سوئیت دو تخته یکخوابه متشکل از : یک تخت دو نفره متصل ویژه خانواده و زوج های جوان