سوئیت چهارتخته دوخوابه متشکل از : یک تخت دو نفره متصل + دو تخت یکنفره مجزا یا ۴ تخت یکنفره مجزا