اطلاعات و قوانین تورهای ایرونا

اطلاعات و قوانین تورهای ایرونا

شرکت خدمات مسافرتی  و گردشگری ایرونا سیر
شرایط و قوانین قرارداد سفرهای داخلی
 
موضوع قرار داد
موضوع این قـرار داد تعیین حدود و وظایف مسئولیت های طـرفین و همچنین نــرخ گشت برای انجام مسافرت و گشت های دسته جمعی می باشـد.
 
شرایط قرار داد
ماده 1 :چنانچه گشت به حد نصاب نرسد (15نفر) کارگزار مجاز به ابطال و استرداد وجوه دریافتی از مسافر می باشـد.
تبصره 1 : کارگزار موظف است در این خصوص 72 ساعت قبل از حرکت موضوع را به اطلاع مسافر برساند .
ماده 2 : قیمت هر گشت بر اساس اتاق دو نفره تنظیم و در صورت استفاده از اتاق یک نفره مابه التفاوت اتاق دریافت می شود و در صورت استفاده نفر سوم  در اتاق دو نفره (سرویس اضافه)مبلغ اضافه دریافتی کسر می گردد .
ماده 3 : در گشت های زمینی تخصیص جا بر اساس تاریخ ثبت نام صورت می گیرد ،لازم به ذکر است اختصاص جا و صندلی در قطار با کارگزار نبوده و جدا بودن مسافران توسط سیستم فروش بلیت که بصورت جامع و یکپارچه بوده تعیین می گردد .  
ماده 4 : در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین قرارداد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مرجع رسیدگی حکم بوده و آراء صادر مورد توافق طرفین خواهد بود .
 
تعهدات مسافر
ماده 5 : رعایت شئونات اسلامی در طول سفر از سوی مسافر الزامی است .
ماده 6 : همراه داشتن شناسنامه عکس دار  و کارت ملی  برای تمامی اشخاص گشت الزامیست .
ماده 7 :مسافر در صورت جا ماندن از برنامه شخصا هزینه های مربوط جهت پیوستن به برنامه تور یا گروه را تا ادامه پرداخت نموده و کارگزار در این قبال مسئولیتی ندارد.
ماده 8 :در صورتی که در برنامه اعم بلیت یا هتل و یا سایر خدمات افزایش نرخ حاصل گردد مسافر موظف به پرداخت مابه التفاوت می باشد.
تبصره 2 : چنانچه مسافر به شرایط مندرج در ماده فوق را نپذیرد موظف به پرداخت هزینه ابطال برنامه خواهد بود.
 ماده 9 :هزینه های اضافی  و خارج از برنامه گشت بعهده مسافر بوده که لازم است در زمان اجرای گشت نسبت به پرداخت آن اقدام شود . 
ماده 10 : درخواست انصراف از سفر  باید بصورت حضوری و توسط شخص مسافر و یا نماینده رسمی وی بصورت مکتوب انجام شود .
تبصره 3 :در خصوص ثبت نام گروهی فقط فردی که به نمایندگی سایر مسافرین اقدام به ثبت نام و عقد قرار داد نموده مجاز به مراجعه کار گزار را دارد و سایر مسافرین در این خصوص مجاز نمی باشند. 
تبصره 4 : صدور بلیت طفل یا خردسال با تایید نماینده مسافر بوده و درصورت عدم ارائه صحیح اطلاعات بروز هرگونه مشکلی ،نماینده مسافر شخصا" مسئول خواهد بود .   
تبصره 5 :حفظ اموال یا مدارک شخصی به عهده مسافر بوده و در صورت مفقود شدن مدیریت یا کار گزار مسئولیتی ندارد.
تبصره 6 :پـذیرایی در هتل به تعداد شب های اقامت می باشد . 
تبصره 7 : ساعت ورود به هتل 14:00 و خروج ساعت 12:00 می باشد . 
ماده 11 - درصورتیکه مسافر به هر دلیل جدا از برنامه سفر کارگزار به گروه ملحق و یا قبل از پایان سفر از گروه جدا شود، بیمه مسافر فقط از ابتدای الحاق وی به سفر و یا تا زمان انفصال وی از سفر معتبر بوده و فقط در مدت زمان حضور وی در سفر اعمال خواهد شد و در خارج از این زمان شرکت مسئولیتی در قبال بیمه مسافر نخواهد داشت.
ماده 12- در صورت بروز هرگونه حادثه که منجر به خسارت جسمانی در طول سفر گردد، مسافر خود موظف به پرداخت هزینه های امداد و نجات و درمان می باشد. بدیهی است مسافر می تواند پس از طی مراحل قانونی و پزشکی با دریافت گزارش از کارگزار به شرکت بیمه مراجعه و طبق تعرفه های بیمه اقدام به دریافت خسارت نماید. در خصوص هزینه های درمانی مازاد بر بیمه هیچگونه مسئولیتی متوجه کارگزار نخواهد بود.
ماده 13- امضای قرارداد یا خرید تور به صورت الکترونیک یا انتقال وجه از طرف مسافر یا نماینده وی، به منزله مطالعه دقیق مشخصات سفر، آگاهی کامل از مفاد قرارداد، شرایط ابطال سفر و اطلاع از کلیه لوازم ضروری و شخصی مورد نیاز سفر بوده و کلیه مسئولیت های ناشی از عدم توجه به مفاد این پیوست متوجه مسافر خواهد بود.
ماده 14- مسافر یا نماینده ایشان موظف است در هنگام ثبت نام، مشخصات فردی خود و همراهان را بطور صحیح و کامل ذکر نماید. بدیهی است هرگونه مغایرتی که در ثبت مشخصات مسافر صورت گیرد متوجه نماینده و مسافر بوده و کارگزار در این خصوص هیچ گونه مسئولیت در ارتباط با آن مسافر نخواهد داشت.
 تبصره 8- درخصوص ثبت نام گروهی، فقط فردی که به نمایندگی از سوی مسافرین اقدام به ثبت نام و عقد قرارداد نموده مجاز به مراجعه به کارگزار جهت هرگونه پیگیری، ابطال و یا دریافت وجوه پرداختی می باشد و سایر مسافرین در این خصوص مجاز به مراجعه به کارگزار نمی باشند. همچنین فرد ثبت نام کننده به عنوان نماینده، موظف است اطلاعات سفر را به سایر مسافرین انتقال دهد.
 
تهدات کارگزار
ماده 15 : کارگزار موظف است  نرخ و برنامه های خدمات گشت را بصورت قرارداد مکتوب به مسافر ارائه نماید .
ماده 16 : کارگزار متعهد است که برنامه سفر و گشت مورد توافق را به طور کامل انجام داده ودر صورت وقوع هر گونه پیشامد غیر منتظره از قبیل: جنگ .شورش .اعتصاب وشرایط جوی و مشکلاتی  که از کنترل  کار گزار خارج بوده و سبب ابطال و تغییر برنامه گشت یا مسافرت شود مسئولیتی متوجه کارگزار نخواهد بود.
ماده 17 : کاگزار موظف است در سفرهای زمینی بصورت گروهی از وسیله نقلیه توریستی بصورت دربست استفاده نماید .
ماده 18 :کارگزار موظف است بیمه کامل در مورد مسافر را اعمال نموده و در صورت بروز هر گونه حادثه ای در طول سفر مسافر می بایست بر اساس شرایط  بیمه تحت پوشش اقدام نماید ودر این خصوص کارگزار همکاری و مساعدت  لازم را به عمل خواهد آورد.
ماده 19- چنانچه کارگزار مجبور شود در اثر شرایط غیر قابل پیش بینی طبیعی و محیطی، بخشی از گشت را ابطال کرده و خارج از چهارچوب اعلام شده در برنامه سفر نسبت به رزرو هتل یا کرایه وسایل نقلیه یا هرگونه عمل لازم در راستای اجرای سفری دیگر اقدام کند، مسافر موظف به پرداخت مابه التفاوت اعلام شده به کارگزار است.
 
گشت های نوروزی
ماده 20 : گشت های نوروزی شامل گشت هایی می باشد که در فاصله زمانی 25 اسفند لغایت 15 فروردین سال بعد برگزار می گردد .
 
استرداد تور چارتر
تبصره 9 :در تور های چاتر به دلیل گارانتی بودن هتل و وسیله ایاب و ذهاب از قبیل پرواز یا قطار و سایر وسایل نقلیه هیچ گونه وجهی به مسافر مسترد و عودت نمی گردد.
ماده 21 : شرایط ابطال گشت های عادی و گشت های نوروزی توسط مسافر
 
 
 
تبصره 10- در مورد تاخیر یا کنسلی در سفرهای هوایی، ریلی و دریایی بر اساس قوانین مربوطه عمل خواهد شد.
 این قرار داد در 21ماده و 10 تبصره در 2 نسخه که هر کدام حکم واحد را دارد تنظیم و بر اساس مواد 230 و 221 و 10 قانون مدنی بوده که برای طرفین و قائم مقام قانونی انها لازم الاتباع می باشد.   
این قوانین توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تنظیم و به تایید رسیده است و جهت اطلاع رسانی و روشن ساختن قوانین بین شرکت ایرونا سیر و مسافر یا نماینده قانونی آن می باشد . 
 
شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری ایرونا سیر
واحد فروش و روابط عمومی و قرارداد
ایرونا سیر سفر خوشی برای شما آرزومند است