ایروناسیرایروناسیر

ثبت نام شما به این معنی است که تمامی قوانین ایرونا سیر را خوانده اید و قبول دارید

در حال حاضر عضو هستید؟

ایروناسیرایروناسیر
فراموشی رمز عبور ؟

آیا یک حساب کاربری ندارید؟

تور مشهد از اصفهان

لیست قیمت های تور، به تفکیک نوع تور در این قسمت قابل مشاهده میباشد. جهت مشاهده لیست قیمت ابتدا نوع سفر را در این قسمت انتخاب نمایید:

در زیر لیست قیمت تور مشهد از اصفهان با قطار با توجه به هتل انتخابی قابل مشاهد میباشد، جهت اطلاعات بیشتر و مشاوره با شماره های ما تماس گرفته تا کارشناسان ایرونا شما را در انتخاب مناسبترین تور راهنمایی کنند .


خدمات تور مشهد از اصفهان زمینی

 1. بلیت رفت و برگشت قطار در مسیر اصفهان - مشهد - اصفهان
 2. دو شب و سه روز اقامت در هتل های لوکس و با کیفیت ، نزدیک حرم
 3. پذیرایی به تعداد شبهای اقامت بصورت منو انتخابی یا بوفه با توجه به هتل مد نظر
 4. سرویس ترانسفر استقبال بصورت رایگان در تمامی تورها
 5. بیمه مسافرتی برای مسافران بالای ۲۳ نفر
 6. پشتیبانی ۲۴ ساعته از ابتدا شروع تور الی پایان تور

نام هتل یک تخته دو تخته سه تختهکودک با خدماتکودک بدون خدماتتوضيحات
1 تخته 6,580,000 2 تخته 5,580,000 3 تخته 5,580,000 کودک با خدمات 3,470,000 کودک بدون خدمات 2,770,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 7,780,000 2 تخته 6,180,000 3 تخته 6,180,000 کودک با خدمات 3,770,000 کودک بدون خدمات 2,770,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 5,580,000 2 تخته 5,080,000 3 تخته 5,080,000 کودک با خدمات 3,670,000 کودک بدون خدمات 2,770,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 6,080,000 2 تخته 5,180,000 3 تخته 5,180,000 کودک با خدمات 3,770,000 کودک بدون خدمات 2,770,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 6,780,000 2 تخته 5,680,000 3 تخته 5,580,000 کودک با خدمات 3,470,000 کودک بدون خدمات 2,770,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 6,780,000 2 تخته 5,680,000 3 تخته 5,680,000 کودک با خدمات 3,510,000 کودک بدون خدمات 2,770,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 6,980,000 2 تخته 5,780,000 3 تخته 5,780,000 کودک با خدمات 4,370,000 کودک بدون خدمات 2,770,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 8,180,000 2 تخته 6,380,000 3 تخته 6,380,000 کودک با خدمات 3,870,000 کودک بدون خدمات 2,770,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 9,580,000 2 تخته 8,560,000 3 تخته 8,560,000 کودک با خدمات 4,370,000 کودک بدون خدمات 2,770,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 11,580,000 2 تخته 9,180,000 3 تخته 9,180,000 کودک با خدمات 4,770,000 کودک بدون خدمات 2,770,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 12,080,000 2 تخته 9,400,000 3 تخته 8,720,000 کودک با خدمات 4,370,000 کودک بدون خدمات 2,770,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 12,180,000 2 تخته 9,780,000 3 تخته 9,780,000 کودک با خدمات 5,870,000 کودک بدون خدمات 2,770,000

جهت رزرو تماس بگیرید

در زیر لیست قیمت تور مشهد از اصفهان با هواپیما با توجه به هتل انتخابی قابل مشاهد میباشد، جهت اطلاعات بیشتر و مشاوره با شماره های ما تماس گرفته تا کارشناسان ایرونا شما را در انتخاب مناسبترین تور راهنمایی کنند .


خدمات تور مشهد از اصفهان هوایی

 1. بلیت رفت و برگشت  پرواز در مسیر اصفهان - مشهد - اصفهان
 2. دو شب و سه روز اقامت در هتل های لوکس و با کیفیت ، نزدیک حرم
 3. پذیرایی به تعداد شبهای اقامت بصورت منو انتخابی یا بوفه (با توجه به هتل )
 4. سرویس ترانسفر استقبال بصورت رایگان در تمامی تورها
 5. بیمه مسافرتی برای مسافران بالای ۲۳ نفر
 6. پشتیبانی ۲۴ ساعته از ابتدا شروع تور الی پایان تور

نام هتل یک تخته دو تخته سه تختهکودک با خدماتکودک بدون خدماتتوضيحات
1 تخته 9,100,000 2 تخته 8,100,000 3 تخته 8,100,000 کودک با خدمات 7,400,000 کودک بدون خدمات 6,700,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 10,300,000 2 تخته 8,700,000 3 تخته 8,700,000 کودک با خدمات 7,700,000 کودک بدون خدمات 6,700,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 8,100,000 2 تخته 7,600,000 3 تخته 7,600,000 کودک با خدمات 7,600,000 کودک بدون خدمات 6,700,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 8,600,000 2 تخته 7,700,000 3 تخته 7,700,000 کودک با خدمات 7,700,000 کودک بدون خدمات 6,700,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 9,300,000 2 تخته 8,200,000 3 تخته 8,100,000 کودک با خدمات 7,400,000 کودک بدون خدمات 6,700,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 9,300,000 2 تخته 8,200,000 3 تخته 8,200,000 کودک با خدمات 7,440,000 کودک بدون خدمات 6,700,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 9,500,000 2 تخته 8,300,000 3 تخته 8,300,000 کودک با خدمات 8,300,000 کودک بدون خدمات 6,700,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 10,700,000 2 تخته 8,900,000 3 تخته 8,900,000 کودک با خدمات 7,800,000 کودک بدون خدمات 6,700,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 12,100,000 2 تخته 11,080,000 3 تخته 11,080,000 کودک با خدمات 8,300,000 کودک بدون خدمات 6,700,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 14,100,000 2 تخته 11,700,000 3 تخته 11,700,000 کودک با خدمات 8,700,000 کودک بدون خدمات 6,700,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 14,600,000 2 تخته 11,920,000 3 تخته 11,240,000 کودک با خدمات 8,300,000 کودک بدون خدمات 6,700,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 14,700,000 2 تخته 12,300,000 3 تخته 12,300,000 کودک با خدمات 9,800,000 کودک بدون خدمات 6,700,000

جهت رزرو تماس بگیرید

در زیر لیست قیمت تور مشهد از اصفهان ترکیبی با توجه به هتل انتخابی قابل مشاهد میباشد، جهت اطلاعات بیشتر و مشاوره با شماره های ما تماس گرفته تا کارشناسان ایرونا شما را در انتخاب مناسبترین تور راهنمایی کنند .


خدمات تور مشهد از اصفهان ترکیبی

 1. بلیت رفت زمینی و برگشت هوایی مسیر اصفهان - مشهد - اصفهان
 2. دو شب و سه روز اقامت در هتل های لوکس و با کیفیت ، نزدیک حرم
 3. پذیرایی به تعداد شبهای اقامت بصورت منو انتخابی یا بوفه با توجه به هتل مد نظر
 4. سرویس ترانسفر فرودگاهی استقبال بصورت رایگان در تمامی تورها
 5. بیمه مسافرتی برای مسافران بالای ۲۳ نفر
 6. پشتیبانی ۲۴ ساعته از ابتدا شروع تور الی پایان تور

نام هتل یک تخته دو تخته سه تختهکودک با خدماتکودک بدون خدماتتوضيحات
1 تخته 7,550,000 2 تخته 6,550,000 3 تخته 6,550,000 کودک با خدمات 5,300,000 کودک بدون خدمات 4,600,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 8,750,000 2 تخته 7,150,000 3 تخته 7,150,000 کودک با خدمات 5,600,000 کودک بدون خدمات 4,600,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 6,550,000 2 تخته 6,050,000 3 تخته 6,050,000 کودک با خدمات 5,500,000 کودک بدون خدمات 4,600,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 7,050,000 2 تخته 6,150,000 3 تخته 6,150,000 کودک با خدمات 5,600,000 کودک بدون خدمات 4,600,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 7,750,000 2 تخته 6,650,000 3 تخته 6,550,000 کودک با خدمات 5,300,000 کودک بدون خدمات 4,600,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 7,750,000 2 تخته 6,650,000 3 تخته 6,650,000 کودک با خدمات 5,340,000 کودک بدون خدمات 4,600,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 7,950,000 2 تخته 6,750,000 3 تخته 6,750,000 کودک با خدمات 6,200,000 کودک بدون خدمات 4,600,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 9,150,000 2 تخته 7,350,000 3 تخته 7,350,000 کودک با خدمات 5,700,000 کودک بدون خدمات 4,600,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 10,550,000 2 تخته 9,530,000 3 تخته 9,530,000 کودک با خدمات 6,200,000 کودک بدون خدمات 4,600,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 12,550,000 2 تخته 10,150,000 3 تخته 10,150,000 کودک با خدمات 6,600,000 کودک بدون خدمات 4,600,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 13,050,000 2 تخته 10,370,000 3 تخته 9,690,000 کودک با خدمات 6,200,000 کودک بدون خدمات 4,600,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 13,150,000 2 تخته 10,750,000 3 تخته 10,750,000 کودک با خدمات 7,700,000 کودک بدون خدمات 4,600,000

جهت رزرو تماس بگیرید

در زیر لیست قیمت تور مشهد از اصفهان با اتوبوس با توجه به هتل انتخابی قابل مشاهد میباشد، جهت اطلاعات بیشتر و مشاوره با شماره های ما تماس گرفته تا کارشناسان ایرونا شما را در انتخاب مناسبترین تور راهنمایی کنند


خدمات تور مشهد از اصفهان زمینی با اتوبوس

 1. بلیت رفت و برگشت اتوبوس در مسیر اصفهان - مشهد - اصفهان
 2. دو شب و سه روز اقامت در هتل های لوکس و با کیفیت ، نزدیک حرم
 3. پذیرایی به تعداد شبهای اقامت بصورت منو انتخابی یا بوفه با توجه به هتل مد نظر
 4. سرویس ترانسفر فرودگاهی استقبال بصورت رایگان در تمامی تورها
 5. بیمه مسافرتی برای مسافران بالای ۲۳ نفر
 6. پشتیبانی ۲۴ ساعته از ابتدا شروع تور الی پایان تور

نام هتل یک تخته دو تخته سه تختهکودک با خدماتکودک بدون خدماتتوضيحات
1 تخته 5,310,000 2 تخته 4,310,000 3 تخته 4,310,000 کودک با خدمات 3,610,000 کودک بدون خدمات 2,910,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 6,510,000 2 تخته 4,910,000 3 تخته 4,910,000 کودک با خدمات 3,910,000 کودک بدون خدمات 2,910,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 4,310,000 2 تخته 3,810,000 3 تخته 3,810,000 کودک با خدمات 3,810,000 کودک بدون خدمات 2,910,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 4,810,000 2 تخته 3,910,000 3 تخته 3,910,000 کودک با خدمات 3,910,000 کودک بدون خدمات 2,910,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 5,510,000 2 تخته 4,410,000 3 تخته 4,310,000 کودک با خدمات 3,610,000 کودک بدون خدمات 2,910,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 5,510,000 2 تخته 4,410,000 3 تخته 4,410,000 کودک با خدمات 3,650,000 کودک بدون خدمات 2,910,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 5,710,000 2 تخته 4,510,000 3 تخته 4,510,000 کودک با خدمات 4,510,000 کودک بدون خدمات 2,910,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 6,910,000 2 تخته 5,110,000 3 تخته 5,110,000 کودک با خدمات 4,010,000 کودک بدون خدمات 2,910,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 8,310,000 2 تخته 7,290,000 3 تخته 7,290,000 کودک با خدمات 4,510,000 کودک بدون خدمات 2,910,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 10,310,000 2 تخته 7,910,000 3 تخته 7,910,000 کودک با خدمات 4,910,000 کودک بدون خدمات 2,910,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 10,810,000 2 تخته 8,130,000 3 تخته 7,450,000 کودک با خدمات 4,510,000 کودک بدون خدمات 2,910,000

جهت رزرو تماس بگیرید

1 تخته 10,910,000 2 تخته 8,510,000 3 تخته 8,510,000 کودک با خدمات 6,010,000 کودک بدون خدمات 2,910,000

جهت رزرو تماس بگیرید

تور مشهد از اصفهان از پکیج هایی است که ایروناسیر بعنوان مجری آن در قالب برنامه سفر به همسفران و علاقه مندان خود ارائه می کند .

مقدمه ای از تور مشهد از اصفهان

تور اصفهان مشهد

یکی از شهرهایی که ارادت بسیار زیادی به حضرت رضا ( ع ) دارند اصفهان می باشد . اصفهان در واقع سومین شهر پرجمعیت و از کلانشهر های ایران می باشد .

اصفهان هم به مانند سایر شهرها دارای دارای ایستگاه راه آهن ، فرودگاه بین المللی و پایانه مسافربری برون شهری در چند نقطه از شهر می باشد .

البته خالی از لطف نیست اگر از خود اصفهان بعنوان یکی از پرترددترین مقاصد هدف برای گردشگری یاد کنیم زیرا گردشگری در این شهر بکلی زیباست .

اصفهان از شهرهایی است که مهمان نوازی را بخود یاد دارد و به جهت قرار گرفتن در قطب گردشگری کشور در این شهر مهمان نوازی به عادتی دائم مبدل شده .

اما به توجه به اینکه اصفهان هم به نوبه خود از اردتمندان فوق العاده کثیری برای شهر مشهد مقدس برخوردار است لازم بود تا اقدام به اجرا کنیم .

ایرونا با توجه به حجم زیادی از مسافران تور مشهد از اصفهان بصورت زمینی ، هوایی و ترکیبی همانند تور مشهد از تبریز اقدام به طراحی پکیج هایی همراه با سلیقه و نیازهای همسفران کرده .

وجود انواع رزرو هتل مشهد با درجات مختلف، و استفاده از وسایل حرکتی سفر از قبیل اتوبوس ، قطار ، هواپیما شرایط ایجاد و اجرای تورهای مشهد از اصفهان را فراهم کرده است .

برای استفاده از تور مشهد از اصفهان به صورت زمینی هوایی و ترکیبی لازم است تا با مطالعه نوع اجرای مورد نیاز انتخابی درست داشته باشید .

ما در این قسمت تلاش خواهیم کرد تا با ارائه توضیحات بهتر شما را در انتخاب سفری مناسب و خاطره انگیز و همچنین اقتصادی راهنمایی کنیم .

تور مشهد از اصفهان زمینی

ایستکگاه راه آهن تور مشهد از اصفهان

تور مشهد از اصفهان با قطار :راه آهن اصفهان در سال ۱۳۴۷ بهره برداری شد  ،تهران،مشهد ، اهواز ، بندرعباس از پرترددترین مسیرهای ریلی ایستگاه راه آهن اصفهان می باشد همچنین وجود پارکینگ در ایستگاه راه آهن اصفهان از دیگر امکاناتش می باشد .

مسیر مشهد روزانه دارای حداقل۲ قطار میباشد و درمواقع پیک به تعداد قطارها افزوده می شود .تمامی قطارهای مدنظر دراین مسیر ازنوع درجه یک و بصورت چهار تخته می باشد .

از امکانات قطارهای مسیر تور مشهد تخت،پتو،ملحفه،سیستم صوتی-تصویری،تهویه،سیستم سرمایشی-گرمایشی، سرویس بهداشتی و همچنین رستوران می باشد .

مدت زمان سیر در تور مشهد از اصفهان با قطار ۱۹ ساعت و همچنین ایستگاه های بین راهی بادرود،کاشان،محمدیه، تهران،ورامین،سمنان،دامغان، شاهرود،نقاب،نیشابور ومشهد می باشد .

ترمینال برون شهری تور مشهد از اصفهان

تور مشهد از اصفهان با اتوبوس | یکی دیگر از روش های اجرای زمینی می باشد . اما لازم است قبل از هرچیزی کمی با پایانه های برون شهری بیشتر آشنا بشوید .اصفهان دارای ۴ ترمینال برون شهری می باشد .

تهران، شیراز، مشهد، اراک، آبادان، ساری، تبریز، ارومیه، زنجان، همدان، یزد، انزلی، رشت، عسلویه و قشم، بیرجند، یاسوج، شهرکرد، کرمانشاه، کرمان و بندر عباس از جمله مقصد هایی هستند که در این پایانه به آن ها سرویس دهی می شود.

مدت زمان سفر با اتوبوس در مسیر اصفهان – مشهد حدود ۱۶ ساعت می باشد اتوبوس ها از نوع وی آی پی و در صورتی که نیاز به استفاده از اتوبوس معمولی دارید می توانید با تغییر آن به این مهم دست یابید .

صندلی تکی بصورت تخت شو ، پذیرایی میان وعده ، آبسردکن ، و در برخی از آن  ها سرویس بهداشتی و همچنین قهوه سازهای فوری  از امکانات این وسیله نقلیه در اتوبوس ها می باشد .

تور مشهد از اصفهان هوایی

فرودگاه اصفهان - تور مشهد از اصفهان

فرودگاه اصفهان هم یکی از قدیمی ترین فرودگاه های کشور می باشد که در منطقه صفه اصفهان قرار دارد . فرودگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۶۱ با هدف خدمات مختلف هوایی و انجام پروازهای مسافری مورد بهره برداری قرار گرفت .

این فرودگاه با توجه به سیستم های روز هوانوردی یکی از مدرن ترین فرودگاه های کشور می باشد . یکی از محاسن فرودگاه قرار گرفتن آن در خارج از شهر می باشد که آلودگی صوتی را برای همه اهالی شهر کم کرده است .

این فرودگاه دارای دو ترمینال داخلی و خارجی می باشد . همچنین پارکینگ فرودگاه هم بصورت شبانه روزی آماده ارائه خدمات به خودروهای مسافران و پرسنل می باشد . از مسیرهای پرتردد این فرودگاه میتوان به کیش ، تهران ، مشهد ، تبریز اشاره کرد .

مدت زمان پرواز اصفهان تا مشهد حدود ۸۰ دقیقه می باشد و همه ایرلاین ها در این فرودگاه تردد دارند . هواپیماهای بوئینگ و ایرباس هم در این فرودگاه وجود دارند که ترابری مسافران را به صورت عمده بر عهده دارند . 

 بیشتر تورهای قابل اجرا در این مسیر بصورت چارتر می باشد و استفاده از پرواز سیستمی در تور مشهد از اصفهان هوایی با افزایش نرخ برخوردار است .از موارد حائز اهمیت در این پکیج باید به غیر قابل استرداد بودن تور چارتر اشاره کرد .

همچنین در تمامی این تورها باید ۹۰ دقیقه قبل از پرواز در فرودگاه حاضر باشید چرا که اصفهان هم به مانند پایتخت از ترافیک شدید برخوردار است و زمان بندی بسیار مهم است .

تور اصفهان مشهد ترکیبی

تور مشهد از اصفهان با قطار + هواپیما : این تورها از چند مدل متفاوت تشکیل شده است . یکی از دلایل تورهای ترکیبی استفاده از فضای اقتصادی مبلغ بلیت و مخصوصا” پرواز می باشد .

با توجه به بالابودن نرخ پرواز در مواقعی و استفاده از آفر پروازهای چارتر که از یک طرف آن میتوان استفاده کرد تور ترکیبی مشهد از اصفهان بهترین گزینه تلقی می شود .

 چرا که در این نوع تورها شما با دو نوع از وسیله سفر آشنا خواهید شد .لازم به ذکر است که تغییرات در بلیت رفت و برگشت در تورهای ترکیبی بلامانع می باشد .

این نوع تور بیشتر برای مسافرانی بعنوان پکیج طراحی میشود که همانطور که در بالا به آن اشاره کردیم تمایل به تجربه از دو وسیله سفر را دارند و این مورد بهترین گزینه است .

از طرف در بیشتر مواقع هم به سود مسافران تمام خواهد شد چرا که با توجه به ساعت حرکت قطارها و عدم هماهنگی ساعت رسیدن قطار به مشهد مشکلاتی وجود دارد .

اما شما که زمان برای شما اهمیت زیادی دارد و از طرفی نمیخواهید تور هوایی خریداری کنید گزینه تور مشهد از اصفهان ترکیبی از نظر اقتصادی خیلی به صرفه است .

شما در این مواقع وسیله رفت خود را پرواز انتخاب کنید و برگشت را با قطار رزرو کنید زمان رسیدن شما به مشهد با پرواز فاقد معطلی تا زمان تحویل اتاق می باشد .

از طرفی در مسیر بازگشت یا مراجعت هم دیگر دغدغه رسیدن در ساعت نامناسب را ندارد و به راحتی میتوانید با کمی اندیشه پکیج ترکیبی خوبی را انتخاب کنید .

ملاحظه لیست پایانه های بین شهر اصفهان

اصفهان – خیابان شهید کاوه ، بعد از پل چمران

اصفهان – خروجی خیابان شیراز ، بزرگراه دستگردی

اصفهان – میدان احمدآباد ، ابتدای خیابان همدانیا

اصفهان – پل وحید ، بلوار میرزا کوچک خان جنگلی

Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید