اتاق ۲ تخته دابل : یک تخت دو نفره متصل ویژه خانواده