سوئیت ۲ تخته فیستا متشکل از : یک تخت دو نفره متصل ویژه خانواده

این اتاق دارای جکوزی و تخت با دیزاین حجله برای زوج های جوان می باشد.