ایروناسیرایروناسیر

ثبت نام شما به این معنی است که تمامی قوانین ایرونا سیر را خوانده اید و قبول دارید

در حال حاضر عضو هستید؟

ایروناسیرایروناسیر
فراموشی رمز عبور ؟

آیا یک حساب کاربری ندارید؟

تور مشهد از زاهدان

لیست قیمت های تور، به تفکیک نوع تور در این قسمت قابل مشاهده میباشد. جهت مشاهده لیست قیمت ابتدا نوع سفر را در این قسمت انتخاب نمایید:

در زیر لیست قیمت تور مشهد از زاهدان با هواپیما با توجه به هتل انتخابی قابل مشاهد میباشد، جهت اطلاعات بیشتر و مشاوره با شماره های ما تماس گرفته تا کارشناسان ایرونا شما را در انتخاب مناسبترین تور راهنمایی کنند .


خدمات تور مشهد از زاهدان هوایی

 1. بلیت رفت و برگشت  پرواز در مسیر زاهدان - مشهد - زاهدان
 2. دو شب و سه روز اقامت در هتل های لوکس و با کیفیت ، نزدیک حرم
 3. پذیرایی به تعداد شبهای اقامت بصورت منو انتخابی یا بوفه (با توجه به هتل )
 4. سرویس ترانسفر استقبال بصورت رایگان در تمامی تورها
 5. بیمه مسافرتی برای مسافران بالای ۲۳ نفر
 6. پشتیبانی ۲۴ ساعته از ابتدا شروع تور الی پایان تور

نام هتل یک تخته دو تخته سه تختهکودک با خدماتکودک بدون خدماتتوضيحات
1 تخته 10,900,000 2 تخته 9,900,000 3 تخته 9,900,000 کودک با خدمات 7,600,000 کودک بدون خدمات 6,900,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 12,100,000 2 تخته 10,500,000 3 تخته 10,500,000 کودک با خدمات 7,900,000 کودک بدون خدمات 6,900,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 10,400,000 2 تخته 9,500,000 3 تخته 9,500,000 کودک با خدمات 7,900,000 کودک بدون خدمات 6,900,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 9,900,000 2 تخته 9,400,000 3 تخته 9,400,000 کودک با خدمات 7,800,000 کودک بدون خدمات 6,900,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 11,100,000 2 تخته 10,000,000 3 تخته 9,900,000 کودک با خدمات 7,600,000 کودک بدون خدمات 6,900,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 11,100,000 2 تخته 10,000,000 3 تخته 10,000,000 کودک با خدمات 7,640,000 کودک بدون خدمات 6,900,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 11,300,000 2 تخته 10,100,000 3 تخته 10,100,000 کودک با خدمات 8,500,000 کودک بدون خدمات 6,900,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 12,500,000 2 تخته 10,700,000 3 تخته 10,700,000 کودک با خدمات 8,000,000 کودک بدون خدمات 6,900,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 13,900,000 2 تخته 12,880,000 3 تخته 12,880,000 کودک با خدمات 8,500,000 کودک بدون خدمات 6,900,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 15,900,000 2 تخته 13,500,000 3 تخته 13,500,000 کودک با خدمات 8,900,000 کودک بدون خدمات 6,900,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 16,400,000 2 تخته 13,720,000 3 تخته 13,040,000 کودک با خدمات 8,500,000 کودک بدون خدمات 6,900,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 16,500,000 2 تخته 14,100,000 3 تخته 14,100,000 کودک با خدمات 10,000,000 کودک بدون خدمات 6,900,000

جهت رزرو تماس بگیرید

در زیر لیست قیمت تور مشهد از زاهدان ترکیبی با توجه به هتل انتخابی قابل مشاهد میباشد، جهت اطلاعات بیشتر و مشاوره با شماره های ما تماس گرفته تا کارشناسان ایرونا شما را در انتخاب مناسبترین تور راهنمایی کنند .


خدمات تور مشهد از زاهدان ترکیبی

 1. بلیت رفت زمینی و برگشت هوایی مسیر زاهدان - مشهد - زاهدان
 2. دو شب و سه روز اقامت در هتل های لوکس و با کیفیت ، نزدیک حرم
 3. پذیرایی به تعداد شبهای اقامت بصورت منو انتخابی یا بوفه با توجه به هتل مد نظر
 4. سرویس ترانسفر فرودگاهی استقبال بصورت رایگان در تمامی تورها
 5. بیمه مسافرتی برای مسافران بالای ۲۳ نفر
 6. پشتیبانی ۲۴ ساعته از ابتدا شروع تور الی پایان تور

نام هتل یک تخته دو تخته سه تختهکودک با خدماتکودک بدون خدماتتوضيحات
1 تخته 7,830,000 2 تخته 6,830,000 3 تخته 6,830,000 کودک با خدمات 6,130,000 کودک بدون خدمات 5,430,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 9,030,000 2 تخته 7,430,000 3 تخته 7,430,000 کودک با خدمات 6,430,000 کودک بدون خدمات 5,430,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 7,330,000 2 تخته 6,430,000 3 تخته 6,430,000 کودک با خدمات 6,430,000 کودک بدون خدمات 5,430,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 6,830,000 2 تخته 6,330,000 3 تخته 6,330,000 کودک با خدمات 6,330,000 کودک بدون خدمات 5,430,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 8,030,000 2 تخته 6,930,000 3 تخته 6,830,000 کودک با خدمات 6,130,000 کودک بدون خدمات 5,430,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 8,030,000 2 تخته 6,930,000 3 تخته 6,930,000 کودک با خدمات 6,170,000 کودک بدون خدمات 5,430,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 8,230,000 2 تخته 7,030,000 3 تخته 7,030,000 کودک با خدمات 7,030,000 کودک بدون خدمات 5,430,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 9,430,000 2 تخته 7,630,000 3 تخته 7,630,000 کودک با خدمات 6,530,000 کودک بدون خدمات 5,430,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 10,830,000 2 تخته 9,810,000 3 تخته 9,810,000 کودک با خدمات 7,030,000 کودک بدون خدمات 5,430,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 12,830,000 2 تخته 10,430,000 3 تخته 10,430,000 کودک با خدمات 7,430,000 کودک بدون خدمات 5,430,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 13,330,000 2 تخته 10,650,000 3 تخته 9,970,000 کودک با خدمات 7,030,000 کودک بدون خدمات 5,430,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 13,430,000 2 تخته 11,030,000 3 تخته 11,030,000 کودک با خدمات 8,530,000 کودک بدون خدمات 5,430,000

جهت رزرو تماس بگیرید

در زیر لیست قیمت تور مشهد از زاهدان با اتوبوس با توجه به هتل انتخابی قابل مشاهد میباشد، جهت اطلاعات بیشتر و مشاوره با شماره های ما تماس گرفته تا کارشناسان ایرونا شما را در انتخاب مناسبترین تور راهنمایی کنند


خدمات تور مشهد از زاهدان زمینی با اتوبوس

 1. بلیت رفت و برگشت اتوبوس در مسیر زاهدان - مشهد - زاهدان
 2. دو شب و سه روز اقامت در هتل های لوکس و با کیفیت ، نزدیک حرم
 3. پذیرایی به تعداد شبهای اقامت بصورت منو انتخابی یا بوفه با توجه به هتل مد نظر
 4. سرویس ترانسفر فرودگاهی استقبال بصورت رایگان در تمامی تورها
 5. بیمه مسافرتی برای مسافران بالای ۲۳ نفر
 6. پشتیبانی ۲۴ ساعته از ابتدا شروع تور الی پایان تور

نام هتل یک تخته دو تخته سه تختهکودک با خدماتکودک بدون خدماتتوضيحات
1 تخته 4,920,000 2 تخته 3,920,000 3 تخته 3,920,000 کودک با خدمات 3,220,000 کودک بدون خدمات 2,520,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 6,120,000 2 تخته 4,520,000 3 تخته 4,520,000 کودک با خدمات 3,520,000 کودک بدون خدمات 2,520,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 4,420,000 2 تخته 3,520,000 3 تخته 3,520,000 کودک با خدمات 3,520,000 کودک بدون خدمات 2,520,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 3,920,000 2 تخته 3,420,000 3 تخته 3,420,000 کودک با خدمات 3,420,000 کودک بدون خدمات 2,520,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 5,120,000 2 تخته 4,020,000 3 تخته 3,920,000 کودک با خدمات 3,220,000 کودک بدون خدمات 2,520,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 5,120,000 2 تخته 4,020,000 3 تخته 4,020,000 کودک با خدمات 3,260,000 کودک بدون خدمات 2,520,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 5,320,000 2 تخته 4,120,000 3 تخته 4,120,000 کودک با خدمات 4,120,000 کودک بدون خدمات 2,520,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 6,520,000 2 تخته 4,720,000 3 تخته 4,720,000 کودک با خدمات 3,620,000 کودک بدون خدمات 2,520,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 7,920,000 2 تخته 6,900,000 3 تخته 6,900,000 کودک با خدمات 4,120,000 کودک بدون خدمات 2,520,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 9,920,000 2 تخته 7,520,000 3 تخته 7,520,000 کودک با خدمات 4,520,000 کودک بدون خدمات 2,520,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 10,420,000 2 تخته 7,740,000 3 تخته 7,060,000 کودک با خدمات 4,120,000 کودک بدون خدمات 2,520,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 10,520,000 2 تخته 8,120,000 3 تخته 8,120,000 کودک با خدمات 5,620,000 کودک بدون خدمات 2,520,000

جهت رزرو تماس بگیرید

توضیحات مختصر در مورد تور مشهد از زاهدان

ایرونا سیر برگذار کننده تور مشهد از زاهدان و سایر شهرستان ها میباشد، پس از مشاهده جدول نرخ ها برای راهنمایی بیشتر جهت رزرو تور با ما تماس بگیرید.

زاهدان‎ و مشهد در فاصله ۷۶۴ کیلومتری از یکدیگر قرار دارند که مدت تخمینی پرواز میان ‌آن‌ها ۰۱:۰۶ ساعت است (این میزان ممکن است بسته به آب و هوا یا مسیرهای هوایی متغیر باشد)

قیمت سفر با توجه به تاریخ انتخابی، نوع سفر و یا هتل انتخابی متفاوت است. قیمت ذکر شده برای ۲ شب اقامت در بازه زمانی ذکر شده میباشد جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

تور مشهد از زاهدان

اگر در رابطه با انتخاب تور مشهد از زاهدان سوالی دارید و یا نوع سفر دلخواه  شما متفاوت است میتوانید از منوی سایت گزینه تور مشهد  را انتخاب کنید و سایر تور ها را مشاهده نمایید، هم چنین در صورت نیاز به مشاوره جهت انتخاب بهترین تور متناسب با درخواست شما میتوانید با کارشناسان ایرونا سیر تماس حاصل نمایید

Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید