اتاق چهارتخته متشکل شده از : یک تخت دو نفره متصل + دو تخت یکنفره مجزا