ایروناسیرایروناسیر

ثبت نام شما به این معنی است که تمامی قوانین ایرونا سیر را خوانده اید و قبول دارید

در حال حاضر عضو هستید؟

ایروناسیرایروناسیر
فراموشی رمز عبور ؟

آیا یک حساب کاربری ندارید؟

تور مشهد از تهران

لیست قیمت های تور، به تفکیک نوع تور در این قسمت قابل مشاهده میباشد. جهت مشاهده لیست قیمت ابتدا نوع سفر را در این قسمت انتخاب نمایید:

در زیر لیست قیمت تور مشهد از تهران با قطار با توجه به هتل انتخابی قابل مشاهد میباشد، جهت اطلاعات بیشتر و مشاوره با شماره های ما تماس گرفته تا کارشناسان ایرونا شما را در انتخاب مناسبترین تور راهنمایی کنند .


خدمات تور مشهد از تهران زمینی

 1. بلیت رفت و برگشت قطار در مسیر تهران - مشهد - تهران
 2. دو شب و سه روز اقامت در هتل های لوکس و با کیفیت ، نزدیک حرم
 3. پذیرایی به تعداد شبهای اقامت بصورت منو انتخابی یا بوفه با توجه به هتل مد نظر
 4. سرویس ترانسفر استقبال بصورت رایگان در تمامی تورها
 5. بیمه مسافرتی برای مسافران بالای ۲۳ نفر
 6. پشتیبانی ۲۴ ساعته از ابتدا شروع تور الی پایان تور

نام هتل یک تخته دو تخته سه تختهکودک با خدماتکودک بدون خدماتتوضيحات
1 تخته 5,240,000 2 تخته 4,240,000 3 تخته 4,240,000 کودک با خدمات 2,810,000 کودک بدون خدمات 2,110,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 6,440,000 2 تخته 4,840,000 3 تخته 4,840,000 کودک با خدمات 3,110,000 کودک بدون خدمات 2,110,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 4,740,000 2 تخته 3,840,000 3 تخته 3,840,000 کودک با خدمات 3,110,000 کودک بدون خدمات 2,110,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 4,240,000 2 تخته 3,740,000 3 تخته 3,740,000 کودک با خدمات 3,010,000 کودک بدون خدمات 2,110,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 5,440,000 2 تخته 4,340,000 3 تخته 4,240,000 کودک با خدمات 2,810,000 کودک بدون خدمات 2,110,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 5,440,000 2 تخته 4,340,000 3 تخته 4,340,000 کودک با خدمات 2,850,000 کودک بدون خدمات 2,110,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 5,640,000 2 تخته 4,440,000 3 تخته 4,440,000 کودک با خدمات 3,710,000 کودک بدون خدمات 2,110,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 6,840,000 2 تخته 5,040,000 3 تخته 5,040,000 کودک با خدمات 3,210,000 کودک بدون خدمات 2,110,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 8,240,000 2 تخته 7,220,000 3 تخته 7,220,000 کودک با خدمات 3,710,000 کودک بدون خدمات 2,110,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 10,240,000 2 تخته 7,840,000 3 تخته 7,840,000 کودک با خدمات 4,110,000 کودک بدون خدمات 2,110,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 10,740,000 2 تخته 8,060,000 3 تخته 7,380,000 کودک با خدمات 3,710,000 کودک بدون خدمات 2,110,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 10,840,000 2 تخته 8,440,000 3 تخته 8,440,000 کودک با خدمات 5,210,000 کودک بدون خدمات 2,110,000

جهت رزرو تماس بگیرید

در زیر لیست قیمت تور مشهد از تهران با هواپیما با توجه به هتل انتخابی قابل مشاهد میباشد، جهت اطلاعات بیشتر و مشاوره با شماره های ما تماس گرفته تا کارشناسان ایرونا شما را در انتخاب مناسبترین تور راهنمایی کنند .


خدمات تور مشهد از تهران هوایی

 1. بلیت رفت و برگشت  پرواز در مسیر تهران - مشهد - تهران
 2. دو شب و سه روز اقامت در هتل های لوکس و با کیفیت ، نزدیک حرم
 3. پذیرایی به تعداد شبهای اقامت بصورت منو انتخابی یا بوفه (با توجه به هتل )
 4. سرویس ترانسفر استقبال بصورت رایگان در تمامی تورها
 5. بیمه مسافرتی برای مسافران بالای ۲۳ نفر
 6. پشتیبانی ۲۴ ساعته از ابتدا شروع تور الی پایان تور

نام هتل یک تخته دو تخته سه تختهکودک با خدماتکودک بدون خدماتتوضيحات
1 تخته 7,450,000 2 تخته 6,450,000 3 تخته 6,450,000 کودک با خدمات 5,750,000 کودک بدون خدمات 5,050,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 8,650,000 2 تخته 7,050,000 3 تخته 7,050,000 کودک با خدمات 6,050,000 کودک بدون خدمات 5,050,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 6,950,000 2 تخته 6,050,000 3 تخته 6,050,000 کودک با خدمات 6,050,000 کودک بدون خدمات 5,050,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 6,450,000 2 تخته 5,950,000 3 تخته 5,950,000 کودک با خدمات 5,950,000 کودک بدون خدمات 5,050,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 7,650,000 2 تخته 6,550,000 3 تخته 6,450,000 کودک با خدمات 5,750,000 کودک بدون خدمات 5,050,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 7,650,000 2 تخته 6,550,000 3 تخته 6,550,000 کودک با خدمات 5,790,000 کودک بدون خدمات 5,050,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 7,850,000 2 تخته 6,650,000 3 تخته 6,650,000 کودک با خدمات 6,650,000 کودک بدون خدمات 5,050,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 9,050,000 2 تخته 7,250,000 3 تخته 7,250,000 کودک با خدمات 6,150,000 کودک بدون خدمات 5,050,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 10,450,000 2 تخته 9,430,000 3 تخته 9,430,000 کودک با خدمات 6,650,000 کودک بدون خدمات 5,050,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 12,450,000 2 تخته 10,050,000 3 تخته 10,050,000 کودک با خدمات 7,050,000 کودک بدون خدمات 5,050,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 12,950,000 2 تخته 10,270,000 3 تخته 9,590,000 کودک با خدمات 6,650,000 کودک بدون خدمات 5,050,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 13,050,000 2 تخته 10,650,000 3 تخته 10,650,000 کودک با خدمات 8,150,000 کودک بدون خدمات 5,050,000

جهت رزرو تماس بگیرید

در زیر لیست قیمت تور مشهد از تهران ترکیبی با توجه به هتل انتخابی قابل مشاهد میباشد، جهت اطلاعات بیشتر و مشاوره با شماره های ما تماس گرفته تا کارشناسان ایرونا شما را در انتخاب مناسبترین تور راهنمایی کنند .


خدمات تور مشهد از تهران ترکیبی

 1. بلیت رفت زمینی و برگشت هوایی مسیر تهران - مشهد - تهران
 2. دو شب و سه روز اقامت در هتل های لوکس و با کیفیت ، نزدیک حرم
 3. پذیرایی به تعداد شبهای اقامت بصورت منو انتخابی یا بوفه با توجه به هتل مد نظر
 4. سرویس ترانسفر فرودگاهی استقبال بصورت رایگان در تمامی تورها
 5. بیمه مسافرتی برای مسافران بالای ۲۳ نفر
 6. پشتیبانی ۲۴ ساعته از ابتدا شروع تور الی پایان تور

نام هتل یک تخته دو تخته سه تختهکودک با خدماتکودک بدون خدماتتوضيحات
1 تخته 6,100,000 2 تخته 5,100,000 3 تخته 5,100,000 کودک با خدمات 4,100,000 کودک بدون خدمات 3,400,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 7,300,000 2 تخته 5,700,000 3 تخته 5,700,000 کودک با خدمات 4,400,000 کودک بدون خدمات 3,400,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 5,600,000 2 تخته 4,700,000 3 تخته 4,700,000 کودک با خدمات 4,400,000 کودک بدون خدمات 3,400,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 5,100,000 2 تخته 4,600,000 3 تخته 4,600,000 کودک با خدمات 4,300,000 کودک بدون خدمات 3,400,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 6,300,000 2 تخته 5,200,000 3 تخته 5,100,000 کودک با خدمات 4,100,000 کودک بدون خدمات 3,400,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 6,300,000 2 تخته 5,200,000 3 تخته 5,200,000 کودک با خدمات 4,140,000 کودک بدون خدمات 3,400,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 6,500,000 2 تخته 5,300,000 3 تخته 5,300,000 کودک با خدمات 5,000,000 کودک بدون خدمات 3,400,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 7,700,000 2 تخته 5,900,000 3 تخته 5,900,000 کودک با خدمات 4,500,000 کودک بدون خدمات 3,400,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 9,100,000 2 تخته 8,080,000 3 تخته 8,080,000 کودک با خدمات 5,000,000 کودک بدون خدمات 3,400,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 11,100,000 2 تخته 8,700,000 3 تخته 8,700,000 کودک با خدمات 5,400,000 کودک بدون خدمات 3,400,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 11,600,000 2 تخته 8,920,000 3 تخته 8,240,000 کودک با خدمات 5,000,000 کودک بدون خدمات 3,400,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 11,700,000 2 تخته 9,300,000 3 تخته 9,300,000 کودک با خدمات 6,500,000 کودک بدون خدمات 3,400,000

جهت رزرو تماس بگیرید

در زیر لیست قیمت تور مشهد از تهران با اتوبوس با توجه به هتل انتخابی قابل مشاهد میباشد، جهت اطلاعات بیشتر و مشاوره با شماره های ما تماس گرفته تا کارشناسان ایرونا شما را در انتخاب مناسبترین تور راهنمایی کنند


خدمات تور مشهد از تهران زمینی با اتوبوس

 1. بلیت رفت و برگشت اتوبوس در مسیر تهران - مشهد - تهران
 2. دو شب و سه روز اقامت در هتل های لوکس و با کیفیت ، نزدیک حرم
 3. پذیرایی به تعداد شبهای اقامت بصورت منو انتخابی یا بوفه با توجه به هتل مد نظر
 4. سرویس ترانسفر فرودگاهی استقبال بصورت رایگان در تمامی تورها
 5. بیمه مسافرتی برای مسافران بالای ۲۳ نفر
 6. پشتیبانی ۲۴ ساعته از ابتدا شروع تور الی پایان تور

نام هتل یک تخته دو تخته سه تختهکودک با خدماتکودک بدون خدماتتوضيحات
1 تخته 5,010,000 2 تخته 4,010,000 3 تخته 4,010,000 کودک با خدمات 3,310,000 کودک بدون خدمات 2,610,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 6,210,000 2 تخته 4,610,000 3 تخته 4,610,000 کودک با خدمات 3,610,000 کودک بدون خدمات 2,610,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 4,510,000 2 تخته 3,610,000 3 تخته 3,610,000 کودک با خدمات 3,610,000 کودک بدون خدمات 2,610,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 4,010,000 2 تخته 3,510,000 3 تخته 3,510,000 کودک با خدمات 3,510,000 کودک بدون خدمات 2,610,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 5,210,000 2 تخته 4,110,000 3 تخته 4,010,000 کودک با خدمات 3,310,000 کودک بدون خدمات 2,610,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 5,210,000 2 تخته 4,110,000 3 تخته 4,110,000 کودک با خدمات 3,350,000 کودک بدون خدمات 2,610,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 5,410,000 2 تخته 4,210,000 3 تخته 4,210,000 کودک با خدمات 4,210,000 کودک بدون خدمات 2,610,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 6,610,000 2 تخته 4,810,000 3 تخته 4,810,000 کودک با خدمات 3,710,000 کودک بدون خدمات 2,610,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 8,010,000 2 تخته 6,990,000 3 تخته 6,990,000 کودک با خدمات 4,210,000 کودک بدون خدمات 2,610,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 10,010,000 2 تخته 7,610,000 3 تخته 7,610,000 کودک با خدمات 4,610,000 کودک بدون خدمات 2,610,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 10,510,000 2 تخته 7,830,000 3 تخته 7,150,000 کودک با خدمات 4,210,000 کودک بدون خدمات 2,610,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 10,610,000 2 تخته 8,210,000 3 تخته 8,210,000 کودک با خدمات 5,710,000 کودک بدون خدمات 2,610,000

جهت رزرو تماس بگیرید

توضیحات مختصر در مورد تور مشهد از تهران

اجرای تور مشهد از تهران یکی از تخصص های آژانس مسافرتی ایرونا سیر میباشد. تورها به صورت زمینی، هوایی و ترکیبی قابل اجرا هستند.

قیمت تور مشهد از تهران با توجه به هتل مشهد و نوع سفر متفاوت است.

تور مشهد از تهران

تور مشهد از تهران زمینی: تور های زمینی میتوانند با اتوبوس و قطار اجرا شوند و هزینه مناسب تری نسبت به سایر انواع تور دارند

تور مشهد از تهران هوایی: تور های هوایی در رفت و برگشت با هواپیما و پرواز میباشد که معمولا قیمت بالا تری نسبت به سایر انواع تور دارند

و تور ترکیبی تهران مشهد: که یک طرف پرواز و به صورت هوایی میباشد و یک طرف به صورت زمینی

خدمات تور مشهد از تهران

 1. بلیت رفت و برگشت تلفیقی از قطار و پرواز برای تور ترکیبی مشهد (یکسر تور قطار – یکسر تور هواپیما )
 2. دو شب و سه روز اقامت در هتل های لوکس و با کیفیت ، نزدیک حرم
 3. پذیرایی به تعداد شبهای اقامت بصورت منو انتخابی یا بوفه (با توجه به هتل )
 4. سرویس ترانسفر فرودگاهی استقبال بصورت رایگان در تمامی تورها
 5. بیمه مسافرتی برای مسافران بالای ۲۳ نفر
 6. پشتیبانی ۲۴ ساعته از ابتدا شروع تور الی پایان تور

شرایط ثبت نام تور مشهد از تهران و اطلاع رسانی

پس از خرید و ثبت نام، قرارداد تور برای مسافران صادر می شود که در آن تمامی اطلاعات لازمه از جمله زمان و محل حرکت، خدمات تور، وسایل مورد نیاز و… ذکر شده.

کسانی که به صورت حضوری ثبت نام می نمایند یک نسخه از قرارداد را دریافت می کنند.

اما آن دسته از همسفران که به صورت غیرحضوری و از طریق واریز وجه به کارت یا حساب بانکی ایرونا سیر ثبت نام می نمایند لازم است موارد ذیل را توجه فرمایند:

 1. پس از واریز وجه و انجام ثبت نام غیر حضوری همواره یک نسخه از قرارداد تور در دفتر ایرونا سیر تهیه میشود که نماینده مسافران می تواند با مراجعه دریافت کند.
 2. ایرونا از رساندن قرارداد به مسافران در هنگام اجرای تور معذور است.
 3. در صورت عدم مراجعه به شرکت و عدم دریافت قرارداد، مسافران موظف اند خود به وبسایت ایرونا سیر مراجعه کرده و اطلاعات سفر را مطالعه کنند.
 4. با توجه به وسعت اطلاعات تور و همچنین مستند نبودن اطلاع رسانی شفاهی، ایرونا از تماس تلفنی با مسافران جهت اعلام اطلاعات سفر معذور است.
 5. بخاطر مشکلات مخابرات، همواره برخی از پیامکها به مقصد نمی رسند و ایرونا در این زمینه امکان پی گیری ندارد.
 6. قوانین و شرایط عمومی سفرهای داخلی که به تصویب سازمان میراث فرهنگی و گردشگری رسیده است حاکم بر کلیه سفرهای داخلی می باشد.
 7. خواهشمند است قبل از ثبت نام آن را مطالعه فرمایید.برای مطالعه آن میتوانید به گزینه اطلاعات و قوانین تور در بالا کلیک نمایید .

 

اگر در رابطه با انتخاب تور مشهد از یزد سوالی دارید و یا نوع سفر دلخواه  شما متفاوت است میتوانید از منوی سایت گزینه تور مشهد  را انتخاب کنید و سایر تور ها را مشاهده نمایید.

Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید