با کیفیت ، نزدیک حرم
 3. پذیرایی به تعداد شبهای اقامت بصورت منو انتخابی یا بوفه با توجه به هتل مد نظر
 4. سرویس ترانسفر فرودگاهی استقبال بصورت رایگان در تمامی تورها
 5. بیمه مسافرتی برای مسافران بالای ۲۳ نفر
 6. پشتیبانی ۲۴ ساعته از ابتدا شروع تور الی پایان تور

نام هتل یک تخته دو تخته سه تخته کودک با خدمات کودک بدون خدمات توضيحات
1 تخته 11,030,000 2 تخته 10,030,000 3 تخته 10,030,000 کودک با خدمات 8,850,000 کودک بدون خدمات 8,150,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 12,230,000 2 تخته 10,630,000 3 تخته 10,630,000 کودک با خدمات 9,150,000 کودک بدون خدمات 8,150,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 10,530,000 2 تخته 9,630,000 3 تخته 9,630,000 کودک با خدمات 9,150,000 کودک بدون خدمات 8,150,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 10,030,000 2 تخته 9,530,000 3 تخته 9,530,000 کودک با خدمات 9,050,000 کودک بدون خدمات 8,150,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 11,230,000 2 تخته 10,130,000 3 تخته 10,130,000 کودک با خدمات 8,890,000 کودک بدون خدمات 8,150,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 11,430,000 2 تخته 10,230,000 3 تخته 10,230,000 کودک با خدمات 9,750,000 کودک بدون خدمات 8,150,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 11,230,000 2 تخته 10,130,000 3 تخته 10,030,000 کودک با خدمات 8,850,000 کودک بدون خدمات 8,150,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 12,630,000 2 تخته 10,830,000 3 تخته 10,830,000 کودک با خدمات 9,250,000 کودک بدون خدمات 8,150,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 14,030,000 2 تخته 13,010,000 3 تخته 13,010,000 کودک با خدمات 9,750,000 کودک بدون خدمات 8,150,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 16,030,000 2 تخته 13,630,000 3 تخته 13,630,000 کودک با خدمات 10,150,000 کودک بدون خدمات 8,150,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 16,530,000 2 تخته 13,850,000 3 تخته 13,170,000 کودک با خدمات 9,750,000 کودک بدون خدمات 8,150,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 16,630,000 2 تخته 14,230,000 3 تخته 14,230,000 کودک با خدمات 11,250,000 کودک بدون خدمات 8,150,000

جهت رزرو تماس بگیرید

توضیحات مختصر در مورد تور مشهد از قشم

خیلی از همسفران ما که در جزیره زیبای قشم قرار دارند چند وقتیست که با تماس های مکرر درخواست طراحی پکیج تور مشهد از قشم را دارند اما در این میان فرصتی برای طراحی این نوع تور وجود نداشت چون با توجه به نداشتن برنامه پروازی منظم نمیتوانستیم چنین پکیجی را طراحی و آماده ارائه به شما همسفران محترم تور مشهد از قشم به صورت هوایی کنیم .

تور مشهد از قشم را از کارشناسان آژانس گردشگری ایرونا سیر درخواست کنید تا بهترین تور متناسب با شرایط شما پیشنهاد کنند.

قیمت سفر با توجه به تاریخ انتخابی، نوع سفر و یا هتل انتخابی متفاوت است. قیمت ذکر شده برای ۲ شب اقامت در بازه زمانی ذکر شده میباشد جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

راهنمای تور مشهد از قشم

ابتدا اطلاعاتی در مورد موقعیت جغرافیایی مشهد با هم میخوانیم :

شهر مشهد مقدس در شمال شرقی کشور قرار گرفته است که تا سال ۱۳۸۳ بزرگترین استان ایران بود . این استان بعد سال ۱۳۸۳ به ۳ استان خراسان جنوبی، خراسان رضوی و خراسان شمالی تقسیم شد . تعداد ۲۸ شهرستان در خراسان رضوی وجود دارد

وضعیت آب و هوایی شهر مشهد

استان خراسان دارای آب و هوای گوناگون میباشد ولی در مجموع این استان دارای آب و هوای معتدل و خشک است

بهترین زمان مسافرت به مشهد : زائران و مسافران حرم امام رضا (ع) در تمامی فصل های سال به مشهد مقدس مراجعه میکند اما در ایامی خاص مانند تولد و شهادت امام رضا(ع) و تعطیلات عید نوروز شهر مشهد شلوغ ترین ایام سال را تجربه میکند

 

تور مشهد از قشم

 

اگر در رابطه با انتخاب تور مشهد از قشم سوالی دارید و یا نوع سفر دلخواه  شما متفاوت است میتوانید از منوی سایت گزینه تور مشهد  را انتخاب کنید و سایر تور ها را مشاهده نمایید، هم چنین در صورت نیاز به مشاوره جهت انتخاب بهترین تور متناسب با درخواست شما میتوانید با کارشناسان ایرونا سیر تماس حاصل نمایید

 

تور مشهد از کیش را با هتل دلخواه خود و با توجه به بودجه خود میتوانید از ایرونا سیر تهیه کنید (چرا که با توجه به تعداد شب های اقامت، وسیله سفر، نوع هتل و… قیمت متفاوت است) ، فقط کافیست با مشاورین ما در تماس باشید، در زیر خدمات تور لیست شده است:

خدمات تور مشهد از قشم

 1. بلیت رفت و برگشت تلفیقی از قطار و پرواز برای تور ترکیبی مشهد (یکسر تور قطار – یکسر تور هواپیما )
 2. دو شب و سه روز اقامت در هتل های لوکس و با کیفیت ، نزدیک حرم
 3. پذیرایی به تعداد شبهای اقامت بصورت منو انتخابی یا بوفه (با توجه به هتل )
 4. سرویس ترانسفر فرودگاهی استقبال بصورت رایگان در تمامی تورها
 5. بیمه مسافرتی برای مسافران بالای ۲۳ نفر
 6. پشتیبانی ۲۴ ساعته از ابتدا شروع تور الی پایان تور
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید