سوئیت چهار تخته یکخوابه متشکل از : چهار تخت یکنفره مجزا