اتاق پنج تخته کانکت متشکل از : یک تخت دو نفره متصل + سه تخت یکنفره مجزا