سوئیت دو تخته یکخوابه متشکل از : یک تخت دو نفره متصل یا دو تخت یکنفره مجزا