اتاق دو تخته دابل متشکل از : یک تخت دو نفره متصل ویژه خانواده