اتاق پنج تخته متشکل از : یک تخت دونفره متصل + سه تخت یکنفره مجزا