سوئیت شش تخته دوخوابه متشکل از : دو تخت دو نفره متصل + دو تخت یکنفره مجزا یا شش تخت یکنفره مجزا