اتاق پنج تخته استاندارد متشکل از : یک تخت دونفره متصل + سه تخت یکنفره مجزا