اتاق دو تخته متشکل از : یک تخت دونفره متصل ویژه خانواده