سوئیت چهار تخته یکخوابه متشکل از : یک تخت دونفره متصل + دو تخت یکنفره مجزا