اتاق سه تخته متشکل از : یک تخت دونفره متصل + یک تخت یکنفره مجزا یا سه تخته یکنفره مجزا