سوئیت پنج تخته دو خوابه متشکل از : دو تخت دو نفره متصل + یک تخت یکنفره مجزا یا ۵ تخت یکنفره مجزا