اتاق چهار تخته متشکل از : یک تخت دونفره متصل + دو تخت یکنفره مجزا