اتاق ۴ تخته کواد : یک تخت دو نفره متصل + دو تخت یکنفره مجزا