سوئیت سه تخته یک خوابه متشکل از : یک تخت دو نفره متصل + یک تخت یکنفره مجزا