ایروناسیرایروناسیر

ثبت نام شما به این معنی است که تمامی قوانین ایرونا سیر را خوانده اید و قبول دارید

در حال حاضر عضو هستید؟

ایروناسیرایروناسیر
فراموشی رمز عبور ؟

آیا یک حساب کاربری ندارید؟

تور مشهد از شیراز

لیست قیمت های تور، به تفکیک نوع تور در این قسمت قابل مشاهده میباشد. جهت مشاهده لیست قیمت ابتدا نوع سفر را در این قسمت انتخاب نمایید:

در زیر لیست قیمت تور مشهد از شیراز با قطار با توجه به هتل انتخابی قابل مشاهد میباشد، جهت اطلاعات بیشتر و مشاوره با شماره های ما تماس گرفته تا کارشناسان ایرونا شما را در انتخاب مناسبترین تور راهنمایی کنند .


خدمات تور مشهد از شیراز زمینی

 1. بلیت رفت و برگشت قطار در مسیر شیراز - مشهد - شیراز
 2. دو شب و سه روز اقامت در هتل های لوکس و با کیفیت ، نزدیک حرم
 3. پذیرایی به تعداد شبهای اقامت بصورت منو انتخابی یا بوفه با توجه به هتل مد نظر
 4. سرویس ترانسفر استقبال بصورت رایگان در تمامی تورها
 5. بیمه مسافرتی برای مسافران بالای ۲۳ نفر
 6. پشتیبانی ۲۴ ساعته از ابتدا شروع تور الی پایان تور

نام هتل یک تخته دو تخته سه تختهکودک با خدماتکودک بدون خدماتتوضيحات
1 تخته 6,440,000 2 تخته 5,440,000 3 تخته 5,440,000 کودک با خدمات 3,500,000 کودک بدون خدمات 2,800,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 7,640,000 2 تخته 6,040,000 3 تخته 6,040,000 کودک با خدمات 3,800,000 کودک بدون خدمات 2,800,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 5,440,000 2 تخته 4,940,000 3 تخته 4,940,000 کودک با خدمات 3,700,000 کودک بدون خدمات 2,800,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 5,940,000 2 تخته 5,040,000 3 تخته 5,040,000 کودک با خدمات 3,800,000 کودک بدون خدمات 2,800,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 6,640,000 2 تخته 5,540,000 3 تخته 5,540,000 کودک با خدمات 3,540,000 کودک بدون خدمات 2,800,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 6,640,000 2 تخته 5,540,000 3 تخته 5,440,000 کودک با خدمات 3,500,000 کودک بدون خدمات 2,800,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 6,840,000 2 تخته 5,640,000 3 تخته 5,640,000 کودک با خدمات 4,400,000 کودک بدون خدمات 2,800,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 8,040,000 2 تخته 6,240,000 3 تخته 6,240,000 کودک با خدمات 3,900,000 کودک بدون خدمات 2,800,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 9,440,000 2 تخته 8,420,000 3 تخته 8,420,000 کودک با خدمات 4,400,000 کودک بدون خدمات 2,800,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 11,940,000 2 تخته 9,260,000 3 تخته 8,580,000 کودک با خدمات 4,400,000 کودک بدون خدمات 2,800,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 11,440,000 2 تخته 9,040,000 3 تخته 9,040,000 کودک با خدمات 4,800,000 کودک بدون خدمات 2,800,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 12,040,000 2 تخته 9,640,000 3 تخته 9,640,000 کودک با خدمات 5,900,000 کودک بدون خدمات 2,800,000

جهت رزرو تماس بگیرید

در زیر لیست قیمت تور مشهد از شیراز با هواپیما با توجه به هتل انتخابی قابل مشاهد میباشد، جهت اطلاعات بیشتر و مشاوره با شماره های ما تماس گرفته تا کارشناسان ایرونا شما را در انتخاب مناسبترین تور راهنمایی کنند .


خدمات تور مشهد از شیراز هوایی

 1. بلیت رفت و برگشت  پرواز در مسیر شیراز - مشهد - شیراز
 2. دو شب و سه روز اقامت در هتل های لوکس و با کیفیت ، نزدیک حرم
 3. پذیرایی به تعداد شبهای اقامت بصورت منو انتخابی یا بوفه (با توجه به هتل )
 4. سرویس ترانسفر استقبال بصورت رایگان در تمامی تورها
 5. بیمه مسافرتی برای مسافران بالای ۲۳ نفر
 6. پشتیبانی ۲۴ ساعته از ابتدا شروع تور الی پایان تور

نام هتل یک تخته دو تخته سه تختهکودک با خدماتکودک بدون خدماتتوضيحات
1 تخته 10,400,000 2 تخته 9,400,000 3 تخته 9,400,000 کودک با خدمات 8,700,000 کودک بدون خدمات 8,000,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 11,600,000 2 تخته 10,000,000 3 تخته 10,000,000 کودک با خدمات 9,000,000 کودک بدون خدمات 8,000,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 9,400,000 2 تخته 8,900,000 3 تخته 8,900,000 کودک با خدمات 8,900,000 کودک بدون خدمات 8,000,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 9,900,000 2 تخته 9,000,000 3 تخته 9,000,000 کودک با خدمات 9,000,000 کودک بدون خدمات 8,000,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 10,600,000 2 تخته 9,500,000 3 تخته 9,500,000 کودک با خدمات 8,740,000 کودک بدون خدمات 8,000,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 10,600,000 2 تخته 9,500,000 3 تخته 9,400,000 کودک با خدمات 8,700,000 کودک بدون خدمات 8,000,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 10,800,000 2 تخته 9,600,000 3 تخته 9,600,000 کودک با خدمات 9,600,000 کودک بدون خدمات 8,000,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 12,000,000 2 تخته 10,200,000 3 تخته 10,200,000 کودک با خدمات 9,100,000 کودک بدون خدمات 8,000,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 13,400,000 2 تخته 12,380,000 3 تخته 12,380,000 کودک با خدمات 9,600,000 کودک بدون خدمات 8,000,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 15,900,000 2 تخته 13,220,000 3 تخته 12,540,000 کودک با خدمات 9,600,000 کودک بدون خدمات 8,000,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 15,400,000 2 تخته 13,000,000 3 تخته 13,000,000 کودک با خدمات 10,000,000 کودک بدون خدمات 8,000,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 16,000,000 2 تخته 13,600,000 3 تخته 13,600,000 کودک با خدمات 11,100,000 کودک بدون خدمات 8,000,000

جهت رزرو تماس بگیرید

در زیر لیست قیمت تور مشهد از شیراز ترکیبی با توجه به هتل انتخابی قابل مشاهد میباشد، جهت اطلاعات بیشتر و مشاوره با شماره های ما تماس گرفته تا کارشناسان ایرونا شما را در انتخاب مناسبترین تور راهنمایی کنند .


خدمات تور مشهد از شیراز ترکیبی

 1. بلیت رفت زمینی و برگشت هوایی مسیر شیراز - مشهد - شیراز
 2. دو شب و سه روز اقامت در هتل های لوکس و با کیفیت ، نزدیک حرم
 3. پذیرایی به تعداد شبهای اقامت بصورت منو انتخابی یا بوفه با توجه به هتل مد نظر
 4. سرویس ترانسفر فرودگاهی استقبال بصورت رایگان در تمامی تورها
 5. بیمه مسافرتی برای مسافران بالای ۲۳ نفر
 6. پشتیبانی ۲۴ ساعته از ابتدا شروع تور الی پایان تور

نام هتل یک تخته دو تخته سه تختهکودک با خدماتکودک بدون خدماتتوضيحات
1 تخته 8,380,000 2 تخته 7,380,000 3 تخته 7,380,000 کودک با خدمات 5,900,000 کودک بدون خدمات 5,200,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 9,580,000 2 تخته 7,980,000 3 تخته 7,980,000 کودک با خدمات 6,200,000 کودک بدون خدمات 5,200,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 7,380,000 2 تخته 6,880,000 3 تخته 6,880,000 کودک با خدمات 6,100,000 کودک بدون خدمات 5,200,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 7,880,000 2 تخته 6,980,000 3 تخته 6,980,000 کودک با خدمات 6,200,000 کودک بدون خدمات 5,200,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 8,580,000 2 تخته 7,480,000 3 تخته 7,480,000 کودک با خدمات 5,940,000 کودک بدون خدمات 5,200,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 8,580,000 2 تخته 7,480,000 3 تخته 7,380,000 کودک با خدمات 5,900,000 کودک بدون خدمات 5,200,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 8,780,000 2 تخته 7,580,000 3 تخته 7,580,000 کودک با خدمات 6,800,000 کودک بدون خدمات 5,200,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 9,980,000 2 تخته 8,180,000 3 تخته 8,180,000 کودک با خدمات 6,300,000 کودک بدون خدمات 5,200,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 11,380,000 2 تخته 10,360,000 3 تخته 10,360,000 کودک با خدمات 6,800,000 کودک بدون خدمات 5,200,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 13,880,000 2 تخته 11,200,000 3 تخته 10,520,000 کودک با خدمات 6,800,000 کودک بدون خدمات 5,200,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 13,380,000 2 تخته 10,980,000 3 تخته 10,980,000 کودک با خدمات 7,200,000 کودک بدون خدمات 5,200,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 13,980,000 2 تخته 11,580,000 3 تخته 11,580,000 کودک با خدمات 8,300,000 کودک بدون خدمات 5,200,000

جهت رزرو تماس بگیرید

در زیر لیست قیمت تور مشهد از شیراز با اتوبوس با توجه به هتل انتخابی قابل مشاهد میباشد، جهت اطلاعات بیشتر و مشاوره با شماره های ما تماس گرفته تا کارشناسان ایرونا شما را در انتخاب مناسبترین تور راهنمایی کنند


خدمات تور مشهد از شیراز زمینی با اتوبوس

 1. بلیت رفت و برگشت اتوبوس در مسیر شیراز - مشهد - شیراز
 2. دو شب و سه روز اقامت در هتل های لوکس و با کیفیت ، نزدیک حرم
 3. پذیرایی به تعداد شبهای اقامت بصورت منو انتخابی یا بوفه با توجه به هتل مد نظر
 4. سرویس ترانسفر فرودگاهی استقبال بصورت رایگان در تمامی تورها
 5. بیمه مسافرتی برای مسافران بالای ۲۳ نفر
 6. پشتیبانی ۲۴ ساعته از ابتدا شروع تور الی پایان تور

نام هتل یک تخته دو تخته سه تختهکودک با خدماتکودک بدون خدماتتوضيحات
1 تخته 5,710,000 2 تخته 4,710,000 3 تخته 4,710,000 کودک با خدمات 4,010,000 کودک بدون خدمات 3,310,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 6,910,000 2 تخته 5,310,000 3 تخته 5,310,000 کودک با خدمات 4,310,000 کودک بدون خدمات 3,310,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 4,710,000 2 تخته 4,210,000 3 تخته 4,210,000 کودک با خدمات 4,210,000 کودک بدون خدمات 3,310,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 5,210,000 2 تخته 4,310,000 3 تخته 4,310,000 کودک با خدمات 4,310,000 کودک بدون خدمات 3,310,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 5,910,000 2 تخته 4,810,000 3 تخته 4,810,000 کودک با خدمات 4,050,000 کودک بدون خدمات 3,310,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 5,910,000 2 تخته 4,810,000 3 تخته 4,710,000 کودک با خدمات 4,010,000 کودک بدون خدمات 3,310,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 6,110,000 2 تخته 4,910,000 3 تخته 4,910,000 کودک با خدمات 4,910,000 کودک بدون خدمات 3,310,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 7,310,000 2 تخته 5,510,000 3 تخته 5,510,000 کودک با خدمات 4,410,000 کودک بدون خدمات 3,310,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 8,710,000 2 تخته 7,690,000 3 تخته 7,690,000 کودک با خدمات 4,910,000 کودک بدون خدمات 3,310,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 11,210,000 2 تخته 8,530,000 3 تخته 7,850,000 کودک با خدمات 4,910,000 کودک بدون خدمات 3,310,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 10,710,000 2 تخته 8,310,000 3 تخته 8,310,000 کودک با خدمات 5,310,000 کودک بدون خدمات 3,310,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 11,310,000 2 تخته 8,910,000 3 تخته 8,910,000 کودک با خدمات 6,410,000 کودک بدون خدمات 3,310,000

جهت رزرو تماس بگیرید

تور مشهد از شیراز  بصورت زمینی ، هوایی و ترکیبی یکی دیگر از پکیج های طراحی شده در مجموعه ایروناسیر میباشد ، اگر تمایل دارید تا در این تورها همراه ما باشید کافیست تا پایان این مقاله وقت خرج کنید .

مطالعه کنید وانتخاب کنید نوع سفرتان را تا خاطره ای زیبا در آلبوم سفرهای خود رقم بزنید همچنین میتوانید نسبت به رزرو هتل مشهد مد نظر خود در این زمینه اقدام نمایید .

اجرای تور مشهد از شیراز

تور مشهد از شیراز

یکی از شهر هایی که از حجم زیادی از مسافران شهر مشهد برخوردار است شهر شیراز پایتخت استان فارس می باشد . شهر شیراز به دلیل حجم زیاد مسافران خود همیشه از پر مخاطب ترین شهرهای مسافرتی برای مشهد برخوردار هستند .

مردم شیراز بسیار مهمان نواز هستند؛ و بیشتر اوقات خود را به تفریح و سرگرمی می‌پردازند. کمتر به فکر عاقبت اندیشی و پس‌انداز هستند. این هم از جمله ضرب‌المثل‌های شیرازی‌ها است که صد تومان در می‌آورند و دویست تومان می‌خورند .

عاشق یک سایه درختی و یک زیر انداز و یک قلیان هستند. البته ناگفته نماند که از نظر فرهنگ و دانش اگر بیشتر از جاهای دیگر نباشد کمتر نیستند. یکی از دلایل طراحی تور مشهد از شیراز حجم پیشنهاد ها و درخواست ها بود .

 وقتی که با درخواست های متعدد تور شیراز به مشهد مواجه شدیم تصمیم گرفتیم تا ازین سردرگمی هایی که برای اجرای تور برای مسافران تور مشهد از شیراز وجود دارد ، بکاهیم و با ارائه بسته های پیشنهادی به اجرای این مهم بپردازیم .

ما برای اجرای تور از شهر شیراز به همه مبادی سر زده ایم و به این نتیجه رسیده ایم که شیراز همه قابلیت های اجرا در زمینه تور مشهد را دارد . ازینرو اجرای تورهای مشهد از شیراز را به دسته های مختلف تقسیم بندی کرده ایم .

ایرونا همواره برای اجرایی این تور اقدام به طراحی پکیج تور مشهد از شیراز هوایی ، تور شیراز مشهد زمینی و همچنین تور ترکیبی شیراز مشهد نموده است و شما می توانید برای استفاده با پکیج دلخواه اقدام به رزرو و خرید نمایید .

تور مشهد از شیراز با قطار

ایستگاه راه آهن شیراز

برای سفر به مشهد با قطار باید به ایستگاه راه‌آهن شیراز که در ابتدای ورودی شهرک صدرا به سمت پلیس راه سپیدان واقع است تشریف ببرید . یکی از مسیرهای اصلی راه آهن شیراز می باشد .

در بین مسیر شیراز به مشهد ایستگاههای کوچک و بزرگی به نام مرودشت ، سعادت شهر ، صفاشهر ، اقلید ، آباده ، شهرضا ، اصفهان ، سیستان ، هرند ، ورزنه ، اردکان ، طبس ، بجستان ، تربت حیدریه و مشهد قرار دارد .

مدت زمان سیر این قطار حدود ۲۴ ساعت می باشد و ساعت حرکت قطارها در ساعت ظهر میباشد . قطارهای در نظر گرفته شده همگی از نوع ۴ تخته میباشند و با توجه به مدت زمان سیر گزینه مناسبی برای این مسیر میباشند .

وجود کوپه چهارنفره بصورت مبله همراه با تخت ، سیستم صوتی و تصویری ( مانیتور ) چراغ مطالعه سرویس خواب و ملحفه های تمیز ، میان وعده و رستوران از حداقل امکانات قطارهای این مسیر می باشد .

تور مشهد از شیراز با قطار هم با استفاده از خدمات قطار بصورت رفت وبرگشت و مدت اقامت در هتل بصورت پکیج به شما همسفران محترم ارائه می شود اما برای این موضوع دو نکته حائز اهمیت است .

در مسیر شیراز به مشهد بصورت ریلی قطارها بصورت یکروز درمیان حرکت میکنند و تعداد قطارها در یک دوره شلوغ به ۳ قطار هم می رسد اما در بیشتر مواقع حرکت ها به همان حالت یک روز درمیان می باشد .

به همین دلیل ما برای طراحی تور باید پکیج را به شما ارائه کنیم که بتوانیم با توجه به برنامه قطارها اقدام به ارائه خدمات کامل داشته باشیم به همین دلیل معمولا پکیج های طراحی شده به صورت ۵ یا ۷ روزه می باشد .

تور شیراز مشهد با اتوبوس 

تور مشهد با اتوبوس از شیراز

همانطور که مستحضر هستید شیراز دارای پایانه های مسافربری برون شهری متعددی می باشد که در نزدیکی اصلی شهر قرار گرفته اند .  برای یادآوری مجدد پایانه های شهر شیراز به شرح :

 پایانه برون شهری کاراندیش – پایانه برون شهری شهید مدرس (کاوه) – پایانه برون شهری امیرکبیر – پایانه برون شهری شهید طباطبایی – پایانه برون شهری علی بن حمزه

بیشتر مسافرانی که تمایل دارند تا تور شیراز مشهد با اتوبوس را تجربه کنند باید از پایانه کاراندیش استفاده کنند . به طور کل لازم است بدانید که مدت زمان سیر با اتوبوس تا مشهد یا بالعکس معادل ۱۸ ساعت میباشد .

وجود اتوبوس های ۲۳ نفره تک صندلی با امکانات صندلی ارتودنسی تخت شو یکنفره ، آبسردکن های پیشرفته ، سیستم تهویه دائم و در بعضی مواقع دارای سرویس بهداشتی و قهوه جوش و همچنین پذیرایی بین راهی ، می باشد .

اتوبوس های عادی با امکانات معمول حق انتخاب را برای هر بودجه ای آسان کرده است . ما در قسمت تور مشهد از شیراز با اتوبوس تمامی پکیج های طراحی شده را بر اساس اتوبوس های ویژه تنظیم کرده ایم که درصورتی شما نیاز به اتوبوس معمولی داشته باشید جابجایی صورت خواهد گرفت .

از طرفی در این تور ها به دلیل اینکه اتوبوس های مسیر همه روزه حرکت دارند شما در هر تاریخی با هر مدتی که بخواهد می توانید برای تور خود طبق تاریخ انتخابی و مدت زمان مورد نیاز خود اقدام به رزرو تور نمایید .

تور شیراز مشهد هوایی

فرودگاه شهید دستغیب تور مشهد از شیراز

شیراز در کنار مسیر زمینی که دارد از فرودگاهی با تمام تجهیزات بهره مند است . البته باید در نظر داشته باشید که پروازهای شیراز مشهد بصورت روزانه با تعدادی مشخص صورت میگیرد و نسبت عرضه با تقاضا در این مسیر برابری میکند

این یعنی شیراز در تور مشهد از شیراز هوایی بسیار بیشتر از سایر شهرها مسافر دارد . لازم به ذکر است تا کمی درباره فرودگاه شیراز هم صحبت کنیم تا بیشتر با این فرودگاه آشنا شوید .شیراز از طریق هوا به تهران و اصفهان و اهواز و آبادان مربوط است.

 شیراز دارای دو فرودگاه است، یکی فرودگاه قدیم که در نزدیکی صحرای آقاباباخان در جنوب شهر قرار دارد و فرودگاه جعفرآباد یا فرودگاه بین المللی شیراز که در سال ۱۳۴۰ به عنوان فرودگاه شیراز به عنوان فرودگاه بین المللی مطرح گردید .

پروازهای خارجی به کشورهای سوریه ، قطر، امارات متحده عربی ، … و بصورت موردی در مسیر مصر، سودان، روسیه، ترکیه و …  انجام می شود و در مسیر داخلی نیز به شهر های تهران، مشهد، اصفهان، کرمانشاه، کیش، قشم، سیری، و … پرواز انجام می شود .

این فرودگاه پس از فرودگاه امام خمینی مجهزترین فرودگاه ایران از لحاظ تجهیزات ناوبری و الکترونیک است و چهارمین فرودگاه پررفت و آمد کشور بعد از فرودگاه مهرآباد فرودگاه مشهد و فرودگاه امام خمینی است.

فرودگاه بین المللی شیراز در میدان شهید دستغیب ، انتهای بلوار شاهچراغی قرار دارد .شما با استفاده از تور مشهد از شیراز هوایی دیگر نگران تعداد روزهای تور خود نیستید و هر زمان که دوست داشته باشید میتوانید از تورهای هوایی مشهد از شیراز استفاده نمایید .

تور مشهد از شیراز ترکیبی

تور ترکیبی مشهد

یکی از تورهای مورد نظر و پر مخاطب در مسیر شیراز تور مشهد از شیراز بصورت ترکیبی می باشد . دراین نوع تورها که بصورت تلفیقی یابه عبارتی از دونوع وسیله سفر تشکیل شده برای خیل زیادی از مسافران لذت بخش واز استقبال زیادی ازین اجرا را داریم .

در تور شیراز مشهد ترکیبی یک طرف وسیله سفر پرواز و طرف دیگر قطار می باشد . در این حالت مسافرانی با یک خرید و استفاده از دو وسیله سفر را تجربه می نمایند لازم به ذکر است که بدانید در این تورها خدمات کمافی السابق به حالت قبلی میباشد .

با توجه به تعدد هتل ها در سایت بسته به انتخاب خودتان میتوانید از تور ترکیبی مد نظر لذت ببرید . از دیگر محاسن تورهای ترکیبی قیمت مناسب آن می باشد . در این تورها به دلیل قیمت پایین یا در حالت آفری بودن آن قیمت تور بسیار مناسب می باشد .

ایرونا برای اجرای تور ترکیبی مشهد از شیراز از پرواز های چارتر استفاده میکند و همچنین بازهم طبق برنامه های قبلی یک طرف مسیر ۱۰۰ دقیقه و طرف دیگر ۲۴ ساعت مدت سیر آن می باشد و بهترین گزینه در این سفر استفاده از قطار در مسیر رفت می باشد .

لازم به ذکر است اگر در مورد سفر بصورت ترکیبی صحبت میکنیم حتما نیازی نیست که یک طرف سفر قطار باشد و شما می توانید با انتخاب سایر وسایل سفر از قبیل اتوبوس عادی یاویژه ازتور  باسلیقه خود بهره مند شوید .

نشانی و اطلاعات سفر مبادی سفر در شیراز

پایانه شهید کاراندیش : این پایانه در بلوار سلمان فارسی نبش ساحلی شرقی واقع شده.است. این پایانه معمولاً به مسافران شهرهای خارج از استان فارس در سراسر کشور خدمات می‌دهد.

پایانه شهید مدرس (کاوه) : این پایانه واقع در بلوار شهید مدرس می‌باشد که به مسافرین شهرها و بخش‌های جنوبی و شرقی استان فارس از جمله جهرم و فسا خدمات می‌دهد همچنین ترمینال جدید این پایانه در تقاطع شیرودی-ولایت در حال ساخت است

پایانه امیرکبیر : در حال حاضر این پایانه درمحوطه شهرداری منطقه چهار واقع در ابتدای بلوار امیرکبیر میباشد. مساحت این پایانه حدود ۲ هکتار است و به مسافرین شهرها و بخشهای جنوب و جنوب غربی شیراز از جمله بوشهر و اهواز خدمات ارائه می‌دهد.

پایانه شهید طباطبایی : این پایانه روبروی ساختمان ایستگاه راه‌آهن شیراز واقع شده‌است و به مسافرین شهرها و بخشهای شمال غرب شیراز از جمله یاسوج و سپیدان خدمات می‌دهد و از مسافران و تجار بیشتر بهره مند است .

پایانه علی بن حمزه : پایانه علی ابن حمزه (ع) در بلوار سلمان فارسی خیابان ساحلی شرقی روبروی پایانه شهید کاراندیش واقع شده که به شهرهای نیمه‌ی شمالی استان فارس از جمله مرودشت و ارسنجان خدمات ارائه می‌کند.

ابتدای ورودی شهرک صدرا به سمت پلیس راه سپیدان

میدان شهید دستغیب، انتهای بلوار شاهچراغی

Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید