سوئیت چهار تخته یکخوابه متشکل از: یک تخت دو نفره متصل + دو تخت یکنفره مجزا