ایروناسیرایروناسیر

ثبت نام شما به این معنی است که تمامی قوانین ایرونا سیر را خوانده اید و قبول دارید

در حال حاضر عضو هستید؟

ایروناسیرایروناسیر
فراموشی رمز عبور ؟

آیا یک حساب کاربری ندارید؟

تور مشهد از ساری

لیست قیمت های تور، به تفکیک نوع تور در این قسمت قابل مشاهده میباشد. جهت مشاهده لیست قیمت ابتدا نوع سفر را در این قسمت انتخاب نمایید:

در زیر لیست قیمت تور مشهد از ساری با قطار با توجه به هتل انتخابی قابل مشاهد میباشد، جهت اطلاعات بیشتر و مشاوره با شماره های ما تماس گرفته تا کارشناسان ایرونا شما را در انتخاب مناسبترین تور راهنمایی کنند .


خدمات تور مشهد از ساری زمینی

 1. بلیت رفت و برگشت قطار در مسیر ساری - مشهد - ساری
 2. دو شب و سه روز اقامت در هتل های لوکس و با کیفیت ، نزدیک حرم
 3. پذیرایی به تعداد شبهای اقامت بصورت منو انتخابی یا بوفه با توجه به هتل مد نظر
 4. سرویس ترانسفر استقبال بصورت رایگان در تمامی تورها
 5. بیمه مسافرتی برای مسافران بالای ۲۳ نفر
 6. پشتیبانی ۲۴ ساعته از ابتدا شروع تور الی پایان تور

نام هتل یک تخته دو تخته سه تختهکودک با خدماتکودک بدون خدماتتوضيحات
1 تخته 5,380,000 2 تخته 4,380,000 3 تخته 4,380,000 کودک با خدمات 3,000,000 کودک بدون خدمات 2,300,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 6,580,000 2 تخته 4,980,000 3 تخته 4,980,000 کودک با خدمات 3,300,000 کودک بدون خدمات 2,300,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 4,380,000 2 تخته 3,880,000 3 تخته 3,880,000 کودک با خدمات 3,200,000 کودک بدون خدمات 2,300,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 4,880,000 2 تخته 3,980,000 3 تخته 3,980,000 کودک با خدمات 3,300,000 کودک بدون خدمات 2,300,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 5,580,000 2 تخته 4,480,000 3 تخته 4,380,000 کودک با خدمات 3,000,000 کودک بدون خدمات 2,300,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 5,580,000 2 تخته 4,480,000 3 تخته 4,480,000 کودک با خدمات 3,040,000 کودک بدون خدمات 2,300,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 5,780,000 2 تخته 4,580,000 3 تخته 4,580,000 کودک با خدمات 3,900,000 کودک بدون خدمات 2,300,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 6,980,000 2 تخته 5,180,000 3 تخته 5,180,000 کودک با خدمات 3,400,000 کودک بدون خدمات 2,300,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 8,380,000 2 تخته 7,360,000 3 تخته 7,360,000 کودک با خدمات 3,900,000 کودک بدون خدمات 2,300,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 10,380,000 2 تخته 7,980,000 3 تخته 7,980,000 کودک با خدمات 4,300,000 کودک بدون خدمات 2,300,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 10,880,000 2 تخته 8,200,000 3 تخته 7,520,000 کودک با خدمات 3,900,000 کودک بدون خدمات 2,300,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 10,980,000 2 تخته 8,580,000 3 تخته 8,580,000 کودک با خدمات 5,400,000 کودک بدون خدمات 2,300,000

جهت رزرو تماس بگیرید

در زیر لیست قیمت تور مشهد از ساری با هواپیما با توجه به هتل انتخابی قابل مشاهد میباشد، جهت اطلاعات بیشتر و مشاوره با شماره های ما تماس گرفته تا کارشناسان ایرونا شما را در انتخاب مناسبترین تور راهنمایی کنند .


خدمات تور مشهد از ساری هوایی

 1. بلیت رفت و برگشت  پرواز در مسیر ساری - مشهد - ساری
 2. دو شب و سه روز اقامت در هتل های لوکس و با کیفیت ، نزدیک حرم
 3. پذیرایی به تعداد شبهای اقامت بصورت منو انتخابی یا بوفه (با توجه به هتل )
 4. سرویس ترانسفر استقبال بصورت رایگان در تمامی تورها
 5. بیمه مسافرتی برای مسافران بالای ۲۳ نفر
 6. پشتیبانی ۲۴ ساعته از ابتدا شروع تور الی پایان تور484

نام هتل یک تخته دو تخته سه تختهکودک با خدماتکودک بدون خدماتتوضيحات
1 تخته 9,100,000 2 تخته 8,100,000 3 تخته 8,100,000 کودک با خدمات 7,400,000 کودک بدون خدمات 6,700,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 10,300,000 2 تخته 8,700,000 3 تخته 8,700,000 کودک با خدمات 7,700,000 کودک بدون خدمات 6,700,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 8,100,000 2 تخته 7,600,000 3 تخته 7,600,000 کودک با خدمات 7,600,000 کودک بدون خدمات 6,700,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 8,600,000 2 تخته 7,700,000 3 تخته 7,700,000 کودک با خدمات 7,700,000 کودک بدون خدمات 6,700,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 9,300,000 2 تخته 8,200,000 3 تخته 8,100,000 کودک با خدمات 7,400,000 کودک بدون خدمات 6,700,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 9,300,000 2 تخته 8,200,000 3 تخته 8,200,000 کودک با خدمات 7,440,000 کودک بدون خدمات 6,700,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 9,500,000 2 تخته 8,300,000 3 تخته 8,300,000 کودک با خدمات 8,300,000 کودک بدون خدمات 6,700,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 10,700,000 2 تخته 8,900,000 3 تخته 8,900,000 کودک با خدمات 7,800,000 کودک بدون خدمات 6,700,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 12,100,000 2 تخته 11,080,000 3 تخته 11,080,000 کودک با خدمات 8,300,000 کودک بدون خدمات 6,700,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 14,100,000 2 تخته 11,700,000 3 تخته 11,700,000 کودک با خدمات 8,700,000 کودک بدون خدمات 6,700,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 14,600,000 2 تخته 11,920,000 3 تخته 11,240,000 کودک با خدمات 8,300,000 کودک بدون خدمات 6,700,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 14,700,000 2 تخته 12,300,000 3 تخته 12,300,000 کودک با خدمات 9,800,000 کودک بدون خدمات 6,700,000

جهت رزرو تماس بگیرید

در زیر لیست قیمت تور مشهد از ساری ترکیبی با توجه به هتل انتخابی قابل مشاهد میباشد، جهت اطلاعات بیشتر و مشاوره با شماره های ما تماس گرفته تا کارشناسان ایرونا شما را در انتخاب مناسبترین تور راهنمایی کنند .


خدمات تور مشهد از ساری ترکیبی

 1. بلیت رفت زمینی و برگشت هوایی مسیر ساری - مشهد - ساری
 2. دو شب و سه روز اقامت در هتل های لوکس و با کیفیت ، نزدیک حرم
 3. پذیرایی به تعداد شبهای اقامت بصورت منو انتخابی یا بوفه با توجه به هتل مد نظر
 4. سرویس ترانسفر فرودگاهی استقبال بصورت رایگان در تمامی تورها
 5. بیمه مسافرتی برای مسافران بالای ۲۳ نفر
 6. پشتیبانی ۲۴ ساعته از ابتدا شروع تور الی پایان تور

نام هتل یک تخته دو تخته سه تختهکودک با خدماتکودک بدون خدماتتوضيحات
1 تخته 7,240,000 2 تخته 6,240,000 3 تخته 6,240,000 کودک با خدمات 5,250,000 کودک بدون خدمات 4,550,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 8,440,000 2 تخته 6,840,000 3 تخته 6,840,000 کودک با خدمات 5,550,000 کودک بدون خدمات 4,550,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 6,240,000 2 تخته 5,740,000 3 تخته 5,740,000 کودک با خدمات 5,450,000 کودک بدون خدمات 4,550,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 6,740,000 2 تخته 5,840,000 3 تخته 5,840,000 کودک با خدمات 5,550,000 کودک بدون خدمات 4,550,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 7,440,000 2 تخته 6,340,000 3 تخته 6,240,000 کودک با خدمات 5,250,000 کودک بدون خدمات 4,550,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 7,440,000 2 تخته 6,340,000 3 تخته 6,340,000 کودک با خدمات 5,290,000 کودک بدون خدمات 4,550,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 7,640,000 2 تخته 6,440,000 3 تخته 6,440,000 کودک با خدمات 6,150,000 کودک بدون خدمات 4,550,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 8,840,000 2 تخته 7,040,000 3 تخته 7,040,000 کودک با خدمات 5,650,000 کودک بدون خدمات 4,550,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 10,240,000 2 تخته 9,220,000 3 تخته 9,220,000 کودک با خدمات 6,150,000 کودک بدون خدمات 4,550,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 12,240,000 2 تخته 9,840,000 3 تخته 9,840,000 کودک با خدمات 6,550,000 کودک بدون خدمات 4,550,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 12,740,000 2 تخته 10,060,000 3 تخته 9,380,000 کودک با خدمات 6,150,000 کودک بدون خدمات 4,550,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 12,840,000 2 تخته 10,440,000 3 تخته 10,440,000 کودک با خدمات 7,650,000 کودک بدون خدمات 4,550,000

جهت رزرو تماس بگیرید

در زیر لیست قیمت تور مشهد از ساری با اتوبوس با توجه به هتل انتخابی قابل مشاهد میباشد، جهت اطلاعات بیشتر و مشاوره با شماره های ما تماس گرفته تا کارشناسان ایرونا شما را در انتخاب مناسبترین تور راهنمایی کنند


خدمات تور مشهد از ساری زمینی با اتوبوس

 1. بلیت رفت و برگشت اتوبوس در مسیر ساری - مشهد - ساری
 2. دو شب و سه روز اقامت در هتل های لوکس و با کیفیت ، نزدیک حرم
 3. پذیرایی به تعداد شبهای اقامت بصورت منو انتخابی یا بوفه با توجه به هتل مد نظر
 4. سرویس ترانسفر فرودگاهی استقبال بصورت رایگان در تمامی تورها
 5. بیمه مسافرتی برای مسافران بالای ۲۳ نفر
 6. پشتیبانی ۲۴ ساعته از ابتدا شروع تور الی پایان تور

نام هتل یک تخته دو تخته سه تختهکودک با خدماتکودک بدون خدماتتوضيحات
1 تخته 4,530,000 2 تخته 3,530,000 3 تخته 3,530,000 کودک با خدمات 2,830,000 کودک بدون خدمات 2,130,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 5,730,000 2 تخته 4,130,000 3 تخته 4,130,000 کودک با خدمات 3,130,000 کودک بدون خدمات 2,130,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 3,530,000 2 تخته 3,030,000 3 تخته 3,030,000 کودک با خدمات 3,030,000 کودک بدون خدمات 2,130,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 4,030,000 2 تخته 3,130,000 3 تخته 3,130,000 کودک با خدمات 3,130,000 کودک بدون خدمات 2,130,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 4,730,000 2 تخته 3,630,000 3 تخته 3,530,000 کودک با خدمات 2,830,000 کودک بدون خدمات 2,130,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 4,730,000 2 تخته 3,630,000 3 تخته 3,630,000 کودک با خدمات 2,870,000 کودک بدون خدمات 2,130,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 4,930,000 2 تخته 3,730,000 3 تخته 3,730,000 کودک با خدمات 3,730,000 کودک بدون خدمات 2,130,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 6,130,000 2 تخته 4,330,000 3 تخته 4,330,000 کودک با خدمات 3,230,000 کودک بدون خدمات 2,130,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 7,530,000 2 تخته 6,510,000 3 تخته 6,510,000 کودک با خدمات 3,730,000 کودک بدون خدمات 2,130,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 9,530,000 2 تخته 7,130,000 3 تخته 7,130,000 کودک با خدمات 4,130,000 کودک بدون خدمات 2,130,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 10,030,000 2 تخته 7,350,000 3 تخته 6,670,000 کودک با خدمات 3,730,000 کودک بدون خدمات 2,130,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 10,130,000 2 تخته 7,730,000 3 تخته 7,730,000 کودک با خدمات 5,230,000 کودک بدون خدمات 2,130,000

جهت رزرو تماس بگیرید

تور ساری مشهد

آژانس مسافرتی ایرونا سیر مجری تور مشهد از مبدا ساری به صورت زمینی، هوایی و ترکیبی میباشد که با توجه به بودجه شما میتواند پکیج تور مشهد را تنظیم کند. جهت مشاوره برای انتخاب تور مناسب با ما تماس بگیرید. همچنین میتوانید در این قسمت لیست قیمت ها را مشاهده نمایید

خدمات تور مشهد از ساری

 1. بلیت رفت و برگشت تلفیقی از قطار و پرواز برای تور ترکیبی مشهد (یکسر تور قطار – یکسر تور هواپیما )
 2. دو شب و سه روز اقامت در هتل های لوکس و با کیفیت ، نزدیک حرم
 3. پذیرایی به تعداد شبهای اقامت بصورت منو انتخابی یا بوفه (با توجه به هتل )
 4. سرویس ترانسفر فرودگاهی استقبال بصورت رایگان در تمامی تورها
 5. بیمه مسافرتی برای مسافران بالای ۲۳ نفر
 6. پشتیبانی ۲۴ ساعته از ابتدا شروع تور الی پایان تور

مسیر پیشنهادی اول:از ساری به مشهد ۶۸۹ کیلومتر

 مسیر یابی : ساری ، سورک ، نکا ، رستمکلاه ، بهشهر، گلوگاه، بندر گز، کردکوی ، گرگان، فاضل آباد، علی آباد، خانبین، دلند، آزاد شهر، مینودشت، کالیگش، تنگراه ، چمن بید، آشخانه، بجنورد، شیروان، فاروج، قوچان، چناران، مشهد مقدس.

اجرای تور مشهد از مبدا ساری یکی از تخصص های آژانس مسافرتی ایرونا سیر میباشد. تورها به صورت زمینی، هوایی و ترکیبی قابل اجرا هستند.

قیمت تور مشهد از ساری با توجه به هتل مشهد و نوع سفر متفاوت است.

تور مشهد از ساری زمینی: تور های زمینی میتوانند با اتوبوس و قطار اجرا شوند و هزینه مناسب تری نسبت به سایر انواع تور دارند

تور مشهد از ساری هوایی: تور های هوایی در رفت و برگشت با هواپیما و پرواز میباشد که معمولا قیمت بالا تری نسبت به سایر انواع تور دارند

و تور ترکیبی ساری مشهد: که یک طرف پرواز و به صورت هوایی میباشد و یک طرف به صورت زمینی

شرایط ثبت نام و اطلاع رسانی

پس از خرید و ثبت نام، قرارداد تور برای مسافران صادر می شود که در آن تمامی اطلاعات لازمه از جمله زمان و محل حرکت، خدمات تور، وسایل مورد نیاز و… ذکر شده است. کسانی که به صورت حضوری ثبت نام می نمایند یک نسخه از قرارداد را دریافت می کنند اما آن دسته از همسفران که به صورت غیرحضوری و از طریق واریز وجه به کارت یا حساب بانکی ایرونا سیر ثبت نام می نمایند لازم است موارد ذیل را توجه فرمایند:

 1. پس از واریز وجه و انجام ثبت نام غیر حضوری همواره یک نسخه از قرارداد تور در دفتر ایرونا سیر تهیه شده و نماینده مسافران می تواند با مراجعه به شرکت ایرونا سیر آن را دریافت کند.ایرونا از رساندن قرارداد به مسافران در هنگام اجرای تور معذور است.
 2. در صورت عدم مراجعه به شرکت و عدم دریافت قرارداد، مسافران موظف اند خود به وبسایت ایرونا سیر مراجعه کرده و اطلاعات سفر را مطالعه کنند. با توجه به وسعت اطلاعات تور و همچنین مستند نبودن اطلاع رسانی شفاهی، ایرونا از تماس تلفنی با مسافران جهت اعلام اطلاعات سفر معذور است.
 3. ایرونا قبل از سفر برای مسافرانی که اطلاعات موبایلشان موجود باشد پیامک ارسال می کند اما به خاطر مشکلات مخابرات، همواره برخی از پیامکها به مقصد نمی رسند و ایرونا در این زمینه امکان پی گیری ندارد.
 4. قوانین و شرایط عمومی سفرهای داخلی که به تصویب سازمان میراث فرهنگی و گردشگری رسیده است حاکم بر کلیه سفرهای داخلی می باشد. خواهشمند است قبل از ثبت نام آن را مطالعه فرمایید.برای مطالعه آن میتوانید به گزینه اطلاعات و قوانین تور در بالا کلیک نمایید .
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید