۱سوئیت پنج تخته دو خوابه متشکل از : دو تخت دونفره متصل + یک تخت یکنفره مجزا