اتاق سه تخته تریپل متشکل از : یک تخت دونفره متصل + یک تخت یکنفره مجزا